Blog

  |  
Img

1048895 ΕΞ 2019 Ενίσχυση νησιωτικών Τελωνειακών Υπηρεσιών

Αθήνα, 01/04/2019 Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1048895 ΕΞ2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β’ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10, 10562 Αθήνα Ταχ. Θυρίδα: 101 84 Πληροφορίες: Χ. Νταμπακάκης Τηλέφωνο: 210.33.75.388 ΠΡΟΣ : FAX: 210.33.75.049 Π.Δ. ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση νησιωτικών Τελωνειακών Υπηρεσιών» Προκειμένου να ενισχυθούν οι τελωνειακές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα, λόγω της έλλειψης προσωπικού και των αυξημένων υπηρεσιακών…

Περισσότερα
Img

4605/2019

Νόμος 4605/2019 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ...... – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις [Προστασία πρώτης κατοικίας]Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Ε.2051/2019 Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 3 και 27Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, ΚΦΕ) κατά την απόσχιση κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με απορρόφηση από υφιστάμενο πιστωτικό ίδρυμα ή σύσταση νέου πιστωτικού ιδρύματος με τ

Αθήνα, 1 Απριλίου 2019Αρ. Πρωτ: Ε.2051ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Β΄Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑθήναΤηλέφωνο: 210 – 3375311Fax: 210 – 3375001E-Mail: d12.b@yo.syzefxis.gov.grUrl: www.aade.grΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 3 και 27Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, ΚΦΕ) κατά την απόσχιση κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με απορρόφηση από υφιστάμενο πιστωτικό ίδρυμα ή σύσταση νέου πιστωτικού ιδρύματος με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 και του άρθρου 16 του ν.2515/1997, όπως ισχύουν.Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε…

Περισσότερα
Img

4111.08/1046/2019 Στοιχεία Εφαρμογής K.Y.A 4796/2018 «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)

Μυτιλήνη, 01 Απριλίου 2019Αριθ. πρωτ.: 4111.08/1046ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΔ/ΝΣΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΤαχ. Δ/νση: Μικράς Ασίας 2Ταχ. Κώδικας 81100 ΜυτιλήνηTELEFAX: 22510-41175Πληροφορίες: Αθανασέλη ΧριστίναΤηλ: 2251350240ΘΕΜΑ: Στοιχεία Εφαρμογής K.Y.A 4796/2018 «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες).Όπως προβλέπεται από τον Ν 4551/2018 με την αριθμ. 4796/21-12-2018 (ΦΕΚ6124/Β/2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το μέτρο…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Μια στις δύο νεοϊδρυόμενες εταιρείες είναι ΙΚΕ. Βασικά χαρακτηριστικά - Πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες εταιρικές μορφές - Στατιστικά στοιχεία

Του Γιώργου Δαλιάνη*www.artion.grΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) θεσπίστηκε το 2012 με τον ν. 4072/2012 και εξακολουθεί να αποτελεί τη δημοφιλέστερη εταιρική μορφή. Με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Γ.Ε.Μ.Η., το 2018 το 55,34% των εταιρειών που συστάθηκαν ήταν Ι.Κ.Ε., δηλαδή μία στις δύο εταιρείες που συστήνονται είναι Ι.Κ.Ε. και κατωτέρω παραθέτουμε τα σχετικά στατιστικά στοιχεία από το 2012 έως το 2018: Έτη ΙΚΕ ΕΠΕ ΑΕ ΟΕ ΕΕ 2012 5,22% 21,91% 8,15% 43,86% 20,85% 2013 28,53% 12,84% 8,10% 35,66% 14,85% 2014 39% 7,15% 6,62% 32,91% 14,24% 2015 45,40% 5,16% 6,46% 29,55% 13,42% 2016 48,69% 4% 6,14% 27,85% 13,31% 2017 54,45% 2,45% 5,24% 22,82% 15,02% 2018 55,34% 1,92% 4,31% 22,49% 15,92% Συνεπώς,…

Περισσότερα
Img

Α.1119/2019 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1210/07-11-2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, το

Αριθμ. Α.1119/2019Τροποποίηση της ΠΟΛ.1210/07-11-2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων γιατην παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους» (ΦΕΚ 5170 Β΄) .Τεύχος Β’ 1078/01.04.2019ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ…

Περισσότερα
Img

Υπόθεση C-275/18 Απαλλαγή των παραδόσεων αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης – Προϋπόθεση απαλλαγής που προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο – Υπαγωγή αγαθών σε ορισμένο τελωνειακό καθεστώς – Απόδειξη υπαγωγής στο καθεστώς της εξαγ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 28ης Μαρτίου 2019 (*)«Προδικαστική παραπομπή – Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρο 131 και άρθρο 146, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ – Απαλλαγή των παραδόσεων αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης – Προϋπόθεση απαλλαγής που προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο – Υπαγωγή αγαθών σε ορισμένο τελωνειακό καθεστώς – Απόδειξη υπαγωγής στο καθεστώς της εξαγωγής»Στην υπόθεση C-275/18,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Nejvyšší správní soud (Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, Τσεχική Δημοκρατία) με απόφαση της 28ης…

Περισσότερα
Img

28578/220/2019 Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον I

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/28578/220(ΦΕΚ Β' 1113/03.04.2019)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΈχοντας υπόψη:1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).2. Τον ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του…

Περισσότερα
Img

Α.1117/2019 Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα (ΕαΧ), βάσει του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (

Αριθμ. Α 1117/2019 (ΦΕΚ Β' 1297/16-04-2019) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Μέρους Δεύτερου του ν. 4490/2017 (Α' 150) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις», β) της παρ. 2 του Τμήματος 8 του άρθρου πρώτου του Μέρους Πρώτου του ν. 4490/2017, γ) των παρ. 3 και 6 του άρθρου 28 και της παρ. 1 του άρθρου 32 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα (Σύμβαση),…

