Blog

  |  
Img

Α.1021/2019 Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2019

Αριθμ. Α. 1021/2019Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2019.Α.1021/16-01-2019  (ΦΕΚ Β 68/22-1-2019)Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) της παραγράφου 8 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α'), «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων, για τον υπολογισμό των φορολογικών επιβαρύνσεων αυτών κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του ίδιου άρθρου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,β) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων…

Περισσότερα
Img

Ε.2013/2019 Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2019Αριθ. Πρωτ.:Ε.2013ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝΤΜΗΜΑ Γ’Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας : 10184 ΑθήναΠληροφορίες : K. ΤριαδάςΤηλέφωνο : 210-6987504Fax : 210-6987506E-Mail : d18a@2001.syzefxis.gov.grUrl : www.aade.grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΘέμα: «Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα»Σχετ.: α) Η υπ’ αριθμ. Δ.245/11/1.3.1988 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/Β’) όπως έχει κυρωθεί νομοθετικά με την παρ.…

Περισσότερα
Img

1008736 ΕΞ 2019 Περί των υπηρεσιών, των φορέων και των προσώπων που διενεργούν μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τη διεκπεραίωση υποθέσεών

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2019Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Δ 1008736 ΕΞ2019/18-01-2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)ΤΜΗΜΑ Δ’Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 210184 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες : Ιωάννα ΡάνιουΤηλέφωνο : 210-32.22.577Fax : 210-32.30.829Url : www.aade.grΘΕΜΑ: «Περί των υπηρεσιών, των φορέων και των προσώπων που διενεργούν μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους».1.- Ύστερα από ερωτήματα υπαλλήλων υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων…

Περισσότερα
Img

ΜΠρΑθ 291/2019 Χορήγηση αναστολής εκτέλεσης σε υπόθεση Ελβετικού φράγκου

Η απόφαση δικαιώνει την προσπάθεια που καταβάλλει το Δικηγορικό Γραφείο να ανασταλούν οι πάσης φύσεως διαδικασίες εκτελέσεως από τραπεζικούς οργανισμούς έως την πλήρη διαλεύκανση του ζητήματος, που αφορά την καταχρηστικότητα των συμβατικών όρων τραπεζικών δανειακών συμβάσεων, που προβλέπουν την μετατροπή του εγχωρίου νομίσματος σε ξένο (συγκεκριμένα ελβετικό φράγκο) και την μετακύλιση του κινδύνου ενδεχόμενης διακύμανσης της ισοτιμίας στους δανειολήπτες. Ειδικότερα, η εν λόγω απόφαση, με απόλυτη και πλήρη αιτιολόγηση, έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής εκτέλεσης διαταγής πληρωμής έως την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας έφεσης, καθώς πιθανολογήθηκε…

Περισσότερα
Img

Α.1012/2018 Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2019.

Αριθμ. Α.1012 Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2019. (ΦΕΚ  Β'50/18.1.2019) Α.1012/14-1-2018 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της περ.1 της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2367/1953 (Α΄ 82), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2214/1994 (Α΄ 75), όπως ισχύουν. 3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του…

Περισσότερα
Img

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./15/70872/2019 Γνωστοποίηση της Απόφασης Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. ως προς τις ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ στους Ασφαλιστικούς Συνεταιρισμούς Πωλητών Λαϊκού Λαχείου

Αθήνα 18/01/2019Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./15/70872ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι ΑΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝΠληροφορίες : M. ΠροδρομίδουΑριθ. τηλ. : 210 52 85 581FAX : 210 52 37 723Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18104 32 ΑθήναE–mail : d.eisf.misth@efka.gov.grΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση της Απόφασης Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. ως προς τις ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ στους Ασφαλιστικούς Συνεταιρισμούς Πωλητών Λαϊκού Λαχείου.ΣΧΕΤ.: Η με αριθμ. 44/2016 Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Ασφάλισης…

Περισσότερα
Img

Ε.2015/2019 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 218/2018 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκδοθείσης επί ερωτημάτων σχετικά με την έκταση του δεδικασμένου αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και ειδικότερα της παρεμπίπτουσας κρίσης αυτής

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2019 Ε.2015/17-1-2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε'Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας :10184 ΑθήναΤηλέφωνο:210 3636489, 3614303,3613274Fax :210 3635077E-Mail:d16director.esoda@1989.syzefxis.gov.grUrl:www.aade.grΕ 2015/2109Θέμα: «Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 218/2018 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκδοθείσης επί ερωτημάτων σχετικά με την έκταση του δεδικασμένου αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και ειδικότερα της παρεμπίπτουσας κρίσης αυτής επί όρου δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας του αρ. 44 του ν.1892/1990»Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ.…

