Blog

  |  
Img

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1154669 ΕΞ 2015/1.12.2015 Διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό της μισθωτικής αξίας ακινήτου που παραχωρείται σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με βάση τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 4 του

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1154669 ΕΞ 2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Β'Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Θ. Κακλαμάνης Τηλέφωνο: 210-3375312ΦΑΞ: 210-3375001    ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό της μισθωτικής αξίας ακινήτου που παραχωρείται σε αγρότη με σκοπό την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, με βάση τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 4 του ν.4061/2012.ΣΧΕΤ: Το αρ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1132586 ΕΞ 2015/13.10.2015 έγγραφό σαςΑπαντώντας στο σχετικό έγγραφό…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1155140 ΕΞ 2015/1.12.2015 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015/9-10-2015 (ΑΔΑ:6ΓΧΦΗ-029) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας, στην Γενι

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1155140ΕΞ2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΤΜΗΜΑ Β’-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΤαχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες : Ν.ΠαπαδόπουλοςΤηλέφωνο : 210 - 33.11.291FAX : 210 - 32.30.829ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟNΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015/9-10-2015 (ΑΔΑ:6ΓΧΦΗ-029) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για…

Περισσότερα
Img

Ο.Α.Ε.Δ. αρ. πρωτ.: 96026/1.12.2015 Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, σε συνέχεια της ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης για το Πρόγραμ

Αθήνα, 01-12-2015Αρ. Πρωτ.: 96026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΔ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΔ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 817456 ΆλιμοςΠληροφορίες : Γ. Κοντοβάς, Τηλ.: 210.99.89.146 Α. Σουσουρογιάννη, Τηλ.: 210.99.89.856Fax: 210-99.89.141ΘΕΜΑ: Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, σε συνέχεια της ανάρτησης του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Υποχρεώσεις λογιστών - Συνέργεια στην τέλεση εγκλημάτων φοροδιαφυγής (Νομοθετική και πρακτική επισκόπηση)

ΝΕΝΑ Π. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Δικηγόροςnenadion@icloud.comΠεριεχόμεναΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (νομοθετική και πρακτική επισκόπηση ) [Α] ΟΡΙΣΜΟΙ 1- Ο Έλληνας λογιστής 2- Η φοροδιαφυγή ως κυβερνητικός σχεδιασμός 3- Το οικονομικό έγκλημα (ιστορική νομοθετική ανασκόπηση) [Β] ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗ 1. υποχρεώσεις λογιστή – φοροτεχνικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 και 4 του Ν 2873/20002- Ο Κώδικας Δεοντολογίας 3- Ομαδοποίηση λογιστών- φοροτεχνικών βάσει των παρεχόμενων υπηρεσιών [Γ] Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 1- ποινική ευθύνη με το άρθρο 20 παρ. 5 του Ν 2523/19972- ανάγκη αλλαγής νομοθετικού πλαισίου 3- άρθρο…

Περισσότερα
Img

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/301 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 30ής Νοεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την έγκριση και τη δημοσίευση του ενημερωτι

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/301 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ  της 30ής Νοεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την έγκριση και τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003,…

Περισσότερα
Img

Γνωμόδοτηση Ν.Σ.Κ. 273/2015 Δυνατότητα ή μη συνεργασίας της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΑριθμός γνωμοδοτήσεως: 273/2015ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΤμήμα Α'Συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου 2015Σύνθεση:Πρόεδρος : Ανδρέας Χαρλαύτης, Αντιπρόεδρος ΝΣΚΜέλη : Ανδρέας Ανδρουλιδάκης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Κωνσταντίνος Κηπουρός, Αγγελική Καστανά, Ελένη Πασαμιχάλη, Πέτρος Κωνσταντινόπουλος, Ευσταθία Τσαούση, Γεώργιος Βαμβακίδης, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.Εισηγητής: Γεώργιος Βαμβακίδης, Νομικός Σύμβουλος του ΚράτουςΑριθ. ερωτήματος: αριθ.πρωτ.οικ. 1659/28.08.2015 έγγραφο του Προέδρου της "ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ (Ε.Λ.Τ.Ε.) - ΝΠΔΔ",…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. απόφ. 2324.3/42119/2015/30.11.2015 Φορολογία πλοίων με σημαία Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α΄77) όπως προστέθηκε με το Ν. 4336/2015 (Α΄ 9

Αριθμ. απόφ. 2324.3/42119/2015/30.11.2015 Φορολογία πλοίων με σημαία Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α΄77) όπως προστέθηκε με το Ν. 4336/2015 (Α΄ 94). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2324.3/42119/2015Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α) της παραγράφου 6 του άρθρου 26α του Ν.27/1975 (Α΄ 77) όπως προστέθηκε με τον Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5025229 ΕΞ 2015/30.11.2015 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Τ. 1940/41/2.5.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β') «Τελωνειακες διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κλπ.»

Αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 5025229 ΕΞ 2015(ΦΕΚ Β' 2657/09-12-2015)Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα - Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 «Περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού Κώδικα», όπως ισχύει.2. Τις Διατάξεις Εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα - Κανονισμός (ΕΟΚ) 2454/93 «για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα», όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. 430/2010.3. Τις διατάξεις των άρθρων 40, 68 και 78 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α') «Εθνικός Τελωνειακός…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. 122711/1231/30.11.2015 Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων

Αριθμ. 122711/1231(ΦΕΚ Β' 2640/08-12-2015)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:1.2. Του Ν. 2286/1995, (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».1.3. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων − Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) − Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».1.4. Του Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».1.5. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: 411/30.11.2015 Απάντηση στην ερώτηση 933/09-11-2015

Αθήνα, 30 - 11 -2015Αρ. Πρωτ.: 411ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΤηλ. επικ.: 210 7767 023Ερώτηση: 933/09-11-2015Σε απάντηση της υπ' αριθ. 933/09-11-2015 Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Καμμένος, με θέμα: «Σχετικά με την απώλεια 7 δις ευρώ από τη μακροχρόνια καθυστέρηση φορολογικών υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια», και κατά το μέρος που τα διαλαμβανόμενα εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:Η επιτάχυνση των ρυθμών της απονομής της Δικαιοσύνης…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΥ Γ' 0018661 ΕΞ 2015/30.11.2015 Εξοικονόμηση δαπανών από μισθώματα του Δημοσίου

Αθήνα, 30 - 11 - 2015Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΥ Γ΄ 0018661 ΕΞ 2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΜΗΜΑ Γ΄Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2Ταχ. Κωδ. : 104 37 ΑθήναΠληροφορίες : Ι. Δημακόπουλος Τηλέφωνο : 210-5225581Τηλ/τυπικό : 210-5230044Mail: dimakopoulos.yannis@2018.syzefxis.gov.grΘΕΜΑ: <<Εξοικονόμηση δαπανών από μισθώματα του Δημοσίου >>ΣΧΕΤ.: α) Η με αρ. πρωτ. ΔΤΥ Ε 1173472/ 2540 ΕΞ 7.12.2012 (ΑΔΑ Β4ΜΨΗ-Γ2Τ) Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μαςβ)Το με αρ. πρωτ. ΔΣΣΟΔ Α 1096400 ΕΞ 2015/16.07.2015 έγγραφο της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής…

Περισσότερα
Img

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ24α/ Φ.11/ ΓΠ οικ. 54598/971/30.11.2015 Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015

Αριθμ. Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971(ΦΕΚ Β' 2621/04-12-2015)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 25 του Ν. 2072/1992 (Α' 125).2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 71 του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1256/30.11.2015 Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6

ΠΟΛ 1256/2015(ΦΕΚ Β' 2601/02-12-2015)Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170Α΄), όπως ισχύουν.2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1124/18.6.2015 (Φ.Ε.Κ. 1196Β΄) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, καθώς και το υπ’ αριθμ. 2506οικ./27−11−2015 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.3. Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του Κεφαλαίου Β΄ της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1074/1.4.2015 (Φ.Ε.Κ. 574Β΄) απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, περί υποχρεωτικής υποβολής των δηλώσεων φορολογίας…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1259/30.11.2015 Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στο Δήμο Λευκάδας και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας – Ιθάκη

Αριθμ. ΠΟΛ. 1259/30.11.2015Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στο Δήμο Λευκάδας και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας – Ιθάκης.(ΦΕΚ Β 2859/1.12.2015)ΠΟΛ 1259/2015Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α΄) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.2. Τις διατάξεις…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1257/30.11.2015 Χρόνος υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.

Αριθμ. ΠΟΛ: 1257Χρόνος υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, φορολογικού έτους 2014, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.ΠΟΛ.1257/2015Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 185/2009 (Α΄213)  περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.2. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) περί «Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».3. Την υπ’ αριθμ. Υ14/2015 (Β΄ 2144) απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».4. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 44,…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1258/30.11.2015 Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών στις 28 και 29/11/2015

Αθήνα, 30.11.2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΑ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚ/ΣΗΣ και ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ1. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Γ.Γ.Δ.Ε.)Β) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝΤμήμα Α'3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΤαχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10Τ.Κ.: 101 84, ΑθήναΤηλ.: 210-3375000ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΠΟΛ 1258/2015Θέμα: Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών στις 28 και 29/11/2015.ΑΠΟΦΑΣΗΟ…

Περισσότερα
Img

4350/2015

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4350 Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»(Α' 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1153889 ΕΞ 2015/30.11.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), της

Αθήνα 30 Νοεμβρίου 2015Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1153889 ΕΞ 2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΤαχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας 10Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑΤηλ. 210-33.75.165-194Fax: 210-33.75.489e-mail: d2c1@mofadm.grΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), της Γενικής…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/ 54411/ 1797/30.11.2015 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α')

Αθήνα, 30/11/2015Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΔ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ και ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)ΤΜΗΜΑΤΑ A' και Β'ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10ΤΗΛΕΦΩΝΑ :210- 3368111, -12, -24, -25, -27, -28ΘΕΜΑ : «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α')».Σχετ.: Η Α.Π. Φ11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β', ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ).Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94, τεύχος Α'/14.8.2015…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: Γ4/οικ. 73596/ 3792/30.11.2015 Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού παράβολου πεντακοσίων (500) ευρώ

Παπάγου, 30 / 11 / 2015Αρ. Πρωτ.: Γ4 / οικ. 73596 / 3792ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε101 91 ΠαπάγουΠληροφορίες : Α. ΚαραγιάννηΤηλέφωνο : 213 1308464Fax : 210 6508491ΘΕΜΑ : Ενεργοποίηση ηλεκτρονικού παράβολου πεντακοσίων (500) ευρώΣας γνωρίζουμε ότι από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015, θα είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ της υπ' αριθμ. Β1/οικ.7397/786/13.2.2012 (ΦΕΚ 249 Β') υ.α. για τη θέση σε κυκλοφορία ιδιόκτητου ή μισθωμένου ΦΔΧ σύμφωνα με…

Περισσότερα