Img

Ε.2106/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1, 3 και 6 του άρθρου 12 της «Σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου» για την αναδιαρρύθμ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2019
Αριθ. πρωτ: Ε.2106/10-6-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'- Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103375317
Fax: 2103375001
E-Mail: d12.a@yo.syzefxis.gov.gr,
d12.b@yo.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1, 3 και 6 του άρθρου 12 της «Σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου» για την αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση της Β' Παιδιατρικής- Νευρολογικής Κλινικής του Β' ορόφου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α'78).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 6 του άρθρου 12 της «Σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου» για την αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση της Β' Παιδιατρικής- Νευρολογικής Κλινικής του Β' ορόφου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α'78).

Ειδικότερα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου της υπόψη σύμβασης ορίζεται ότι η παρούσα Σύμβαση και γενικά κάθε σύμβαση αναθέσεως έργου, προμήθειας, αγοράς, μισθώσεως υπηρεσιών, μισθώσεως πράγματος και γενικά κάθε σύμβαση που θα συνάψουν οι Εκτελεστές με οποιονδήποτε τρίτο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σχετικά με την μελέτη, αναδιαρρύθμιση - ανακαίνιση της Πτέρυγας και την προμήθεια και εγκατάσταση πάσης φύσεως ιατρικού, ξενοδοχειακού ή λοιπού εξοπλισμού, και για την εν γένει διαχείριση του Έργου, καθώς επίσης και όλα τα τιμολόγια και οι αποδείξεις που θα εκδοθούν αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές:

α) απαλλάσσονται από κάθε φόρο, πλην ΦΠΑ, τέλος ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή κράτηση ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου,

β) απαλλάσσονται και δεν υπόκεινται στα κατώτατα όρια αμοιβής δικηγόρων για κάθε δικηγορική υπηρεσία, τόσο για τη σύνταξη, όσο και για την υπογραφή και παρακολούθηση των σχετικών συμβάσεων.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου ως άνω άρθρου της υπόψη σύμβασης ορίζεται ότι οι Εκτελεστές απαλλάσσονται, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού τους και μέχρι της λήξεως αυτού, πλήρως από κάθε φόρο, πλην ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του φόρου εισοδήματος, φόρου δωρεάς, κάθε τέλους ή τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος ή κράτησης ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου.

3. Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του ίδιου ως άνω άρθρου της υπόψη σύμβασης ορίζεται ότι οι διατάξεις και οι απαλλαγές του παρόντος άρθρου, πλην των απαλλαγών από τη φορολογία εισοδήματος, εφαρμόζονται και στους μελετητές, εργολάβους, υπεργολάβους και προμηθευτές που θα χρησιμοποιηθούν από τους Εκτελεστές σε ό,τι αφορά σε μελέτες αναδιαρρύθμισης και ανακαίνισης της Πτέρυγας.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven