Blog

  |  
Img

Άρθρα Χρόνος φορολόγησης εισοδήματος από μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Της Τατιάνας Ψαριανού*Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρίας αυξάνεται και μειώνεται, ανάλογα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, όπως προβλέπεται στο καταστατικό της. Εδώ θα εξετάσουμε, αν φορολογείται και πότε το εισόδημα που προκύπτει από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, κάτι που παρουσιάζεται αρκετά συχνά, αφού οι επιχειρήσεις αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς που αλλάζουν και προσαρμόζονται στις υπάρχουσες καταστάσεις.Κατ’ αρχήν, αν κατά τη Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου (ΜΜΚ) μιας Ανώνυμης Εταιρίας, οι μέτοχοι λάβουν ακριβώς τα κεφάλαια που είχαν καταβάλλει, δεν τίθεται θέμα φορολόγησής τους.…

Περισσότερα
Img

347/2/01.11.2018 Τροποποίηση της 229/2/18.11.2016 (Β 3923) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: [Εκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.»], όπως ισχύει

Αριθμ. απόφ. 347/2/01.11.2018 (ΦΕΚ Β' 5298/26.11.2018)Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»Έχοντας υπόψη:α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219), των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253), τις διατάξεις…

Περισσότερα
Img

1175863 ΕΞ 2018 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1175863 ΕΞ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣΤαχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας: 101 84Πληροφορίες: Μ.ΛύτραΤηλέφωνο: 210-69.87.480Fax: 210-69.87.506E-Mail: m.lytra@aade.grUrl: www.aade.grΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.ΑΣΧΕΤ.: α. Άρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. και του Συμβουλίουβ. Άρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπήςγ.…

Περισσότερα
Img

Δημόσια Πρόσκληση Νο 13/2018 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Special

Ημερ.28/11/2018Αρ. Πρωτ.86857ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΤαχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456, ΑΛΙΜΟΣ ΤΗΛ. 11320ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 13/2018 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότηταςΈχοντας υπόψη:1. το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων…

Περισσότερα
Img

ΣΛΟΤ 2577/2018 Παρακολούθηση αποθεμάτων ανά αποθηκευτικό χώρο

Αθήνα, 27.11.2018Αριθμ. Πρωτ.: 2755 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 2755/2018ΘΕΜΑ : Παρακολούθηση αποθεμάτων ανά αποθηκευτικό χώροΕΡΩΤΗΜΑΗ επιχείρηση …………. δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδων, πυρηνέλαιων και σπορέλαιων. Μέχρι τώρα στο χώρο του εργοστασίου παρακολουθούντο τα αποθέματα των διάφορων λαδιών ανά δεξαμενή και κατηγορία είδους. Με το νέο έτος έχοντας υπόψη ότι θα αλλάξει το λογιστικό πρόγραμμα διατυπώνουμε το ερώτημα αν τα χύμα λάδια μπορούμε να τα παρακολουθούμε λογιστικώς χωρίς να αναφέρουμε την δεξαμενή που θα αποθηκεύονται αλλά φυσικά…

Περισσότερα
Img

4576/2018

Νόμος 4576/2018 Κύρωση α) της από 29 Ιουνίου 2018 Πράξης Νο­μοθετικού Περιεχομένου «Παράταση μειωμέ­νων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο» (Α' 115), β) της από 24 Ιου­λίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την αρωγή πληγέντων από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Επικράτειας στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (Α' 135), γ) της από 26 Ιουλίου 2018 Πρά­ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατά­σταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Απικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (ΑΊ 38) και δ) της από 1 Ο Αυγού­στου 2018 Πράξης…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1221/2018 Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄)

ΠΟΛ 1221/2018(ΦΕΚ Β' 5597/12-12-2018)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΈχοντας υπόψη: Α) Τις διατάξεις:1. Της περίπτωσης γ’ της {start}παραγράφου 10 του άρθρου 24{end} του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της {start}παραγράφου 1 του άρθρου 117{end} του ν. 4549/2018 (Α΄ 105).2. Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων [...] και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού».3. Του π.δ. 73/2015…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1215/2018 Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018ΠΟΛ.1215/26-11-2018(ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας : 10184 ΑθήναΤηλέφωνο : 210.3375317-8, 312Fax : 210.3375001E-Mail : d12.a@yo.syzefxis.gov.grd12.b@yo.syzefxis.gov.grUrl : www.aade.grΠΟΛ 1215/2018ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων…