Περισσότερα
Img

Ε.2016/2019 Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό ή μη τελών χαρτοσήμου σε εισοδήματα από ορισμένες κατηγορίες μισθωμάτων

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2019Ε.2016/17-1-2019ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Β΄ Τελών και Ειδικών ΦορολογιώνΤαχ. Δ/νση:Σίνα 2 - 4Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑΤηλέφωνο:213-212-2400Fax:210-3645413Url:www.aade.grΘέμα: Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό ή μη τελών χαρτοσήμου σε εισοδήματα από ορισμένες κατηγορίες μισθωμάτων.1. Μίσθωση κατοικιών από Μ.Κ.Ο., στα πλαίσια του σκοπού τους, για τις ανάγκες στέγασης προσφύγων.Με την ΠΟΛ.1008/2007 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 3 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α 276/22.12.06) και δόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. 2551/43/2019 Τροποποίηση της με αριθμ. 38839/838/ 22-08-2017 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμέ

Αριθμ. 2551/43 Τροποποίηση της με αριθμ. 38839/838/2017 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο: «Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» (Β΄ 2963).(ΦΕΚ Β 66/22-01-2019) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και…

Περισσότερα
Img

Ε.2012/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 111 παρ. 2 του ν. 4549/2018 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

Αθήνα, 17/1/2019Αριθ. Πρωτ.: Ε. 2012/17-01-2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΦΠΑΤαχ. Δ/νση:Σίνα 2-4Ταχ. Κώδικας:10672 ΑθήναΤηλέφωνο:2132122420Fax:2103645413E-Mail:dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.grUrl: www.aade.gr Ε.2012/2019Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 111 παρ. 2 του ν.4549 /2018 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 111 παρ.2 του ν.4549/2018, οι οποίες ισχύουν από 1.1.2019, με τις οποίες αντικαθίσταται το άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), με…

Περισσότερα
Img

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 1/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (Α'62)

Αρ. Πρωτ. Γ36/02/24Αθήνα, 17/01/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΠατησίων 12 106 77 Γκόβαρη Ν.210.52.91.798-767-768-803 210.52.91.735  ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TMHMAΤαχ. Δ/νσηΤαχ. ΚώδικαςΠληροφορίεςΤηλέφωναFAXΕ-maildiakanonismos@keao.qov.qrΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. :1 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4549/2018 που αφορούν τροποποιήσεις του Ν.4469/2017 (Α'62).ΣΧΕΤ: Εγκ. 30/2017, 30/2018, 31/2018 και 40/2018Με την παρούσα σας κοινοποιούμε το ν.4587/2018…

Περισσότερα
Img

Υπόθεση C-310/16 Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 325, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ – Σύμβαση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων – Ποινική διαδικασία σχετικά με αδικήματα στον τομέα του

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 17ης Ιανουαρίου 2019  «Προδικαστική παραπομπή – Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 325, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ – Σύμβαση σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων – Ποινική διαδικασία σχετικά με αδικήματα στον τομέα του ΦΠΑ – Αρχή της αποτελεσματικότητας – Διεξαγωγή των αποδείξεων – Παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων – Άδεια δοθείσα από αναρμόδια δικαστική αρχή – Συνεκτίμηση των ως άνω παρακολουθήσεων ως αποδεικτικών στοιχείων – Εθνική ρύθμιση – Απαγόρευση»Στην υπόθεση C‑310/16,με …

Περισσότερα
Img

45/7887/2019 Τροποποίηση της αριθμ. 158/16825/31-1-2018 απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου της πράξης παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέ

Αριθμ. 45/7887/16-1-2019(ΦΕΚ Β' 195/31-01-2019)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ν.4282/2014 «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α’182),β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α’ 98),γ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων….» (Α’ 114),δ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄160),ε) της αριθμ. 2429/119958/06-09-2018 απόφασης…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 1248/2018 Σύμβαση εταιρίας - Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - Ακυρη σύμβαση εργασίας

Απόφαση 1248 / 2018    (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)Αριθμός 1248/2018ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΒ1’ Πολιτικό ΤμήμαΣυγκροτήθηκε από τους δικαστές, Χριστόφορο Κοσμίδη, προεδρεύοντα αρεοπαγίτη, Μαρία Νικολακέα, Αρετή Παπαδιά, Αντιγόνη Καραΐσκου - Παλόγου και Σοφία Τζουμερκιώτη, αρεοπαγίτες.Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημά του, την 21η Νοεμβρίου 2017, με την παρουσία και της γραμματέα Ελένης Τσιουρή, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:Του αναιρεσείοντος: Θ. Κ. του Ε., κατοίκου ..., που παραστάθηκε δια δηλώσεως (ΚΠολΔ 242 παρ.2) του πληρεξουσίου δικηγόρου Γεωργίου Παναγιώτου, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.Του αναιρεσίβλητου: Ά. Λ. του Ν., κατοίκου ...,…

