Blog

  |  
Img

Υπόθεση C‑201/15 Απόφαση του Δικαστηρίου (Τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 21ης Δεκεμβρίου 2016 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 98/59/ΕΚ – Προσέγγιση των σχετικών με τις ομαδικές απολύσεις νομοθεσιών των κρατών μελών – Άρθρο 49 ΣΛΕΕ – Ελευθερία εγκατασ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως)της 21ης Δεκεμβρίου 2016 (*)«Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 98/59/ΕΚ – Προσέγγιση των σχετικών με τις ομαδικές απολύσεις νομοθεσιών των κρατών μελών – Άρθρο 49 ΣΛΕΕ – Ελευθερία εγκαταστάσεως – Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Άρθρο 16 – Επιχειρηματική ελευθερία – Εθνική νομοθετική ρύθμιση παρέχουσα στη διοικητική αρχή εξουσία εναντιώσεως στις ομαδικές απολύσεις, κατόπιν αξιολογήσεως των συνθηκών της αγοράς εργασίας, της καταστάσεως της επιχειρήσεως και του συμφέροντος της εθνικής οικονομίας – Οξεία οικονομική κρίση – Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας σε…

Περισσότερα
Img

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 48/2016 Αντικατάσταση των στοιχείων επικοινωνίας των εγγράφων και των λογότυπων με τα νέα στοιχεία και το νέο λογότυπο του ΕΦΚΑ

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/41  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41 - 43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. ΚαπακουλάκηΤηλέφωνο:210-52.42.802FAX:210-52.22.994E-mail:dieforaa@ika.grΕπείγονΕ Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Αριθ. : 48ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση των στοιχείων επικοινωνίας των εγγράφων και των λογότυπων με τα νέα στοιχεία και το νέο λογότυπο του ΕΦΚΑ».ΣΧΕΤΙΚΟ: Το με αριθ. πρωτ. 2641/14.12.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης…

Περισσότερα
Img

ΔΕΦΚΦ Γ 1185524 ΕΞ 2016 Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1185524 ΕΞ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ ΓΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας 101 84 ΑθήναΠληροφορίες Ν. Βιδάλης - Γ.ΘανάσαςΤηλέφωνο 210 6987462,402FAX 210 6987408ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση Βουλευτού » Κατόπιν της ανωτέρω σχετικής, αναφορικά με την μη αναγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων στην άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Το πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών, ενισχυμένο με πρόσθετες οδηγίες του ΟΟΣΑ, μοχλός χάραξης στρατηγικής επενδύσεων και αποφυγής διπλής φορολογίας - ΣΟΛ Α.Ε.

Του Γιάννη ΓιαννόπουλουΔιευθυντή Φορολογικών Υπηρεσιών ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Ε.ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕίναι οι διεθνείς ή και εγχώριες συναλλαγές που πραγματοποιούν οντότητες με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες οντότητες.Περιληπτική αναφορά των σχετικών νόμων 2008 – Σήμερα:Νομικό πλαίσιο 2008 - 2011- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 26 Ν. 3728/2008 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ- Οι επιχειρήσεις εκείνες μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική, σύμφωνα με τα Άρθρα 42ε και 96 Ν. 2190/1920.1. Άρθρου 42ε:α) Έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου,β) Συμμετέχει στο κεφάλαιο και στην διοίκηση μιας άλλης επιχείρησης (θυγατρικής)2. Άρθρου 96 (εφόσον δεν συντρέχουν…

Περισσότερα
Img

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αριθμ. απόφ. 10/773/ 2016 Διαπραγματεύσιμοι ΟΣΕΚΑ (UCITS ETF), τροποποίηση της απόφασης 3/645/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και άλλα θέματα

Αριθμ. απόφ. 10/773/20.12.2016(ΦΕΚ Β' 4325/30-12-2016)ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΑφού έλαβε υπόψη:1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 88 του ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ.» (ΦΕΚ Α' 250/20.12.2012).2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 62 του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α' 250/20.12.2012).3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Α'250/20.12.2012).4. Την υπ' αριθμ. 3/645/2013 Απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β71647/3.7.2013).5. Τις Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα…

Περισσότερα
Img

Αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1186607 ΕΞ 2016 Αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1186607 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31-8-2011 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικ

Αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1186607 ΕΞ 2016 20.12.2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31.8.2011 ΑΥΟ «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση» (Β΄2154).  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Έχοντας υπόψη:  1.Τιςδιατάξειςτουάρθρου73τουν.2960/2001(ΦΕΚ265/ Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή του, από το άρθρο 61 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ/94/Α΄) και ειδικότερα…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1192/2016 Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης (άρθρο 49 παρ. 3 του Κ.Φ.Δ.)

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: Β'Ταχ. Δ/νση :Πανεπιστημίου 20Ταχ Κωδ. :106 72-ΑΘΗΝΑΤηλέφωνο :210 3635439, 3614280FAX:210 3635077 ΠΟΛ 1192/2016  ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης (άρθρο 49 παρ. 3 του Κ.Φ.Δ.)Α. Έγερση αγωγής διάρρηξης με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.) -ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.1.    Με την {start}παράγραφο 3 του άρθρου 49{end} του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.)-ν. 4174/2013 (ΦΕΚ. 170Α), ως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρέχεται η δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση (βλ. σχετ.…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: Φ.10070/ οικ.59667/ 2173/ 2016 Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α' 85), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.4 , 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α 183)

Αθήνα, 20-12-2016Αρ. Πρωτ: Φ.10070/οικ.59667/2173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Τμήμα Ασφάλισης Ασθένειας, Μητρότητας και κατ' Οίκον ΦροντίδαςΤαχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες : Δήμητρα Παραμύθη Τηλέφωνο : 210 3368106 Φαξ : 210 3368105ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α' 85), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.4 , 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α 183)ΣΧΕΤ: Το αρ.Φ.80000 / οικ. 23638 / 978/1.7.2016…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ 1186027 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1172203 ΕΞ 2016/28-11-2016 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ 1186027 ΕΞ 2016  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ' ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ    Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10, 101 84- Αθήνα Πληροφορίες :Χ. ΝασοπούλουΤηλέφωνο :210 6987507Fax :210 6987506Email:ipr@otenet.grΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1172203 ΕΞ 2016/28-11-2016 Απόφασης Υφυπουργού ΟικονομικώνΣας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1172203 ΕΞ 2016/28.11.2016 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Μετεγκατάσταση και επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων…

Περισσότερα
Img

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ99/ 601/ 2016 Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2017

Αθήνα,20 / 12 / 2016Αριθ. Πρωτ. Γ99 / 601ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ2. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤαχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 810241 ΑΘΗΝΑΑριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 279FAX : 210 52 15 277E - mail: diefpar@ika.grΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΘΕΜΑ: «Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2017» ΣΧΕΤ: η με αριθ. εγκύκλιο 11/11 εγκύκλιος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜΣας γνωρίζουμε τα χρονικά διαστήματα οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας έτους 2017 και τις αντίστοιχες…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. Δ9/οικ.59225/15802/ 2016 Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

Αριθμ. Δ9/οικ.59225/15802(ΦΕΚ Β' 4221/28-12-2016)Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 (Α' 33), όπως η παρ. 3 τροποποιήθηκε με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 72 του ν. 4370/2016 (Α' 37) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του ν. 4389/2016 (Α' 94), β) του άρθρου πέμπτου (μεταβατικές διατάξεις) παρ. 4 του ν. 3839/2010 (Α' 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν, γ) των άρθρων 159 και…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. Δ9/οικ.59221/15798/ 2016 Σύσταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

Αριθμ. Δ9/οικ.59221/15798(ΦΕΚ Β' 4221/28-12-2016)Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΈχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:α) του άρθρου 146 Β του ν. 3528/2007 (Α' 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο και το άρθρο έβδομο, παρ. 3, του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α' 54) και με το άρθρο 5, παρ. 4, του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας - Αποκατάσταση αδικιών κ.λπ.» (Α' 47),β) της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2690/1999…

Περισσότερα
Img

Αριθ. Φ30316/56630/Δ 15.974/ 2016 Καθορισμός τρόπου καταβολής μερισμάτων από το ΜΤΠΥ για το έτος 2017

Αριθ. Φ30316/56630/Δ 15.974(ΦΕΚ Β' 4157/22-12-2016)Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του π.δ. 422/1981 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων διατάξεων» (Α'114) όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α' 226).2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. 136940/19.12.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β' 3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων quot;Γενική Επιχειρηματικότηταquot; του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

Αριθμ. 136940 (ΦΕΚ Β' 4117/21-12-2016)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α' 117), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α' 227), και ιδίως των άρθρων 29 και 37 έως 41 αυτού, όπως ισχύουν.2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη…

Περισσότερα
Img

Ι.Κ.Α. αρ. πρωτ.: Σ40/114/ 2016 Οι άνδρες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να συμπληρώσουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του Ν. 3996/2011,προκειμένου να λάβουν μειωμένη σύνταξη εφόσον η αίτηση αναγνώρισης και η

Αθήνα 19/12/2016Αρ.Πρωτ.: Σ40/114 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ.Δ/νση: Αγίου Κων/νου 8 ΤΚ 10241- ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2105215000 fax: 2105230046 e-mail: diefpar@ika.gr ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΘΕΜΑ: «Οι άνδρες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να συμπληρώσουν τις 10.000 ημέρες ασφάλισης με αναγνώριση πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του Ν. 3996/2011,προκειμένου να λάβουν μειωμένη σύνταξη εφόσον η αίτηση αναγνώρισης και η αίτηση για σύνταξη έχει υποβληθεί έως την 31/12/2013»- Τροποποίηση οδηγιών.Σχετ: Το με αρ. Σ40/97/23.4.2013 Γ.Ε. της…

Περισσότερα
Img

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Γ31/94/ 2016 Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

ΑΘΗΝΑ 19/12/2016Αριθ. Πρωτ: Γ31/94ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ Ι.Ε ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρμόδιος : Δαβάκη Ευανθία Email: diefanap@ika.grΘΕΜΑ: « Ηλεκτρονική υποβολή Αιτήματος για εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. »Η Διεύθυνση Αναπηρίας και Ι.Ε. σας ενημερώνει ότι δίνεται ηλεκτρονικά η δυνατότητα στον πολίτη, μέσω web από tov ιστότοπο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ (https://apps.ika.gr/ekepa να πραγματοποιήσει τα εξής:• Να καταθέσει Αίτημα για Αξιολόγηση από Υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α.• Να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματός του• Να ενημερώνεται…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α)οικ. 95978/ 2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. Πρωτ. Γ5(α) οικ.95537/16-12-2016 ΥΑ «Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής»

Αθήνα, 19 - 12 - 2016 Αριθμ. Πρωτ: Γ5(α)οικ. 95978  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣΔ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣΤαχ. Δ/νση :Αριστοτέλους 17Ταχ. Κώδικας :10187 ΑθήναΤηλέφωνο :2132161107FAX :2105227360e-mail:farmaka@moh.gov.grΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. Πρωτ. Γ5(α) οικ.95537/16-12-2016 ΥΑ «Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής».Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α.Του Ν.1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ 3/Α/1983), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί…

Περισσότερα
Img

4445/2016

Νόμος 4445/2016 Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α' 85) και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: 146834/0092/19.12.2016 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85)

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016 Αρ.Πρωτ.: 146834/0092ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής ΠολιτικήςΤΜΗΜΑ Β: Συνταξιοδοτικής ΠολιτικήςΤαχ.Δ/νση: Κάνιγγος 29 101 10 Αθήνα Τηλέφωνο: 213-212 6701 Fax: 213-212 6778E-mail: dne@glk.gr2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΤαχ. Δ/νση: Σταδίου 291010 - ΑθήναΘέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85).ΆΡΘΡΟ 13Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του…

Περισσότερα
Img

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 142036/0092/ 2016 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ: 142036/0092ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής Πολιτικής ΤΜΗΜΑ Β: Συνταξιοδοτικής Πολιτικής Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 29101 10 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3329703-272 Fax:    213 212 6778E-mail:    dne@glk.gr2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 2910110 - ΑθήναΘέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός…

Περισσότερα