Blog

  |  
Img

ΣΛΟΤ 186/2019 Υπολογισμός ΕΜΕ για ωρομίσθιους καθηγητές Φροντιστηρίων

Αθήνα, 26.02.2019Αριθμ. Πρωτ.: 186 ΕΞ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) ΣΛΟΤ 186/2019 ΘΕΜΑ: Υπολογισμός ΕΜΕ για ωρομίσθιους καθηγητές Φροντιστηρίων ΕΡΩΤΗΜΑ Στις 8/1/2019 υπάρχει μια γνωμοδότηση σας σχετικά με τον ορθό τρόπο υπολογισμού των ΕΜΕ. Επειδή στα παραδείγματα που δίνεται δεν περικλείεται η περίπτωση ωρομισθίων (π.χ. καθηγητές σε φροντιστήρια) που εργάζονται κάποιες ημέρες την εβδομάδα και με διαφορετικές ώρες εργασίας ανά ημέρα θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε σε αυτήν την περίπτωση ποιος είναι ορθός τρόπος υπολογισμού των ΕΜΕ. Είναι σωστό να αθροίσουμε το…

Περισσότερα
Img

ΣΛΟΤ 336/2019 Προσδιορισμός μεγέθους οντότητας και διερεύνηση ύπαρξης υποχρέωσης ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές

Αθήνα, 26.02.2019Αριθμ. Πρωτ.: 336 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 336/2019ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός μεγέθους οντότητας και διερεύνηση ύπαρξης υποχρέωσης ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστέςΕΡΩΤΗΜΑΠρόκειται για ΙΚΕ που συστάθηκε τον Αύγουστο του 2016 και ανάρτησε για τη χρήση του 2016 στο ΓΕΜΗ (δημοσιεύτηκαν) ΕΟΚ για το 2016 ως πολύ μικρή οντότητα.Για τη χρήση του 2017 παρουσιάζει τα εξής στοιχεία:ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2021313.63ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8351065.78ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 97Η εταιρεία αυτή έχει υποχρέωση μαζί με τις ΕΟΚ να αναρτήσει για δημοσίευση και Έκθεση Ελεγκτών;Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι…

Περισσότερα
Img

Υπόθεση C-581/17 Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων – Μεταφορά του τόπου της κατοικίας ενός φυσικού προσώπου από κράτος μέλος προς την Ελβετία – Φορολόγηση των λανθανουσών υπ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 26ης Φεβρουαρίου 2019 «Προδικαστική παραπομπή – Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων – Μεταφορά του τόπου της κατοικίας ενός φυσικού προσώπου από κράτος μέλος προς την Ελβετία – Φορολόγηση των λανθανουσών υπεραξιών των εταιρικών μεριδίων – Άμεση φορολογία – Ελεύθερη κυκλοφορία των ελεύθερων επαγγελματιών – Ίση μεταχείριση»Στην υπόθεση C‑581/17,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Finanzgericht Baden-Württemberg (φορολογικό δικαστήριο Βάδης-Βυρτεμβέργης,…

Περισσότερα
Img

4596/2019

Νόμος 4596/2019 Ι) Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, II) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/343...Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-116/16 και C-117/16 Απαλλαγή των κερδών που διανέμονται από εταιρίες ενός κράτους μέλους σε εταιρίες άλλων κρατών μελών – Δικαιούχος των διανεμομένων κερδών – Κατάχρηση δικαιώματος – Εταιρία εγκατεστημένη σε ένα κράτος μέλος κ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 26ης Φεβρουαρίου 2019 ΠεριεχόμεναΤο νομικό πλαίσιοΤο υπόδειγμα φορολογικής συμβάσεως του ΟΟΣΑΗ οδηγία 90/435Οι συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίαςΤο δανικό δίκαιοΗ φορολόγηση των μερισμάτωνΗ παρακράτηση φόρου στην πηγήΤο εφαρμοστέο δίκαιο σε περιπτώσεις καταχρήσεων και απάτηςΟι διαφορές των κυρίων δικών και τα προδικαστικά ερωτήματα1) Υπόθεση C 116/16, T Danmark2) Υπόθεση C 117/16, Y DenmarkΗ διαδικασία ενώπιον του ΔικαστηρίουΕπί των προδικαστικών ερωτημάτωνΕπί των πρώτων, των δευτέρων και των τρίτων ερωτημάτων καθώς και επί των τετάρτων ερωτημάτων, στοιχεία αʹ έως γʹ, στις…

Περισσότερα
Img

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 9/2019 Έκδοση Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) με ισχύ τριών μηνών

Αθήνα, 26/2/2019Aριθμ. Πρωτ. Π31-8ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΔ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ε.Ε. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8, 10241 ΑθήναΤηλέφωνο: 210 6783661, 210 6783662Fax: 210 6756318Email: tm.asf.paroxonee@efka.gov.grΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9ΘΕΜΑ: Έκδοση Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) με ισχύ τριών μηνών.Σχετικά: Εγκύκλιοι 56/2004 και 1/2006 της Διεύθυνσής μας.Σε συνέχεια των οδηγιών που σας κοινοποιήθηκαν με τις ως άνω εγκυκλίους, σας γνωστοποιούμε ότι από τη λήψη του παρόντος εγγράφου και εξής, η χρονική διάρκεια ισχύος…

Περισσότερα
Img

Αριθμ.Πρωτ. 3814/2019 Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 - Κανονισμός Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιο

 Αριθμ. Πρωτ. 3814 Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 - Κανονισμός Λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης».(ΦΕΚ Α 33/28.2.2019) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 97 (πρώην άρθρο 103) του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' - ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), όπως ισχύει. 2. Το άρθρο 3Α παρ. 6 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α') ,όπως ισχύει. 3. Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης…

Περισσότερα
Img

Δ.15/Δ'/3220/72 Υλοποίηση προγράμματος για την καταβολή μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών.

Αριθμ. Δ.15/Δ'/3220/72 Υλοποίηση προγράμματος για την καταβολή μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών.   (ΦΕΚ Β’ 681/28.02.2019) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4583/2018 (Α' 212) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα…

Περισσότερα
Img

Ε.2035/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4589/2019

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019 Ε.2035ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β'Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3635007Fax: 210 3635077Url: www.aade.gr Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α'/29.1.2019)Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες τροποποιούνται…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ Θ 464/2019 Υποβολή αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ) για διόρθωση αποκλίσεων εξόδων το οποίο συμπεριλαμβάνει και τα έσοδα

Θεσσαλονίκη 25/2/2019 Αριθμός απόφασης: 464 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: Α7' - Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45 Ταχ. Κώδικας: 54630 - Θεσ/νικη Τηλέφωνο: 2313-333245 ΦΑΞ: 2313-333258 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170). β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» γ. Της ΠΟΛ 1064/2017…

Περισσότερα
Img

ΔΤΔ Α 1032041 ΕΞ 2019 Αποχώρηση από 30/3/2019 του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο - Παροχή οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή

Αθήνα, 25/02/2019Αριθ. Πρωτ.:ΔΤΔ Α 1032041 ΕΞ2019ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ'Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας:10184 ΑθήναΠληροφορίες:ΠαράρτημαFax:210 6987459E-Mail:dtd@2001.syzefxis.gov.grUrl:www.aade.gr ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  ΘΕΜΑ: Αποχώρηση από 30/3/2019 του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο - Παροχή οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή.Τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 29 Μαρτίου 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, θα αποχωρήσει από την ΕΕ χωρίς μεταβατική περίοδο,…

Περισσότερα
Img

1028919 ΕΞ 2019 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1028919 ΕΞ 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Πληροφορίες: Μ.Λύτρα Τηλέφωνο: 210-69.87.480 Fax: 210-69.87.506 E-Mail: m.lytra@aade.gr Url: www.aade.gr ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων ΣΧΕΤ.: α. Άρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. και του Συμβουλίου β. Άρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής Σε…

Περισσότερα
Img

1028932 ΕΞ 2019 Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλί

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1028932 ΕΞ 2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΤΜΗΜΑ Γ - ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΤαχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑθήναΠληροφορίες: Β. ΑναστοπούλουΤηλέφωνο: 210-33.75.193Fax: 210-33.75.990E-Mail: v.anastopoulou@aade.grUrl: www.aade.grΘΕΜΑ: «Επιλογή και Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας…

Περισσότερα
Img

Α.1072/2019 Καθορισμός των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές επιχειρή

Αριθμ. Α 1072/2019(ΦΕΚ Β' 750/05-03-2019)Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφος 3 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α'265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10, παράγραφος 3 του ν. 3483/2006 (ΦΕΚ Α' 169), καθώς και τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001.2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,…

Περισσότερα
Img

Α.1070/2019 Τροποποίηση της Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ.» και της αριθμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β)

Αριθμ. Α.1070 (ΦΕΚ Β' 679/28-02-2019) Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφος 1β) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/ Α΄), με τις οποίες ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1γ) της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ «Σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας». 2. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του πέμπτου εδαφίου του άρθρου 40 και του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 438/1976…

Περισσότερα
Img

Δ11/οικ. 8481/282/2019 Τροποποίηση της αριθμ. οικ. Δ22/11/2705/58/ 17-1-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού» (Β΄ 57).

Αριθμ. Δ11/οικ. 8481/282 (ΦΕΚ Β' 669/28-02-2019)ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), και ιδίως της παρ. 13 αυτού.2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει.3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).4. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»…

Περισσότερα
Img

8480/289/2019 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2019 και 2020.

Αριθμ. 8480/289(ΦΕΚ Β’ 620/26.02.2019)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 80), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).3. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης…

Περισσότερα
Img

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 8/2019 Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις πολλαπλής απασχόλησης – Συμπληρωματικές οδηγίες

Αθήνα, 22/02/ 2019Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕIΣΦΜΜ/141/230792ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΑΙ KOIN. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝΔ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝΤαχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου1810432 Αθήνα Πληροφορίες : Ελένη ΔουλκερίδουΜαντώ ΚαλιαβούΤηλέφωνο : 210-5285598: 210-5285690fax : 210-5285599e-mail : tm.eisf.mmisth@efka.gov.grΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 8ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις πολλαπλής απασχόλησης – Συμπληρωματικές οδηγίες.Σχετ: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του Ν.4387/2016.2. Το αριθμ. πρωτ Δ.15/Δ'/619/15/13-04-2018 έγγραφο της…

Περισσότερα
Img

2/17256/ΔΠΔΣ/2019 Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2019Αριθ. πρωτ.: 2/ 17256/ΔΠΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Παν/μίου 37 10165 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 33 38 487 210 33 38 210 210 33 38 384 210 33 38 474 210 33 38 353 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  Θέμα: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023Α. ΓενικάΣτο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η χώρα μας, όπως και όλες οι υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωζώνης, καλείται να υποβάλει την ερχόμενη άνοιξη…

Περισσότερα
Img

2/16606/ΔΛΓΚ/2019 Τροποποίηση της αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21-1-2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 104 Β')

Αριθμ.οικ. 2/16606/ΔΛΓΚ (ΦΕΚ Β' 568/22.02.2019)Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (143 Α') όπως αντικαταστάθηκε με τις παρ. 18, 19 και 20 του άρθρου 80 του ν. 4549/2018 (105 Α').β) των άρθρων 21, 24, 25 και 30 του ν. 4270/2014 (Α' 143) όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν κατά περίπτωση με τα άρθρα 82, 83, 84 και 85 του ν. 4549/2018 (Α' 105).2. Την αρ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21-1-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (104 Β').3. Την αρ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).4. Το γεγονός…

Περισσότερα