Περισσότερα
Img

596/1405220/2018 Παροχή διευκρινήσεων επί του άρθρου 4 του Ν.4554/18 περί των σχολικών φυλάκων

Αθήνα: 26/ 11 /2018Α.Π. : Δ.ΕΙΣΦ.Μ./596/1405220ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18 104 32 ΑΘΗΝΑ  Πληροφορίες: Βασιλική Οικονόμου Αναστασία Κοσμέα Αριθ. τηλ.: 210 52 85 518 - 615210 52 85 642- 639-536E - mail: d.eisf.misth@efka.gov.grΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων επί του άρθρου 4 του Ν.4554/18 περί των σχολικών φυλάκων».ΣΧΕΤ: Η με αριθμ. 48/19-11-2018 εγκύκλιος της Δ/νσης μας.Επειδή η Υπηρεσία μας, έγινε αποδέκτης πληθώρας ερωτημάτων,…

Περισσότερα
Img

Δημόσια Πρόσκληση Νο 12/2018 Για υποβολή αιτήσεων στις «πιλοτικές δράσεις στο πλαίσιο κατάρτισης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου, στο κπα2 Ελευσίνας»: α) πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη άνεργων σε νέες θέσεις εργασίας

Ημερ. 26/11/2018Αρ. Πρωτ.86297ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ. Κ. 16610, ΑΛΙΜΟΣ ΤΗΛ. 11320ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 12/2018ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΣΤΟ ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»: Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Χορήγηση της άδειας μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης Λογιστής - Φοροτέχνης   ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν.539/1945 η οποία αναφέρει: « Η χρονική περίοδος χορηγήσεως της αδείας κανονίζεται μεταξύ εργοδότου και μισθωτού, του πρώτου υποχρεουμένου να χορηγήση την αιτηθείσαν άδειαν το πολύ εντός διμήνου από της υπό του δευτέρου διατυπώσεως της σχετικής αιτήσεως. Πάντως το ήμισυ τουλάχιστον των κατ΄ έτος, εν εκάστη επιχειρήσει, δικιαουμένων αδείας δέον να ικανοποιούνται εντός του από 1ης Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου χρονικού διαστήματος. Η κατά τα ανωτέρω απαιτουμένη αίτησις σκοπεί μόνον εις τον προσδιορισμόν…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1198/2018 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βρόχοπτώσεις-κατάστροφικές πλημμύρες) στις Δ.Ε. Κηρέως, Ελυμνίων και Νηλέως του Δήμου Λίμνη

ΠΟΛ 1198/2018(ΦΕΚ Β' 4890/01-11-2018)Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (114 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (238 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών,…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ 1736/2018 ΔΕΔ - Η απώλεια ή η μη διαφύλαξη των μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί παράβαση

Αριθμός Απόφασης: 1736/19-10-2018ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΑΔΕΑνεξάρτητη Αρχή Δημοσίων ΕσόδωνΔιεύθυνση Επίλυσης ΔιαφορώνΥποδ/νση Επανεξέτασης και Νομικής ΥποστήριξηςΤμήμα Α8 - ΕπανεξέτασηςΕγνατία 45, Τ.Κ.: 546 30 - ΘεσσαλονίκηΑριθ. τηλ.: 2313333254Αριθ. fax: 2313333258Ηλεκτρονική δ/νση: ded.thess1@n3.syzefxis.gov.grUrl: www.aade.grΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝΈχοντας υπ' όψη:1.    Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (ΦΕΚ170Α/26-07-2013).β. Του άρθρου 11 της με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκ. Δ.ΟΡΓ.Α1036960ΕΞ2017/10-03-2017 (ΦΕΚ968Β/22-03-2017) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Οργανισμός…

Περισσότερα
Img

Γ36/04/490/2018 Επιστροφή εισπραχθεισών απαιτήσεων ΚΕΑΟ λόγω τελεσίδικης αποβολής από πίνακα κατάταξης πλειστ/σμού, πτωχευτικής διανομής, κ.α.