Περισσότερα
Img

59/2019 Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι πολιτιστικό και εκπαιδευτικό, σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδίκευση ειδικότερων θεμάτων του νόμου

Αριθμ. 59/28-3-2019(ΦΕΚ Β' 1228/11-04-2019)ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του ν. 4487/2017: «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση Μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 116) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 19-38 του Δ΄ Κεφαλαίου του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 18 του ν. 4563/2018 (Α’ 169) και ισχύουν.2.…

Περισσότερα
Img

35773/2019 Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας «Βαλκανική - Μεσόγειος 2014 - 2020»

Αριθμ. 35773/28-3-2019(ΦΕΚ Β' 1239/11-04-2019) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).2. Το ν. 4314/2014 (Α΄265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α’) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.3.…

Περισσότερα
Img

Α.1115/2019 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Aριθμ. Α.1115 (ΦΕΚ Β’ 1098/03.04.2019)Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 (Α’170), όπως ισχύουν,β) του άρθρου 7 και των παραγράφων 3, 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),γ) των άρθρων 3, 12, 13, 14, 15, 21, 29, 43Α, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68 και 69 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),δ) των άρθρων 31 και 34 του ν. 4174/2013,ε) της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1049/2014 (429 Β’), της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1048/2014 (417 και 775 Β’) και της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1031/2014 (261 Β’),στ) της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α. 1099/18.3.2019 (949 Β’) και της απόφασης…

Περισσότερα
Img

22590/2019 Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019.

Αριθμ. 22590(ΦΕΚ Β' 1057/29.03.2019)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΈχοντας υπόψη τις διατάξεις:1. Του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (ΦΕΚ 40 Α’).2. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄112).3. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετανομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση…

Περισσότερα
Img

1046806 ΕΞ 2019 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1046806 ΕΞ2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 Πληροφορίες: Μ.Λύτρα Τηλέφωνο: 210-69.87.480 Fax: 210-69.87.506 E-Mail: m.lytra@aade.gr Url: www.aade.gr ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων ΣΧΕΤ.: α. Άρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. και του Συμβουλίου β. Άρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής Σε…

Περισσότερα
Img

1046705 ΕΞ 2019 Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη οχημάτων άνω των 9 θέσεων

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1046705 ΕΞ2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝΤΜΗΜΑ Α' - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣΤαχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑθήναΠληροφορίες: Ελισάβετ ΖαμπόγλουΤηλέφωνο: 210 6987485Fax: 210 6987506E-Mail: e.zampoglou@aade.grUrl: www.aade.grΘέμα: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη οχημάτων άνω των 9 θέσεων»Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί αναφορικά με την δασμολογική κατάταξη λεωφορείων της ΔΚ 8702 και την διάκρισή τους από τα επιβατικά οχήματα της ΔΚ…

Περισσότερα
Img

Ε.2050/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4602/2019 (45 Α) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019Ε.2050 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥTMHMATA Α' ΚΑΙ Β'Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑθήναΤηλέφωνο: 210 3375872, 78E-Mail: defk.a@aade.gr defk.b@aade.gr Url: www.aade.grΘέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4602/2019 (45 Α) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου.Με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4602/2019 (45 Α') με τίτλο «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου…

Περισσότερα
Img

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 15/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200/τ.Α'/03-12-2018) περί αντιμετώπισης των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών του άρθρου 29 παρ. 3 του α.ν. 1846/51

Αθήνα, 28/03/2019Αριθ. Πρωτ. Σ81/6/390249ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝΤαχ. Δ/νση: Ακαδημίας 22 Τ.Κ.: 10671 Αθήνα Πληροφορίες: Π. Κοτσώρη Αριθ. Τηλεφώνου: 210 3729719 e-mail: d.sintaxeon@efka.gov.grΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 15ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200/τ.Α'/03-12-2018) περί αντιμετώπισης των αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών του άρθρου 29 παρ. 3 του α.ν. 1846/51».Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ 200…

Περισσότερα
Img

«Βιβλιαράκι» οδηγιών για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2018

  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.) Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2018 Ιστορικό Εκδόσεων I 1η έκδοση Αρχική 28 Μαρτίου 2019   Πρόλογος από τον Διοικητη της Ανεξάρτητης Αρχης Δημοσίων Εσόδων Το φυλλάδιο αυτό έχει σκοπό να σας βοηθήσει στην ορθή υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018. Στόχος μας είναι, κάθε χρόνο, η διαδικασία να είναι λιγότερο χρονοβόρα και περισσότερο αυτοματοποιημένη. …

Περισσότερα
Img

112/395890/2019 Απεικόνιση της ασφάλισης των Αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Τίτλοι Κτήσης

Αθήνα 28/03/2019ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./112/395890ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι ΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ1.ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝΠληροφορίες: Ε. ΒλαχογιάννηΕ. ΣκαρτσάρηΑ. ΚοσμέαΑριθ. Τηλ.: 210 52 85 642-615-5182.ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝΠληροφορίες: Κ.ΠαγώνηΑριθ. Τηλ.: 210 52 85 5433.ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝΠληροφορίες: Μ.ΠροδρομίδουΑριθ. Τηλ.: 210 52 85 581Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18104 32 ΑθήναE – Mail: d.eisf.misth@efka.gov.grΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΘΕΜΑ: «Απεικόνιση της…

Περισσότερα
Img

Α.1116/2019 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει

Αριθμ. 1116/27-3-2019(ΦΕΚ B' 1292/16-04-2019)Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α) Των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει.β) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.γ) Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β’), όπως ισχύει.δ) Της Δ. ΟΡΓ Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων…

Περισσότερα