Img

1059869 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση των ενοποιημένων Κανονισμών

Αθήνα, 18.04.2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1059869 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Α'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Μπενάκη
Τηλέφωνο: 210 6987454
Fax: 210-6987459
E-Mail: dtd@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των ενοποιημένων Κανονισμών:

• (ΕΕ) 2015/2447 ''Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής''

• (ΕΕ) 2015/2446 ''κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής''

• (ΕΕ) 2019/474 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 'Ένωσιακός Τελωνειακός Κώδικας''

Σας κοινοποιούμε τις ενοποιημένες εκδόσεις των Κανονισμών (ΕΕ) 2015/2447 ''Εκτελεστικός Κανονισμός της Επιτροπής'', (ΕΕ) 2015/2446 ''κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός της Επιτροπής'' όπως τροποποιήθηκαν και διορθώθηκαν αντιστοίχως από:

1) τον Εκτελεστικό Καν (ΕΕ) 2017/989 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2017 L 149 / 13.6.2017 και τον Εκτελεστικό Καν (ΕΕ) 2018/604 της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 2018 L 101 / 20.4.2018

το Διορθωτικό ΕΕ L 87 της 2.4.2016 και το Διορθωτικό ΕΕ L 101 της 13.4.2017

Διαθέσιμο στον ιστότοπο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1555504435392&uri=CELEX:02015R2447-20180421

2) τον κατ' Εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/341 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 L 69/ 15.3.2016, κατ' εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2016/651 της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 2016 L 111 / 27.4.2016, κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1063 της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2018 L 192 / 30.7.2018 και κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1118 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2018 L 204 /13.8.2018 και διορθώθηκε από

το Διορθωτικό ΕΕ L 87 της 2.4.2016, (ΕΕ) 2015/2446) το Διορθωτικό ΕΕ L 101 της 13.4.2017, (ΕΕ) 2015/2446) και το Διορθωτικό ΕΕ L 101 της 13.4.2017, (2016/341)

Διαθέσιμο στον ιστότοπο https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1555504195812&uri=CELEX:02015R2446-20180902

3) τον Καν (ΕΕ) 2019/474 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ''Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας''.

Διαθέσιμο στον ιστότοπο: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1555504573359&uri=CELEX:32019R0474

Σας γνωρίζουμε ότι θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες οδηγίες εκ μέρους των Κεντρικών Διευθύνσεων στα θέματα αρμοδιότητάς τους.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: Taxheaven