Περισσότερα
Img

2030/φ.324/2019 Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2018/1673/ EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου

Αριθμ. 2030/φ.324 (ΦΕΚ Β’ 60/21.01.2019)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΈχοντας υπόψη:1) Τις διατάξεις:α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο β΄του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»…

Περισσότερα
Img

Άρθρα «Κλείσιμο» Χρήσης 2018 – 10 αρχικές επισημάνσεις.

«Κλείσιμο» Χρήσης 2018 – 10 αρχικές επισημάνσεις. Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven   1. Συντελεστές αποσβέσεων – Τι άλλαξε α) Αποσβένονται τα μέσα εσωτερικών όσο και οι διασυνοριακών εμπορευματικών μεταφορών με συντελεστή 12% και αφετέρου, προκειμένου για την αντιμετώπιση πληθώρας πρακτικών και ερμηνευτικών ζητημάτων που είχαν προκύψει από την ερμηνεία των μέσων μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ) και των μέσων μεταφοράς ατόμων, όλα τα μέσα μεταφοράς ατόμων εξαιρουμένων των τρένων, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών [έχουν συντελεστή απόσβεσης 5%] αντιμετωπίζονται…

Περισσότερα
Img

Α.1017/2019 Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων

Αριθμ. Α.1017/15-01-2019(ΦΕΚ Β' 63/22-01-2019)Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξειςα) της παραγράφου 7 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167),β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (94 Α΄) και ειδικότερα της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,γ) της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφασης του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.2. Τις διατάξεις της Δ6Α…

Περισσότερα
Img

ΣΛΟΤ 3441/2019 Μετάβαση από απλογραφικά σε διπλογραφικά λογιστικά βιβλία και απογραφή έναρξης

Αθήνα, 15.01.2019Αριθμ. Πρωτ.: 3441 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 3441/2019ΘΕΜΑ: Μετάβαση από Απλογραφικά σε Διπλογραφικά Λογιστικά Βιβλία και Απογραφή ΈναρξηςΕΡΩΤΗΜΑ1. Σας γνωρίζουμε ότι ο Φορέας μας έχει στην κατοχή του μετοχές διάφορων εταιρειών τις οποίες και παρακολουθεί σε λογαριασμούς της ομάδας 18 ¨Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις¨.2. Αναφορικά με την αποτίμηση των παραπάνω Τίτλων στην παρ.2.2.112 ¨Λογαριασμός 18 Τίτλοι πάγιας επενδύσεως και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις¨ του π.δ/τος 205/98 ¨Περί Ορισμού του Περιεχομένου και του Χρόνου Ενάρξεως της Εφαρμογής…

Περισσότερα
Img

ΣΛΟΤ 17/2019 Μετάβαση από απλογραφικά σε διπλογραφικά λογιστικά βιβλία και απογραφή έναρξης

Αθήνα, 15.01.2019Αριθμ. Πρωτ.: 17 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 17/2019ΘΕΜΑ: Μετάβαση από Απλογραφικά σε Διπλογραφικά Λογιστικά Βιβλία και Απογραφή ΈναρξηςΕΡΩΤΗΜΑ1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ (52 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ)ΤΗΝ 1/1/2019 ΥΠΕΡΕΒΗ ΤΟ ΟΡΙΟ € 1.500.000. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΑΝ Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΩΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΗΞΗΣ 2018, ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ.2. ΜΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ, ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥ ΣΤΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ;ΑΠΑΝΤΗΣΗΩς…

Περισσότερα
Img

1006241 ΕΞ 2019 Εγχειρίδιο με τα συνηθέστερα ερωτήματα για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2019Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 1006241 ΕΞ2019/15-01-2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥΤΜΗΜΑ A΄Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑθήναΤηλέφωνο : 210 33 75 878E-Mail : def . a @ aade . grUrl : www.aade.grΘέμα: Εγχειρίδιο με τα συνηθέστερα ερωτήματα για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων.Για την εξυπηρέτηση των Δ.Ο.Υ. και των φορολογουμένων, σας κοινοποιούμε εγχειρίδιο με τα συνηθέστερα ερωτήματα για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων (άρθρο 15 ν. 3091/2002).Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΕ. ΣΑΪΤΗΣΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα