Img

30/004/000/5974/2018 Εγκύκλιος σχετική με την Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ για τη διαδικασία δειγματοληψίας και εξέτασης των δειγμάτων των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών

Αθήνα, 5.12.2018
Αρ. πρωτ.: 30/004/000/5974/05-12-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 

 
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ ' ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση :Αν. Τσόχα 16, Τ.Κ. 11521
Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ. 10184
Πληροφορίες: Σ. Αντωνιάδου
Ι. Μαθιουδάκη
Ε. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο :210 6479252
210 7259320
Fax :210-3231411
210-7259323
E-Mail :industrial@gcsl.gr
d33drugs@2002.svzefxis.gov.gr
Url :www.aade.gr

Θέμα: Εγκύκλιος σχετική με την Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ για τη διαδικασία δειγματοληψίας και εξέτασης των δειγμάτων των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών.

Σχετικά :α) Ν. 2960/2001 - Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας - άρθρο 119Β (Άρθρο 110 Ν.4549/2018)
β) Η με αρ. 30/004/000/3957/2018 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ τ. Β' αρ.3619/24-8-2018)

Σε συνέχεια της έκδοσης του άρθρου 119Β (Άρθρο 110 Ν. 4549/2018) που αφορά συμπλήρωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8 αυτού, εκδόθηκε για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου η β σχετ. Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα: «Διαδικασία δειγματοληψίας και εξέτασης των δειγμάτων των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών» (ΦΕΚ 3619/Β/24.8.2018), η οποία ρυθμίζει τα ειδικότερα θέματα της διαδικασίας της δειγματοληψίας και της εργαστηριακής εξέτασης των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών. 

Συγκεκριμένα:

Το άρθρο 119 Β παρ. 2 του ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) ορίζει ότι: «Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης πενήντα χιλιάδων (50.000) και άνω τεμαχίων βιομηχανοποιημένων καπνών, που φέρουν τα εμπορικά σήματα οποιασδήποτε επιχείρησης καπνικών προϊόντων από τις μνημονευόμενες στην παράγραφο 1, η οποία διενεργήθηκε από οποιαδήποτε τελωνειακή αρχή ή άλλη υπηρεσία με αρμοδιότητα για τη δίωξη του λαθρεμπορίου, η Α.Α.Δ.Ε., εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την επιβολή της κατάσχεσης, προβαίνει σε γνωστοποίηση της κατάσχεσης στην επιχείρηση, με επιστολή της, που κοινοποιείται στην επιχείρηση από υπάλληλο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, συντασσομένου αποδεικτικού επίδοσης, η οποία περιλαμβάνει: (α) την ημερομηνία, ώρα και τόπο της κατάσχεσης, (β) τη μάρκα των κατασχεθέντων βιομηχανοποιημένων καπνών, όπως αναφέρεται στη συσκευασία, και, εφόσον υπάρχει, οποιαδήποτε ένδειξη ως προς την προοριζόμενη αγορά λιανικής πώλησης, (γ) οποιεσδήποτε ενδείξεις ταυτότητας εμφανίζονται στη συσκευασία mastercase ή στις κούτες ή στα πακέτα των κατασχεθέντων βιομηχανοποιημένων καπνών, (δ) την ποσότητα των κατασχεθέντων βιομηχανοποιημένων καπνών. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ένα (1) γραμμάριο λεπτοκομμένου καπνού για στριφτά τσιγάρα θα θεωρείται ως αντίστοιχο ενός τεμαχίου τσιγάρου.»

