Blog

  |  
Img

Άρθρα Το αλφαβητάρι του «Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών» (Νόμος 4469/2017)

ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΟΥ «ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ» (Νόμος 4469/2017)Κωνσταντίνος Ιωαν. ΝιφορόπουλοςΟρκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven[Με την υποστήριξη της Grand Value Α.Ε.]Περιεχόμενα Αφορά :  Ποιοι μπορούν να ενταχθούν – Οφειλές που υπάγονται. Βασικές αρχές - Βασική εξίσωση – Βασικά στάδια της διαδικασίας -Βήματα της αίτησης. Γιατί να υποβάλω ( ή να μην υποβάλω ) αίτηση ; Διαμεσολαβητής – Συντονιστής [ Μητρώο Συντονιστών ]  Εμπειρογνώμονας, Εκτιμητής ακινήτων, Οικονομολόγος  και Ορκωτός Λογιστής. Ζητούμενα στοιχεία κατά την υποβολή της αίτησης Ηλεκτρονική πλατφόρμα …

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ 4327/2017 Πρόστιμο μη έκδοσης δελτίου αποστολής

Καλλιθέα, 1-9-2017Αριθμός απόφασης: 4327ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΚαλλιθέαΤηλέφωνο: 213-1604504 ΦΑΞ: 213-1604567 ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-4-2017).2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. οικ. 14720/2017 Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία

Αριθμ. οικ. 14720/01-09-2017(ΦΕΚ Β' 3370/27-09-2017)Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥΈχοντας υπόψη τις διατάξεις:1. Των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύουν.2. Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».3. Της παρ. 1 στοιχ. δ περ. (εε) του άρθρου 41 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης…

Περισσότερα
Img

Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΙ.ΜΕΛ./Φ1/52/1186279/2017 Στοιχεία απασχόλησης: Δεκέμβριος 2016

Αθήνα, 1/9/2017Αρ. Πρωτ. ΔΙ.ΜΕΛ./Φ1/52/1186279/01-09-2017ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝΤαχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22, 10671 ΑθήναΠληροφορίες: Αριστείδης ΔημακάκοςΤηλέφωνο : 210 3729669fax: 210 3729714e-mail : d.meleton@efka.gov.grΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016»Από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων» (Α.Π.Δ.) που υποβλήθηκαν για τον Δεκέμβριο του 2016 και από τις εγγραφές οι οποίες έχουν ελεγχθεί κατά το χρόνο επεξεργασίας, προέκυψαν τα ακόλουθα:• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙΥποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν «Αναλυτικές…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/3227/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/3227/Α325(ΦΕΚ Β' 3248/15-9-2017)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της από 28.7.1978 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους ν. 867/1979 (Α' 24), 1048/1980 (Α'101), 1133/1981 (Α'54) και 1190/1981 (Α'203).2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.3.1981 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε με…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. 27354/444 Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4872/105/ 13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018» (Β΄ 398).

Αριθμ. 27354/444 (ΦΕΚ Β' 3080/6-9-2017) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: 29341/2017 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 28 του ν. 4483/2017 (Α’ 107)

Αθήνα, 1 /9 / 2017Αριθ.Πρωτ: 29341ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27Τ.Κ. : 10183 ΑθήναΠληροφορίες : Μ..ΔιαμάντηΤηλέφωνο : 213-1364390FAX : 213-1364359ΕΠΕΙΓΟΝΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 28 του ν.4483/2017 (Α’ 107)Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1136/2017 Οφειλή τελών κυκλοφορίας στην περίπτωση επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων τα οποία δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών τους, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασής τους από αγοραστές

Αθήνα, 1 /9/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΤαχ. Δ/νση    :Σίνα 2-4Ταχ. Κώδικας :10672 Αθήνα Πληροφορίες :Β. Ζαρκαδούλα Τηλέφωνο    :2103644781,2103642570ΠΟΛ 1136 /2017Θέμα: «Οφειλή τελών κυκλοφορίας στην περίπτωση επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων τα οποία δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών τους, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασής τους από αγοραστές.»Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος έχει υποβληθεί σειρά ερωτημάτων από πολίτες και υπηρεσίες με τα οποία τίθεται το ζήτημα της χρέωσης τελών κυκλοφορίας σε βάρος ιδιοκτητών επιβατικών αυτοκινήτων…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Σημαντικά σημεία που πολλοί δε γνωρίζουν για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων

Σημαντικά σημεία που πολλοί δε γνωρίζουν για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων Του Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία του Φίλιππου Ζήρα (δικηγόρου της Artion A.E.) Μεγάλη ανταπόκριση από τον επιχειρηματικό κόσμο παρουσιάζει σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, η νέα μορφή εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που εισήγαγε ο νόμος 4469/2017 και η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 3 Αυγούστου 2017. Μάλιστα, όχι μόνο έχουν υποβληθεί αιτήσεις αλλά ξεκίνησε και η ανάθεση υποθέσεων στους αρμόδιους συντονιστές οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να μεσολαβούν μεταξύ οφειλετών και πιστωτών για τον διακανονισμό των…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΦΟΡ.ΤΕΛ. ΑΚΑΔ. Α 1127760 ΕΞ 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε προγράμματα λογιστικής

Αθήνα, 31/8/2017 Αριθ. Πρωτ: ΦΟΡ.ΤΕΛ.ΑΚΑΔ. Α1127760ΕΞ2017ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣΤμήμα Α' -Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού ΈργουΤαχ. Δ/νση: Θεσσαλονίκης και Χανδρή 1Ταχ. Κώδικας:18346, Μοσχάτο Πληροφορίες:Λουίζα ΧαλόφτηΤηλέφωνο:210-4802632Fax:E-Mail:l.chalofti@aade.grUrl:www.aade.grΘέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε προγράμματα λογιστικής»Η Διεύθυνση της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας με στόχο την καλύτερη κατάρτιση και επιμόρφωση των στελεχών της Φορολογικής Διοίκησης, επιθυμεί να γνωρίσει στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της, ότι το ΙΝ.ΕΠ. του Εθνικού Κέντρου…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Παρουσίαση διαδικασίας αίτησης για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (Νόμος 4469/2017)

