Blog

  |  
Img

Υπόθεση C-691/17 Αντιστροφή της επιβαρύνσεως – Αχρεωστήτως καταβολή του φόρου από τον αποδέκτη των υπηρεσιών στους παρόχους των υπηρεσιών βάσει τιμολογίου εκδοθέντος εσφαλμένως σύμφωνα με το κοινό φορολογικό καθεστώς – Απόφαση της φορολογικής αρχής διαπισ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δέκατο τμήμα) της 11ης Απριλίου 2019  «Προδικαστική παραπομπή – Φορολογία – Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Δικαίωμα εκπτώσεως του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί των εισροών – Άρθρο 199, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ – Αντιστροφή της επιβαρύνσεως – Αχρεωστήτως καταβολή του φόρου από τον αποδέκτη των υπηρεσιών στους παρόχους των υπηρεσιών βάσει τιμολογίου εκδοθέντος εσφαλμένως σύμφωνα με το κοινό φορολογικό καθεστώς – Απόφαση της φορολογικής αρχής διαπιστώνουσα φορολογική οφειλή του αποδέκτη των υπηρεσιών και απορρίπτουσα αίτηση για έκπτωση – Μη εξέταση από τη φορολογική…

Περισσότερα
Img

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις (Ενημερωμένο) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ε1, Ε2 και Ε3 φορολογικού έτους 2018

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣwww.aade.grΤελευταία Ενημέρωση: 11/4/2019Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ (Ε1)1. Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της δήλωσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης το μήνυμα: «Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου. Το αναδυόμενο παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές κάντε κλικ εδώ ...» (Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here ...). Τι πρέπει να κάνω; Κάντε κλικ και επιλέξτε:Να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από αυτήν την τοποθεσία πάντοτε ... (Always Allow Pop-ups from This Site ...) Εμφανίζεται παράθυρο που ρωτάει:Θέλετε…

Περισσότερα
Img

Ε.2059/2019 Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία - Παροχή οδηγιών επί των Ειδικών Καθεστώτων εκτός της Διαμετακόμισης

Αθήνα,10/04/2019 Αριθ. Πρωτ.: Ε.2059 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ και ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/νση: Κ.Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Πληροφορίες: Δ.Τσετσέκου, Ε.Μανωλαράκης Σ.Παπασπύρου Α.Γιάννακα Τηλ: 210-6987509, 772 Fax: 210-6987506 E-Mail: ipr@otenet.gr Url: www.aade.gr Θέμα: Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία - Παροχή οδηγιών επί των Ειδικών Καθεστώτων εκτός της Διαμετακόμισης. Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες επί των Ειδικών Καθεστώτων εκτός της Διαμετακόμισης προς όλες τις τελωνειακές…

Περισσότερα
Img

Υπόθεση C-214/18 Φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) – Δικαστικός επιμελητής – Αναγκαστική εκτέλεση – Αμοιβές καθοριζόμενες από τον νόμο – Διοικητική πρακτική των αρμόδιων εθνικών αρχών να θεωρούν ότι στο ποσό των αμοιβών αυτών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ – Αρχές τη

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (όγδοο τμήμα)  της 10ης Απριλίου 2019  «Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) – Δικαστικός επιμελητής – Αναγκαστική εκτέλεση – Αμοιβές καθοριζόμενες από τον νόμο – Διοικητική πρακτική των αρμόδιων εθνικών αρχών να θεωρούν ότι στο ποσό των αμοιβών αυτών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ – Αρχές της ουδετερότητας και της αναλογικότητας»Στην υπόθεση C-214/18,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Sąd Rejonowy w Sopocie Wydział I Cywilny (περιφερειακό δικαστήριο του Sopot, τμήμα αστικών διαφορών Ι, Πολωνία) με απόφαση της 8ης Μαρτίου…

Περισσότερα
Img

Α.1137/2019 Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας για επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας προϊόντων, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση σ

Αριθμ. Α.1137/2019Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας για επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας προϊόντων, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας .(Τεύχος B’ 1329/17.04.2019)Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) Των άρθρων 55, 62, 63, 64, 106, 107, 111, 112, 113,114, 115 και 119Α΄ του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου 106, β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»…

Περισσότερα
Img

Ε.2058/2019 Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές: Επανεισαγόμενα Εμπορεύματα - Ατέλειες - Μεταφορά συνήθου

Αθήνα, 9 Απριλίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: Ε.2058 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ -ΤΜΗΜΑ Γ' 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Ε' Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα Πληροφορίες: Κ. Τριαδάς, A. Παπανικολάου Τηλέφωνο: 210 6987504, 210 6987471 Fax: 210 6987506 E-Mail: d18a@2001.syzefxis.gov.gr, vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr Url: www.aade.gr Θέμα: «Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις δασμολογικές και φορολογικές…

Περισσότερα
Img

Ε.2057/2019 Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία - Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων

Αθήνα, 9 Απριλίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: Ε.2057 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Γ, Δ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Πληροφορίες: Ε.Μπίρμπιλα, Τηλέφωνο: 210-69.87.475, Fax: 210-69.87.506 E-Mail: ddtheka@aade.gr e.mpirmpila@aade.gr Url: www.aade.gr Θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία - Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων» Όπως είναι γνωστό, σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ της Ε.Ε. και του Η.Β.…

Περισσότερα
Img

1053051 ΕΞ 2019 Προσωπική ευθύνη δικαστικού συμπαραστάτη και μελών εποπτικού συμβουλίου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών θανόντος προσώπου από παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οι οποίες έλαβαν χώρα σε χρονική περίοδο προ της άσκησης της δικασ

Αθήνα, 9 Απριλίου 2019Αριθ. πρωτ: Ο ΔΕΑΦ Α 1053051 ΕΞ2019ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ Α’2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ Ζ’Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑθήναΤηλέφωνο : 210 3375317210 3638389Fax : 210 3375001E-Mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.gr,ΘΕΜΑ: Προσωπική ευθύνη δικαστικού συμπαραστάτη και μελών εποπτικού συμβουλίου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών θανόντος προσώπου από παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οι οποίες έλαβαν χώρα σε χρονική περίοδο προ της άσκησης της δικαστικής συμπαράστασης, στο πλαίσιο…

Περισσότερα
Img

Ε.2056/2019 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Απόφαση ΠΟΛ.1208/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών και την Απόφαση ΠΟΛ. 1218/2018 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2019Ε.2056/9-4-2019ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝΤΜΗΜΑ Ζ΄Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας : 10184 ΑθήναΤηλέφωνο : 210 3627090, 210 3610030Fax : 210 3615052E-Mail : d.eleg7@mofadm.grUrl : www.aade.gr2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ Ε’Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1Ταχ. Κώδικας : 18346 ΜοσχάτοΤηλέφωνο : 213 1621133E-Mail : secre_dyphly@aade.grΕ 2056/2019Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Απόφαση ΠΟΛ.1208/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών και την Απόφαση…

Περισσότερα
Img

1053078 ΕΞ 2019 Θεώρηση ειδικού βιβλίου (εσόδων - εξόδων) και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές

Αθήνα, 9 Απριλίου 2019Ο ΔΕΛ Ζ 1053078 ΕΞ 2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΑΔΕΑνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων ΕσόδωνΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝΤΜΗΜΑ Ζ'- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΤαχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 10184 ΑθήναΤηλέφωνο: 210-3610030Fax: 210-3615052E-Mail: d.eleg7@mofadm.grwww.aade.grΘΕΜΑ: «Θεώρηση ειδικού βιβλίου (εσόδων - εξόδων) και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.»Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσίας μας, αναφορικά με τη θεώρηση του ειδικού βιβλίου (εσόδων - εξόδων), καθώς και των εισιτηρίων των εκδηλώσεων που διατίθενται από τους συνδυασμούς…

Περισσότερα
Img

1048863 ΕΞ 2019 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10¬03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής στη Γενική Δ

ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: B' 1195/9-4-2019 Αθήνα, 1 Απριλίου 2019ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1048863 ΕΞ 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.) ΤΜΗΜΑ Α- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΤαχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Π. ΛυμπερόπουλοςΚ. ΦραντζήΤηλέφωνο: 210-3222386Fax: 210-3230829E-mail: p.lymperopoulos2@aade.grUrl: www.aade.gr ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής…

Περισσότερα
Img

ΣΛΟΤ 563/2019 Λογιστικός χειρισμός δαπανών βελτιώσεων και προσθηκών, σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του μισθωτή, διαρκουσης της μισθωτικής σχέσης

Αθήνα, 26.03.2019Αριθμ. Πρωτ.: 563 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 563/ 2019ΘΕΜΑ: Λογιστικός χειρισμός δαπανών βελτιώσεων και προσθηκών, σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του μισθωτή, διαρκουσης της μισθωτικής σχέσηςΕΡΩΤΗΜΑH Εταιρεία του Ν 3427/2005, “XX1”, η οποία τηρεί απλογραφικά βιβλία, είχε συνάψει στις 21/10/2011 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης με την εταιρεία “XX2” για τη στέγαση των γραφείων της με εννιαετή διάρκεια, ήτοι από τις 01/03/2012 μέχρι τις 28/02/2021.Στο συμφωνητικό αναφέρεται το εξής: «Σημειώνεται ότι τα φωτιστικά ψευδοροφής και τα κινητά χωρίσματα…

Περισσότερα
Img

1052695 ΕΞ 2019 Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου

Αθήνα, 9 Απριλίου 2019Αριθ. Πρωτ.: Α.Τ.Δ. Α 1052695 ΕΞ2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΓΡΑΦΕΙΟ Α΄- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΤαχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών και την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου».ΣΧΕΤ: Η Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/100/10431/2019 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.Σας κοινοποιούμε συνημμένα την Αριθμ. Πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431/2019 (Α.Δ.Α: ΨΙ2Ι465ΧΘΨ-ΝΝΝ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς ενημέρωσή σας, προκειμένου για την…

Περισσότερα
Img

31606/930/2019 Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)

Αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/8-4-2019(ΦΕΚ Β' 1277/15-04-2019)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΈχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:1. Του άρθρου 9 του ν. 2939/2001 (Α’ 179) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4496/2017 (Α’ 170).2. Του ν. 4555/2018 (Α’133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού…

Περισσότερα
Img

26063/2019 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4604/2019 (Α' 50)

Αθήνα 8 Απριλίου 2019Α.Π.: 26063ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ     ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. Τ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑFAX: 213-1364813Πληροφορίες (ανά τομέα αρμοδιότητας)Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού(άρθρα 96, 121 και 132)Τηλ. : 213136 4801Τμήμα Εσόδων(άρθρο 103)Τηλ. :213136-4004Τμήμα Περιουσίας(άρθρο 97)Τηλ. :213136-4833ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4604/2019 (A' 50).Με τις διατάξεις του προσφάτως ψηφισθέντος ν. 4604/2019, με τίτλο «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας- Ρυθμίσεις για την απονομή ιθαγένειας-…

Περισσότερα
Img

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 18/2019 Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών

Αθήνα: 08/04/2019Α.Π. : Δ.ΕΙΣΦ.Μ./159/446248ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι ΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝΤαχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18104 32 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Ε. ΒλαχογιάννηΕ. ΣκαρτσάρηΑ. ΚοσμέαΑριθ. τηλ.: 210 52 85 518 - 615210 52 85 642- 639-536Fax: 210 52 36 558E – mail: d.eisf.misth@efka.gov.grΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 18ΘΕΜΑ: «Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών»Σας κοινοποιούμε…

Περισσότερα
Img

34584/2019 Θέσπιση μέτρων κρατικής ενίσχυσης με νομική βάση Απαλλακτικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς ήσσονος σημασίας

ΥΠΟΙΚ 05/04/2019 Α.Π.: 34584 ΕΞ 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση:Καραγ. Σερβίας 8Ταχ.Κώδικας:101 84 ΑθήναΠληροφορίες:Σ. ΨαρογιάννηΤηλέφωνο:210 3375838FAX:210 3375595E-Mail:kemke@minfin.grSite:www.minfin.gr/kemkeΘΕΜΑ: Θέσπιση μέτρων κρατικής ενίσχυσης με νομική βάση Απαλλακτικούς Κανονισμούς και Κανονισμούς ήσσονος σημασίαςΣκοπός της παρούσας είναι η παροχή οδηγιών για την βέλτιστη συμμόρφωση με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων κατά τη θέσπιση μέτρων ενίσχυσης με νομική βάση τους Απαλλακτικούς Κανονισμούς ή τους Κανονισμούς…

Περισσότερα
Img

39100/2019 Προσδιορισμός συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία

Αριθμ. 39100/5-4-2019(ΦΕΚ Β' 1167/08-04-2019)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Το άρθρο 82 παρ. 5 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».2.…

Περισσότερα
Img

39095/2019 Προσδιορισμός της αξίας μεταφορικών μέσων ως κριτηρίου επιλεξιμότητας του άρθρου 68 του ν. 4605/2019

Αριθμ. 39095(ΦΕΚ B’ 1165/08.04.2019)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) της παρ. 6 του άρθρου 82 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.», σε συνδυασμό με την περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου…

Περισσότερα
Img

439031/2019 Κατάργηση Έντυπων βιβλιαρίων Υγείας

Αθήνα 05-04-2019Αρ. Πρωτ. 439031ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣΤαχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 510431 ΑθήναΠληρ.: Ξεξάκης Νικ.Τηλέφωνο: 210 5228858fax: 210 5243477e-mail: gd.paroxon@efka.gov.grΘέμα: «Κατάργηση Έντυπων βιβλιαρίων Υγείας.»Σχετ: 1. Το άρθρο 67 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14-03-2019)2. Το αρ. Πρωτ. ΔΒ3/Γ/504/01-04-2019 έγγραφο του ΕΟΠΥΥΣας ενημερώνουμε ότι με το άρθρο 67 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14-03-2019) καταργούνται τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογενείας τους, όπως αναφέρεται…

Περισσότερα