Αρμόδιο για την γνωστοποίηση της κατάσχεσης στην επιχείρηση της οποίας τα προϊόντα κατασχέθηκαν, είναι το Τελωνείο το οποίο διενήργησε την κατάσχεση ή στο οποίο παραδόθηκαν για φύλαξη και περαιτέρω διαχείριση κατασχεμένα βιομηχανοποιημένα καπνά άλλων διωκτικών αρχών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 167 παρ. 1 του ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας). Στην περίπτωση που η κατάσχεση διενεργήθηκε από το Τελωνείο η προθεσμία των 30 εργασίμων ημερών για την ενημέρωση της επιχείρησης αρχίζει από την ημερομηνία επιβολής της κατάσχεσης, ενώ στην περίπτωση που η κατάσχεση διενεργήθηκε από άλλη διωκτική αρχή η προθεσμία των 30 εργάσιμων ημερών αρχίζει από την ημερομηνία που γνωστοποιήθηκε η κατάσχεση στο Τελωνείο. Ως γνωστοποίηση νοείται η παραλαβή από το Τελωνείο της δικογραφίας για υπολογισμό αναλογούντων φόρων και δασμών εκτός εάν έχει προηγηθεί γνωστοποίηση με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Για την γνωστοποίηση εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας για τις επιδόσεις. Η επιστολή με την οποία γνωστοποιείται η κατάσχεση στην επιχείρηση καθώς και το αποδεικτικό επίδοσης κοινοποιούνται από το αρμόδιο Τελωνείο μέσα στην ίδια προθεσμία, στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων-Τμήμα Γ' Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος και στη Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων.

Ειδικότερα, ως προς την αρ. 30/004/000/3957/2018 (ΦΕΚ 3619/Β/24.8.2018) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ επισημαίνονται κατά άρθρο αυτής τα ακόλουθα:

• Στο άρθρο 2 σχετικά με τη διαδικασία δειγματοληψίας και εξέτασης των δειγμάτων των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών ορίζεται ότι:
«1. Εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση στην επιχείρηση καπνικών προϊόντων της κατάσχεσης βιομηχανοποιημένων καπνών, υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και εκπρόσωποι της επιχείρησης καπνικών προϊόντων, μετά από πρόσκληση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής που επιδίδεται στην επιχείρηση με αποδεικτικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία δειγματοληψίας, μεταβαίνουν στην Τελωνειακή Υπηρεσία όπου φυλάσσονται τα λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης καπνικών προϊόντων για δειγματοληψία.
2. α) Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών μετά την επίδοση της πρόσκλησης, της παραγράφου 1, η επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για την παρουσία ή μη εκπροσώπων της στην προγραμματισθείσα δειγματοληψία, καθώς και να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτών. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν ενημερώσει εγγράφως, η δειγματοληψία διενεργείται χωρίς την παρουσία εκπροσώπων της.
β) Την ορισθείσα ημερομηνία της δειγματοληψίας, οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ και οι εκπρόσωποι της επιχείρησης διενεργούν, στην Τελωνειακή Υπηρεσία ή όπου αλλού φυλάσσονται τα λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης καπνικών προϊόντων, δειγματοληψία επί των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών για εργαστηριακή εξέταση». Ως αρμόδια Τελωνειακή αρχή για την αποστολή της πρόσκλησης στην επιχείρηση ορίζεται το Τελωνείο το οποίο διενήργησε την κατάσχεση ή στο οποίο έχουν παραδοθεί τα κατασχεθέντα για φύλαξη, στο εξής αρμόδιο Τελωνείο.
Με πρωτοβουλία του αρμόδιου Τελωνείου και σε συνεννόηση με την χωρικά αρμόδια Χημική Υπηρεσία προσδιορίζεται η ακριβής ημερομηνία και ώρα της δειγματοληψίας. Εν συνεχεία, το αρμόδιο Τελωνείο αποστέλλει πρόσκληση στην επιχείρηση με αποδεικτικό επίδοσης τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία δειγματοληψίας, κοινοποιώντας τόσο την πρόσκληση όσο και το αποδεικτικό επίδοσης εντός της ίδιας προθεσμίας στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων - Τμήμα Γ' Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος, στη Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων καθώς και στη χωρικά αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους. Για την αποστολή της πρόσκλησης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας για τις επιδόσεις. Παράλληλα ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τελωνείου και ο Προϊστάμενος της χωρικά αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας, ορίζουν από έναν υπάλληλό τους ως αρμόδιο για την διενέργεια της δειγματοληψίας.

