Blog

  |  
Img

Αριθ. πρωτ.: 2165/14.4.2016 Ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρμογή του νόμου 4315/2014 που αφορά τα δικαιώματα αγροτικής καλλιέργειας και που θα καθορίζει τον τρόπο καταβολής του προβλεπόμενου τιμήματος.

Αθήνα 14/4/2016Αριθ. Πρωτ.: 2165ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΔ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥΤαχ.Δ/νση: Χαλκοκονδύλη 31Τ.Κ.: 104 32 - ΑθήναΠληρ.: Αγγέλη ΓεωργίαΤηλ.: 210-2124538FAX: 210-5244135ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΑυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού ΕλέγχουΜεσογείων 119ΤΚ 101 92 ΑθήναΚΟΙΝ.:ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Αναφορά με αριθ. 1362/18-3-2016ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. 419/6-4-2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπ.…

Περισσότερα
Img

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 12/754/14.4.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1/434/3.7.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Αριθμ. απόφ. 12/754/14.4.2016(ΦΕΚ Β' 1345/13-05-2016)ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΛαμβάνοντας υπόψη:1. Την περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 3, τις περιπτώσεις, (β) και (γ) της παραγράφου 8 του άρθρου 5, την παράγραφο 5 του άρθρου 11, την παράγραφο 4 του άρθρου 12, την παράγραφο 7 του άρθρου 13, την παράγραφο 4 του άρθρου 14, την παράγραφο 3 του άρθρου 15, την περίπτωση (α) της παραγράφου 7 του άρθρου 21 και την περίπτωση (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 3556/2007. (ΦΕΚ Α/91/30.4.2007) «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση…

Περισσότερα
Img

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 8/754/14.4.2016 Ειδικά Θέματα Περιοδικής Πληροφόρησης βάσει του Ν. 3556/2007

Αριθμ. απόφ. 8/754/14.4.2016(ΦΕΚ Β' 1345/13-05-2016)ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΛαμβάνοντας υπόψη:1. Το άρθρο 5Α, την παράγραφο 5 του άρθρου 19 και την περίπτωση (α) της παραγράφου 7 του άρθρου 21 του Ν. 3556/2007 (ΦΕΚ Α/91/30.4.2007) «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.2. Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του Ν. 1969/1991, (ΦΕΚ Α/167/30.10.1991) «Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης της κεφαλαιαγοράς και άλλες…

Περισσότερα
Img

Ατομική Γνωμόδοτηση Ν.Σ.Κ. 99/2016 Θέματα που ανακύπτουν από άδειες που χορηγούνται σε επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή πάγκων, και την επιβολή σχετικών τελών εκ μέρους των Δήμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ    Αθήνα, 14.4.2016ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθμ. 99/2016 ΑΤΟΜΙΚΗΓνωμοδοτών : Δημήτριος I. Μακαρονίδης, Νομικός Σύμβουλος.Αριθμός Ερωτήματος: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 35278/9.10.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενική Γραμματεία, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων και Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Εσόδων.Ερώτημα : 1) Στην περίπτωση κατά την οποία φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναπτύσσει δραστηριότητες σε έναν ενιαίο λειτουργικό χώρο (κατάστημα) και διαθέτει μία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ενώ μόνο για μία…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. αιτ. αναστολής 38/14.4.2016 Απόρριψη αιτήματος για την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί αμφισβητούμενου ποσού Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Κληρονομίας/Δωρεάς/Γονικής Παροχής/Προίκας

Καλλιθέα, 14.04.2016Αριθμός απόφασης: 38ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΤΜΗΜΑ Β2 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΤαχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΚαλλιθέαΤηλέφωνο: 2131604503ΦΑΞ: 2131604567ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.β. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας…

Περισσότερα
Img

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 91/2016 Ημερομηνία μεταβολής της κυριότητας επαγγελματικού πλοίου αναψυχής - Εξέταση εμπρόθεσμης δήλωσης μεταβολής από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.6 του άρθρου 2 του ν. 2743/1999

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑριθμός Γνωμοδοτήσεως 91/2016ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΒ' ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣυνεδρίαση της 7ης Απριλίου 2016Σύνθεση:Πρόεδρος: Μιχαήλ Απέσσος, Πρόεδρος Ν.Σ.Κ.Μέλη: Χρυσαφούλα Αυγερινού, Μεταξία Ανδροβιτσανέα και Ιωάννης- Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Αντιπρόεδροι Ν.Σ.Κ., Ιωάννης Διονυσόπουλος, Στέφανος Δέτοης, Σπυρίδων Παπαγιαννόπουλος, Κωνσταντίνος Γεωργάκης, Γεώργιος Κανελλόπουλος, Βασιλική Πανταζή, Αικατερίνη Γρηγορίου, Νικόλαος Δασκαλαντωνάκης, Γαρυφαλιά Σκιάνη, Δήμητρα Κεφάλα, Γεώργιος Ανδρέου, Δημήτριος Αναστασόπουλος, Ελένη Σβολοπούλου, Δημήτριος Μακαρονίδης, Αδαμαντία Καπετανάκη,…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης απόφ. ενδικ. προσφυγής 350/14.4.2016 Απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής

Αριθμός Απόφασης: 350/14-4-2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΔιεύθυνση Επίλυσης ΔιαφορώνΤαχ. δ/νση: Εγνατία 45, Τ.Κ.: 546 30 - ΘεσσαλονίκηΑριθ. τηλ.: 2310554268Αριθ. fax: 2313333258ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170). β. Της παρ.3 του άρθρου 47 του Ν 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).γ. Του άρθρου 59 του πδ 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». δ. Της αριθ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 2013/24.7.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1893) «Καθορισμός της διάρθρωσης…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: 5370/14.4.2016 Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Πρωτ. 5370Αριθ. Διεκπ. 3849(ΦΕΚ Α' 67/18-04-2016)Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΈχοντας υπόψη:1. το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος.2. την κατά την ΡΣΤ' συνεδρίαση της 12ης Απριλίου 2016 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων,3. το άρθρο 97 (πρώην άρθρο 103) του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β', ΦΕΚ 51/Α'/10.4.1997), όπως ισχύει, παραγγέλλουμε τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως αυτής, που έχει ως εξής:ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΓια τον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού ΚοινοβουλίουΚώδικας Δεοντολογίας των Μελών του Ελληνικού ΚοινοβουλίουΠροοίμιοΗ θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. ΥΠΟΙΚ0003083 ΕΞ 2016/14.4.2016 Άνοιγμα και λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού

Αριθμ. ΥΠΟΙΚ0003083 ΕΞ 2016(ΦΕΚ Β' 1076/15-4-2016)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) του άρθρου τρίτου του N. 4379/2016 «Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63 Α'),β) των άρθρων 69 Α και 69 Β του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α'), όπως ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129 Α'),γ) των άρθρων 1-7 του Ν.…

Περισσότερα
Img

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α02/ 1102/42/ 14.4.2016 Ασφαλιστική τακτοποίηση απασχοληθέντων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για επιδικασθείσες αμοιβές σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων

Αθήνα, 14/4/2016Αριθμ. Πρωτ.:Α02/1102/42ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝΔ Ι Ο Ι Κ Η Σ ΗΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝΤαχ. Διεύθυνση : Αγ. Κωνσταντίνου 8102 41 - ΑθήναΑριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 240-241FAX : 210 52 23 228E – mail : asfika@otenet.grΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΘΕΜΑ: Ασφαλιστική τακτοποίηση απασχοληθέντων στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για επιδικασθείσες αμοιβές σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.ΣΧΕΤ.: Το υπ. αρ. Γ32/452/23.6.2015 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.Με αφορμή ερωτήματα, που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας,…

Περισσότερα
Img

Aριθ. πρωτ.: 78053/ 6496/15/ 14.4.2016 Διευκρινίσεις σχετικά με τις περιπτώσεις οχημάτων που απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 58144/614/1992 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 138Β’)

Αθήνα 14/4/2016Aριθ. Πρωτ. 78053/6496/15ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝΤαχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Τ.Κ. : 101 91 Αθήνα Πληροφορίες : Γ. Αχπατζίδου Τηλέφωνο : 213 1308520 Fax : 210 6508481E-mail : g.ahpatzidou@yme.gov.grΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τις περιπτώσεις οχημάτων που απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 58144/614/1992 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 138Β’)ΣΧΕΤ.: Το από 14-12-2015 ερώτημα του ιδιωτικού ΚΤΕΟ «..................»Με…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Υπόδειγμα Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 - ΣΟΛ Α.Ε.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ(ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΣΟΛ ΑΕ www.solae.gr)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΩΝΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ(ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤο Τεχνικό Γραφείο της ΣΟΛ α.ε.. συνέταξε το υπόδειγμα προσαρτήματος που παρατίθεται κατωτέρω, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 29 του ν. 4308/2014.Το υπόδειγμα αυτό αναρτάται στην εξωτερική ιστοσελίδα της ΣΟΛ α.ε., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο και όχι μόνο από τις…

Περισσότερα
Img

Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Γ36/ 02/203/ 14.4.2016 Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων που αφορούν ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών

Αθήνα, 14/04/2016Αρ. Πρωτ. Γ36/02/203ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ - ΕΤΑΜΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝΤΜΗΜΑ:ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝΤαχ. Δ./νση:Αγ. Κων/νου 8, 10241, ΑθήναΤηλέφωνο:210.52.15.264, 265FAX:210.52.23.228E-mail:asfika@ika.grΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝΤΜΗΜΑ:ΕΛΕΓΧΟΥ και ΣΤΑΤ. ΠΑΡΑΚ/ΣΗΣΤαχ.Δ/νση:Πειραιώς 28, 10437, ΑθήναΤηλέφωνο:210.52.91.767 - 770 FAX:210.52.91.735Ε-mail:diakanonismos@keao.gov.grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων που αφορούν ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών»ΣΧΕΤ: Το…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: οικ. 19806/14.4.2016 Απλούστευση διαδικασιών γνωμοδότησης κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων έργων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην κατηγορία Α1 της υπ’ αριθμ. 1958/2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 21) όπως ισχύει

Αθήνα, 14.04.2016Αρ. πρωτ.: οικ. 19806ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Υ.Π.ΕΝ.)ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΔ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΤμήμα Περιφερειακών Χωροταξικών ΠλαισίωνΤαχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17115 23 ΑθήναΠληροφ:: Ι. Ράμμος-Α. Σεφερλή-Μ. ΔαμανάκηςΤηλ.: 213-15.15.369, 318, 317Fax: 210-64.58.690: y.rammos@prv.ypeka.grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΘΕΜΑ: Απλούστευση διαδικασιών γνωμοδότησης κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων έργων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στην κατηγορία Α1 της υπ’ αριθμ. 1958/13.1.2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 21) όπως ισχύειΣΧΕΤ.: (α) Το με απ ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ.9462…

Περισσότερα
Img

Αρθρα Κυριακή των Βαίων

Ανδρέας Κ. ΣακελλαριάδηςΛογιστής – ΦοροτέχνηςΣύμφωνα με την παράγραφο 1 γ του άρθρου 16 του Νόμου 4177/2013 επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές :α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.β) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.γ) Την Κυριακή των Βαΐων.δ) Την τελευταία Κυριακή κάθε έτους.Η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές  σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζει το…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 349/13-04-2016

Κ.Β.Σ.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 349/13-04-2016

Κ.Β.Σ. Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 953/2016 ΦΠΑ - Δικαίωμα έκπτωσης δαπανών τροφής για το προσωπικό της επιχείρησης. H διάταξη της περ.δ της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν.1642/1986, δυνάμει της οποίας αποκλείεται από τη δυνατότητα εκπτώσεως, μεταξύ άλλων, ο ΦΠΑ που βάρυνε το κόστος

ΦΠΑ - Δικαίωμα έκπτωσης δαπανών τροφής για το προσωπικό της επιχείρησης. H διάταξη της περ.δ της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν.1642/1986, δυνάμει της οποίας αποκλείεται από τη δυνατότητα εκπτώσεως, μεταξύ άλλων, ο ΦΠΑ που βάρυνε το κόστος τροφής των εργαζομένων, σε εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης της επιχείρησης, αντίκειται στις προπαρατεθείσες διατάξεις της έκτης οδηγίας και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί.ΠερίληψηΜε την διάταξη του εδαφίου δ της παραγράφου 4 του ν. 1642/1986 προβλέφθηκε ότι ορισμένες δαπάνες, μεταξύ των οποίων και οι δαπάνες τροφής για το προσωπικό της επιχείρησης, δεν παρέχουν δικαίωμα εκπτώσεως. Κατά δε τη διάταξη…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: ΔΤΔΓ 1059875 ΕΞ 2016/13.4.2016 Παροχή πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τους Κανονισμούς (ΕΚ) 136/2004 και 282/2004

Αθήνα, 13/04/2016Αρ. Πρωτ.: ΔΤΔΓ1059875ΕΞ2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛ/ΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝΤΜΗΜΑ Γ' Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10101 84 ΑθήναΠληροφορίες : Φ. ΚαβαζαράκηΤηλέφωνο:210-6987445 FAX:210 6987459 Email:d19diadi@otenet.grΘΕΜΑ : Παροχή πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τους Κανονισμούς (ΕΚ) 136/2004 και 282/2004Σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 136/2004 (άρθρα 6 και 7) και 282/2004 (άρθρα 5 και 6) και στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας και της διασφάλισης της δημόσιας υγείας, οι κτηνιατρικές αρχές που λειτουργούν στα σημεία της χώρας που είναι σημεία εισόδου στο…

Περισσότερα
Img

Αριθ. 24669/13.4.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 20692/7.4.2015 (ΦΕΚ τ.Β' 696/ 24.4.2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχ

Αριθ. 24669(ΦΕΚ Β' 1166/22-4-2016)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΈχοντας υπόψη:1) Τις διατάξεις:α) Του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α' 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α' 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».β) Του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176) «Δια-χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» καιγ) Του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β' του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ…

Περισσότερα