ΑΘΗΝΑ 23/ 11/ 2018 Αρ. Πρωτ. : Γ36/04/ 490ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥΠΕΝΘ/ΣΗ - ΤΡΟΠΟΠ/ΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.)ΚΕΑΟΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΔ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΤαχ.Δ/νση:  Πατησίων 12, ΤΚ.10677, ΑθήναΤηλ.: 210 52.91.778, 210 52.91.756FAX: 210 52.91.709Πληροφορίες: Σώχου Αναστασία, Καραμήτρου Βάγια Θέμα: «Επιστροφή εισπραχθεισών απαιτήσεων ΚΕΑΟ λόγω τελεσίδικης αποβολής από πίνακα κατάταξης πλειστ/σμού, πτωχευτικής διανομής,…

Περισσότερα
Img

Κ.Υ.Α. αριθμ. 4358/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 2721/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 3657) Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύν

Αριθμ. 4358 (ΦΕΚ Β' 5446/05.12.2018) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις: α) Του v. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112). β) Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός De Minimis). γ)…

Περισσότερα
Img

20595/2018 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 16597/29.12.2010 (ΦΕΚ Β' 2156) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών Αυ

Αριθμ. 20595/23-11-2018(ΦΕΚ Β' 5441/05-12-2018)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 54 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α'230), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4179/2013 (Α' 175).β. Της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α'155) «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α' 155).γ. Του άρθρου 8 του ν.δ. 701/1970 «περί ενεργούμενων δια κατηγοριών τινών αυτοκινήτων μεταφορών και επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων σε κατόχους αυτών» (ΦΕΚ Α' 220).δ.…

Περισσότερα
Img

155/4/19-10-2018 Ανάθεση ποιοτικού ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών στην επιτροπή ποιοτικού ελέγχου (Ε.Π.Ε.).

Αριθμ. πράξης 155/4/19-10-2018 (ΦΕΚ Β' 5241/23.11.2018)ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝΈχοντας υπόψη:1. Το άρθρο 33 του ν.4449/2017 (ΦΕΚ Α’ 7/24.1.2017) «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.2. Το ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, προστασία ευρώ, επιχειρήσεις διαμεσολάβησης μεταφοράς κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α’/136/5.6.2003), όπως ισχύει.3. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001758 ΕΞ 2017 Χ.Π. 1981/21-11-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 622/27-11-2017) απόφαση…

Περισσότερα
Img

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο: «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξ

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου  στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο: «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» Αιτιολογική έκθεση Επί της Αρχής Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον τουρισμό, ως ισχυρή κινητήρια δύναμη για την οικονομία και την ανάπτυξη. Σκοπός του Υπουργείου Τουρισμού με τις διατάξεις του πρώτου μέρους είναι η ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων και επιχειρηματικότητας,…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1214/2018 Τροποποίηση της απόφασης των Υπουργών Οι- κονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι- τικής ΠΟΛ.1210/07-11-2018 quot;Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδο- σης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβ

ΠΟΛ. 1214/2018(Τεύχος Β’ 5263/23.11.2018) Τροποποίηση της απόφασης των Υπουργών Οι- κονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι- τικής ΠΟΛ.1210/07-11-2018 "Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδο- σης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περι- εχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστί- μου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργά- νων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μεί- ωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξης τους" (Β' 5170).ΠΟΛ.1214/23.11.2018(Τεύχος…

Περισσότερα
Img

Αρ. Πρωτ.: 1688/Γ/2018 Ενημέρωση φορέων υπόχρεων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) amp; Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ν. 3213/2003 - Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ amp; ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017) - Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολή

Αρ. Πρωτ.: 1688/Γ/2018 Αθήνα, 22-11-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Γ' Μονάδα Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, 118 53, Αθήνα 1688 /Γ/2018 Θέμα: «Ενημέρωση φορέων υπόχρεων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ν. 3213/2003 - Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017) - Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολής» Σας γνωρίζουμε ότι με το ν. 4571/30-10-2018 (ΦΕΚ Α'186) «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν.3213/2003 «Δήλωση…

Περισσότερα