• Στο άρθρο 3 της Απόφασης περιγράφεται η διαδικασία της δειγματοληψίας η οποία ακολουθεί τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα αυτής.
Ειδικότερα, λαμβάνονται τέσσερα (4) δείγματα από τα οποία τα δύο προορίζονται για την Α' εξέταση και χαρακτηρίζονται ως «Α' εξέταση ΑΑΔΕ» και ως «Α' εξέταση Επιχείρηση» και τα άλλα δύο δείγματα προορίζονται για την Β' εξέταση και χαρακτηρίζονται ως «Β' εξέταση ΑΑΔΕ» και ως «Β' εξέταση Επιχείρηση». Για το λόγο αυτό συντάσσονται ένα (1) πρωτόκολλο δειγματοληψίας και τέσσερα (4) δελτία δειγματοληψίας, τα οποία υπογράφονται από το μικτό κλιμάκιο που διενήργησε τη δειγματοληψία και τον εκπρόσωπο της επιχείρησης, ο οποίος δεσμεύεται με την υπογραφή του ότι, αποδέχεται τη διαδικασία της δειγματοληψίας ως ορθή και αντιπροσωπευτική και τα δείγματα είναι σωστά σφραγισμένα.
Το αρμόδιο Τελωνείο:
α) Τηρεί το πρωτότυπο πρωτόκολλο δειγματοληψίας μαζί με το φάκελο της υπόθεσης και κοινοποιεί αντίγραφο αυτού εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων - Τμήμα Γ' Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος και στη Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων.
Όλα τα δείγματα εξετάζονται ως προς τη γνησιότητα των βιομηχανοποιημένων καπνών σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών συνολικά. Ο εργαστηριακός έλεγχος των δειγμάτων της ΑΑΔΕ διενεργείται στο αρμόδιο εργαστήριο ελέγχου του Γ.Χ.Κ. (Χημική Υπηρεσία Αν. Μακεδονίας Θράκης - Τμήμα Χ.Υ. Σερρών) ενώ των δειγμάτων της επιχείρησης σε εργαστήριο της επιλογής της.
β) Αποστέλλει εντός (2) δύο εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια της δειγματοληψίας τα δύο δείγματα της ΑΑΔΕ Α' και Β' για εργαστηριακή εξέταση στο ως άνω αρμόδιο εργαστήριο ελέγχου του Γ.Χ.Κ. συνοδευόμενα με φωτοτυπία του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας.
γ) Παραδίδει στον εκπρόσωπο της επιχείρησης με αποδεικτικό επίδοσης τα δύο δείγματα της επιχείρησης Α' και Β' συνοδευόμενα με φωτοτυπία του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, ή σε περίπτωση που κατά τη δειγματοληψία δεν παρίσταται εκπρόσωπος της επιχείρησης τα αποστέλλει, εντός (2) δύο εργάσιμων ημερών από τη διενέργεια της δειγματοληψίας, στο Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, προκειμένου το Τελωνείο να μεριμνήσει για την παράδοσή τους εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους στην επιχείρηση με αποδεικτικό.
δ) Κοινοποιεί εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών την έκθεση εξέτασης του δείγματος «Α' εξέταση ΑΑΔΕ» του Γ.Χ.Κ. στην επιχείρηση και τις δύο εκθέσεις εξέτασης της επιχείρησης στο Γ.Χ.Κ. Η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής όλων των εκθέσεων. Επίσης κοινοποιεί εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας όλες τις ανωτέρω εκθέσεις στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων - Τμήμα Γ' Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος. Συγκεκριμένα:
i) Εάν δεν υπάρχει διαφορά αποτελεσμάτων το αποτέλεσμα της εξέτασης του δείγματος «Α' εξέταση ΑΑΔΕ» θεωρείται οριστικό, το αρμόδιο Τελωνείο το γνωστοποιεί εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή όλων των εκθέσεων στην επιχείρηση και στο Γ.Χ.Κ. - Χημική Υπηρεσία Αν. Μακεδονίας Θράκης - Τμήμα Χ.Υ. Σερρών και προβαίνει στις κατά το Νόμο απαιτούμενες ενέργειες, ενημερώνοντας παράλληλα εγγράφως εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας τη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων - Τμήμα Γ' Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος.