Κωστής Ν. Ντρούκας, MScΟικονομολόγος – Σύμβουλος ΕπιχειρήσεωνΕπιστημονικός Συνεργάτης Taxheavenwww.knnconsulting.com | www.transferpricing.gr | www.baddebt.gr Άρθρο παρουσίασης διαδικασίας αίτησης για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (Νόμος 4469/2017)Ο Ν.4469/2017 αποτελεί την πρώτη προσπάθεια καθορισμού νομοθετικού πλαισίου για τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών προς όλους τους πιστωτές, με την κοινή αποδοχή (των συμμετεχόντων) ότι η εν λόγω διαδικασία είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του οφειλέτη. Αρχικές/Βοηθητικές ΠληροφορίεςΠαρόλο που το συγκεκριμένο άρθρο, σκοπό έχει να παρουσιάσει κυρίως τα περιεχόμενα…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: 873/2017 Πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας από περίπτερα

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2017 Αρ. Πρωτ.: 873   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Γραφείο Γενικού Γραμματέα   Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος, Αθήνα, Τ.Κ. 10181 Τηλέφωνο: 2103893572 2103893354 Email:: gen-sec@gge.gr Θέμα: Πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας από περίπτερα Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την πώληση καρτών κινητής τηλεφωνίας από εμπόρους, σας γνωστοποιούμε ότι οι ως άνω κάρτες καθώς και η ανανέωση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με οποιαδήποτε μορφή, δεν υπόκεινται σε διατίμηση, και ως εκ τούτου το τίμημα για την παροχή…

Περισσότερα
Img

ΔΑΕΦΚ/2822/Α36/30.8.2017 Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων σε περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Αριθ. ΔΑΕΦΚ/2822/Α36    Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών στέγασης κατοίκων σε περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.(ΦΕΚ Β 3026/1.9.2017)ΔΑΕΦΚ /2822/Α36/2017 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου παρ. 3 του ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/07.02.1979) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών έκτων σεισμών…

Περισσότερα
Img

Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./470/1166462 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίο

Αθήνα 30/08/2017Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./470/1166462 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ και ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Σατωβριάνδου 18104 32 Αθήνα Αριθμ: Τηλ. : 210 52 85 536 : 210 52 85 639 E - Mail : d.eisf.misth@efka.gov.grΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ και ΣΤΑΤ. ΠΑΡΑΚ/ΣΗΣΤαχ. Διεύθυνση : Πειραιώς 28, 10437, ΑΘΗΝΑ Αριθ. Τηλεφώνου: 210 52 91 767 - 770 FAX : 210 52 91 735 E - mail : diakanonismos@keao.gov.grΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΘΕΜΑ: «Οριοθέτηση περιοχών…

Περισσότερα
Img

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣμε τίτλο«ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣΤο παρόν νομοσχέδιο εισάγει ένα σύνολο θεσμικών παρεμβάσεων στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής προστασίας, που στόχο έχουν να ενισχύσουν και επεκτείνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, να βελτιώσουν ουσιωδώς κρίσιμες πτυχές της καθημερινότητας τους, αλλά καί να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική…

Περισσότερα
Img

Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 59951 Δημόσια Πρόσκληση Νο 11/2017 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού

Ημερ.: 30/08/2017Αρ. Πρωτ.:59951ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ καιΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΟΑΕΔΔΙΟΙΚΗΣΗΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΔ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ καιΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΤαχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8,Τ. Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο11/2017Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την…

Περισσότερα
Img

Αριθ. 1915/90550 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης τους για το έτος 2017

Αριθ. 1915/90550(ΦΕΚ Β' 3114/8-9-2017)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) Της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (Α΄ 15), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.β) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87).γ) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206).δ) Της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52)…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1135/2017 Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α' 190)

ΠΟΛ 1135/2017(ΦΕΚ Β' 3053/05-09-2017)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) Του άρθρου πέμπτου, παρ. 2 του ν. 4428/2016 (Α' 190) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής», σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του ίδιου νόμου.β) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».2. Τον από Ιούνιο 2017 κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1126669 ΕΞ 2017 Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1126669 ΕΞ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ και ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ και ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Πληροφορίες: Μ.Λύτρα Τηλέφωνο: 210-69.87.480 Fax: 210-69.87.506 E-Mail: m.lytra@aade.gr Url: www.aade.gr ΘΕΜΑ: «Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη» ΣΧΕΤ.: H με αριθ. πρωτ. Δ.718/446/27.04.2006 Δ.Υ.Ο.Ο. Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και σύμφωνα με : - το…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Σημαντικά (SOS) σημεία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Του Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία του Φίλιππου Ζήρα (δικηγόρου της Artion A.E.)*www.artion.grΞεκίνησε στις 3 Αυγούστου 2017 η δυνατότητα για τους ενδιαφερόμενους υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων». Μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε παρατηρήσει έντονη κινητικότητα και ενδιαφέρον από πλήθος επιχειρήσεων, ατομικών ή εταιρειών, οι οποίες ναι μεν επιθυμούν τον διακανονισμό των οφειλών τους και τη διατήρηση της βιωσιμότητάς τους, αλλά εξακολουθούν να έχουν αρκετές απορίες και ζητήματα στα οποία ζητούν διασαφήσεις. Κατά τη γνώμη μας, για την πλευρά των…

Περισσότερα