ii) Όταν υπάρχει διαφορά αποτελεσμάτων ενημερώνει εγγράφως εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή όλων των εκθέσεων την επιχείρηση με αποδεικτικό επίδοσης, αποστέλλοντας αντίγραφα των εκθέσεων της επιχείρησης στο Γ.Χ.Κ. - Χημική Υπηρεσία Αν. Μακεδονίας Θράκης - Τμήμα Χ.Υ. Σερρών και αντίστοιχα αντίγραφο της έκθεσης του Γ.Χ.Κ. στην επιχείρηση, γνωστοποιώντας τις ενέργειες αυτές εγγράφως εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας και στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων - Τμήμα Γ' Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση αμφισβητεί τα εργαστηριακά αποτελέσματα ή τη γνωμάτευση της έκθεσης εξέτασης του Γ.Χ.Κ. μπορεί, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την επίδοση της έκθεσης να υποβάλλει στο αρμόδιο Τελωνείο αίτηση, για εξέταση του δείγματος «Β' εξέταση ΑΑΔΕ» αναφέροντας εάν επιθυμεί ή όχι παράσταση εκπροσώπου της και δηλώνοντας τα στοιχεία του. Το αρμόδιο Τελωνείο κοινοποιεί εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή, την αίτηση της εταιρείας στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων-Τμήμα Γ' Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος και στο Γ.Χ.Κ. - Χημική Υπηρεσία Αν. Μακεδονίας Θράκης - Τμήμα Χ.Υ. Σερρών. 
Σε περίπτωση μη υποβολής σχετικής αίτησης εντός του χρονικού διαστήματος των δύο (2) εργασίμων ημερών, το αποτέλεσμα της έκθεσης εξέτασης του Γ.Χ.Κ. καθίσταται οριστικό και γνωστοποιείται από το αρμόδιο Τελωνείο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων-Τμήμα Γ' Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος.
Εάν ο εκπρόσωπος της επιχείρησης δεν προσέλθει κατά την ορισθείσα από το Τμήμα Χ.Υ. Σερρών ημερομηνία για την εξέταση του δείγματος «Β' εξέταση ΑΑΔΕ», η κατ' έφεση εξέταση πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία του.
ε) Σε περίπτωση που:
- υπάρχει διαφορά αποτελέσματος ή/και γνωμάτευσης μεταξύ των εκθέσεων εξέτασης των δειγμάτων «Α' εξέταση ΑΑΔΕ» και «Β' εξέταση ΑΑΔΕ», ή
- o παριστάμενος εκπρόσωπος της επιχείρησης διαφωνεί με τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης, ή με τις μεθόδους που εφαρμόστηκαν κατά την εξέταση, η υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (ΑΧΣ) για γνωμοδότηση. Το Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών Σερρών διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης στη Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γ.Χ.Κ., προκειμένου να μεριμνήσει για την παραπομπή της υπόθεσης στο ΑΧΣ και ενημερώνει σχετικά το αρμόδιο Τελωνείο το οποίο με τη σειρά του ενημερώνει τη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων - Τμήμα Γ' Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γ.Χ.Κ. αποστέλλει τη γνωμοδότηση του ΑΧΣ στο Τμήμα Χ.Υ. Σερρών, το οποίο τη γνωστοποιεί άμεσα στο αρμόδιο Τελωνείο το οποίο τη γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων - Τμήμα Γ' Δίωξης Λαθρεμπορίου και Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαφωνεί με τη γνωμοδότηση του ΑΧΣ, έχει το δικαίωμα να καταθέσει στο ΑΧΣ αίτηση θεραπείας, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η οποία εξετάζεται από το ΑΧΣ εντός 30 ημερών από την παραλαβή της από το ΑΧΣ, άλλως, η απόφαση του ΑΧΣ καθίσταται τελεσίδικη.

• Στο άρθρο 4 αναφέρεται ότι τα προβλεπόμενα παράβολα της κατ' έφεση εξέτασης και της παραπομπής της υπόθεσης στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο βαρύνουν την επιχείρηση και προκαταβάλλονται (ΚΥΑ 3011238/6397/0078/1998, ΦΕΚ 607/Β/1998 ως ισχύει).

• Στο άρθρο 5 ορίζεται ότι η Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ 30/004/000/3957/2018 (ΦΕΚ 3619/Β/24.8.2018) ισχύει από τις 24 Αυγούστου 2018.

• Η Απόφαση συνοδεύεται από Παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και απαρτίζεται από τρία (3) μέρη ως εξής:
Μέρος Α: Οδηγίες δειγματοληψίας κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών
Μέρος Β: Πρωτόκολλο δειγματοληψίας κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών
Μέρος Γ: Δελτίο δειγματοληψίας κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven