Blog

  |  
Img

Πλήρωση θέσεων για Προϊσταμένους οργαν. μον. Τμήματος Δ/νσεων ΚΥ ΓΔΤ και ΕΦΚ ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου ΟικονομικώνΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπ.Διεύθυνσης Φορολ.Συμμόρφωσης και Δ/νσης Εισπρ..

ΔΔΑΔ Γ 1066040 ΕΞ 2016/21-04-2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση των θέσεων των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης και της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου ΟικονομικώνΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπ.Τμήματος Δ/νσεων ΚΥ Γεν.Δ/νσης Ηλεκτρον.Διακ...

ΔΔΑΔ Γ 1066039 ΕΞ 2016/21-04-2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης &Ανθρώπινου Δυναμικού των Διευθύνσεων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Άρθρα Ενδοομιλικές συναλλαγές - Ορισμός συνδεδεμένων προσώπων

Κωστής Ν. Ντρούκας, MScΟικονομολόγος – Σύμβουλος ΕπιχειρήσεωνΕπιστημονικός Συνεργάτης Taxheavenwww.knnconsulting.com | www.transferpricing.grΣτο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι περιπτώσεις σύνδεσης προσώπων, από τις οποίες απορρέει η υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών και η υποβολή του σχετικού συνοπτικού πίνακα πληροφοριών στην ΓΓΠΣ. Καταρχάς, υπενθυμίζουμε ότι, τεκμηριώνονται συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών που ανέρχονται πάνω από τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος. Στην…

Περισσότερα
Img

4384/2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4384 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: 212/25.4.2016 Αμφίβολης ποιότητας προϊόντα μπορεί να απειλήσουν την υγεία και ενδεχομένως την ζωή εργαζόμενων και καταναλωτών - Απάντηση στην Ερώτηση 4793/14-4-2016 του βουλευτή κ. Κεγκέρογλου

Αθήνα, 25/04/2016 Α.Π.: 212ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΠλατεία Κάνιγγος 20,Τ.Κ.: 102 00, ΤΘ 3437,ΑθήναΤηλ.: 210-3825790 Fax: 210-3843120Προς:Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Θέμα: Απάντηση στην Ερώτηση 4793/14-4-2016 του βουλευτή κ. ΚεγκέρογλουΣε απάντηση της υπ' αρ. 4793/14-4-2016 Ερώτησης του βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, σας γνωρίζουμε τα εξής:Σε ότι αφορά το πεδίο αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και συγκεκριμένα την Εποπτείας Αγοράς βιομηχανικών προϊόντων του «εναρμονισμένου τομέα»…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. 19321/Δ9.4985/ 25.4.2016 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 14497/Δ9.3735/29-03-2016 απόφασης συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αριθμ. 19321/Δ9.4985(ΦΕΚ Β' 1423/20-05-2016)Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α'26), όπως ισχύουν.2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'33), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και…

Περισσότερα
Img

Αριθμ. Φ. 10053/οικ. 17595/732/ 25.4.2016 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επιδοτούμενους ανέργους, ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Δώρου του Ε.Τ.Α.Π−Μ.Μ.Ε

Αριθμ. Φ. 10053/οικ. 17595/732(ΦΕΚ Β' 1423/20-05-2016)Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των άρθρων 39−51 του Ν. 3655/2008 (Α΄58) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».2. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 14 του Β.δ. 456/1967 (Α΄143) «Κανονισμός Ανεργίας Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ», η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.δ. 63/1975 (Α΄21).3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».4. Τις διατάξεις του άρθρου…

Περισσότερα
Img

Ε.Π.Α.Θ. αριθμ. απόφ. 184/2/25.4.2016 Σύσταση προς τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με την καταβολή μερισμάτων κατά το έτος 2016 για την οικονομική χρήση του έτους 2015

Αριθμ. απόφ. 184/2/25.04.2016(ΦΕΚ Β' 1347/13-05-2016)ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΑφού έλαβε υπόψη:α) Τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α αυτού, όπως ισχύει,β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β' 3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: 2/82742/ΔΕΠ/ 25.4.2016 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μισθολογική αποκατάσταση υπαλλήλων που τέθηκαν εσφαλμένα σε διαθεσιμότητα, λόγω υπαγωγής τους στις εξαιρέσεις του άρθρου 90 παρ. 2 περίπτωση Δ΄ του ν.4172/2013, μετά την επαναφορά τους στην

Αθήνα, 25/4/2016Αρ.Πρωτ.2/82742/ΔΕΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΤαχ.Δ/νση:Πανεπιστημίου 37101 65 – ΑθήναΤηλέφωναΤμήμα Γ’ Εφαρμογής Ενιαίου Μισθολογίου210 3338 218210 3338 237210 3338 244210 3338 392210 3338 403210 3338 404210 3338 418210 3338 422210 3338 478Θέμα: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μισθολογική αποκατάσταση υπαλλήλων που τέθηκαν εσφαλμένα σε διαθεσιμότητα, λόγω υπαγωγής τους στις εξαιρέσεις του άρθρου 90 παρ. 2 περίπτωση Δ΄ του ν.4172/2013, μετά την επαναφορά…

Περισσότερα
Img

Ε.Π.Α.Θ. αριθμ. απόφ. 184/1/25.4.2016 Τροποποίηση της απόφασης ΕΤΠΘ 234/23/11.12.2006 «Τήρηση από τα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών καταθέσεων όψεως και διακίνηση επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος»

Αριθμ. απόφ. 184/1/25.4.2016(ΦΕΚ Β' 1294/09-05-2016)ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΑφού έλαβε υπόψη:α) το άρθρο 55 Α του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύει,β) την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β΄ 2312),γ) το Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1051/2016 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει

ΠΟΛ 1051/2016(ΦΕΚ Β' 1260/28-04-2016)Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/31.12.2013).2. Την ΠΥΣ 1/20.1.2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/18).3. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄/31.1.2014), όπως ισχύει.3. Την ανάγκη διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων, για την πάταξη της φοροδιαφυγής.4. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: 282/25.4.2016 Σχετικά με τα βεβαιωμένα από την Εφορία πρόστιμα για διόδια

Παπάγου 25.04.2016Αρ. Πρωτ 282ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε101 91 Παπάγου, τηλ. 210 6508338 Προς τηΒουλή των Ελλήνων Δ/νση Κοινοβουλευτικού ΕλέγχουTμήμα ΕρωτήσεωνΘΕΜΑ: Σχετικά με τα βεβαιωμένα από την Εφορία πρόστιμα για διόδιαΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 3935/11.3.2016 που κατέθεσε στη Βουλή,ο Βουλευτής κύριος Σπύρος ΔανέλληςΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Σπύρο Δανέλλη2) Υπ. Οικονομικών - Γρ. ΥπουργούΣε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο βουλευτή για τα εξείς:Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ασκεί δραστηριότητες εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1052/2016 Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 44566/18.12.2015 (ΦΕΚΒ'2969/31.12.2015)

Αθήνα, 25 Απριλίου 2016Σχετ. έγγρ. : 1013965ΕΙ/2016/Φ18ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήμα : Α'Τηλέφωνα : 210 - 3635963, 3630573 Καρ. Σερβίας 10, 10184 ΑθήναΠΟΛ: 1052ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 44566/18.12.2015 (ΦΕΚΒ'2969/31.12.2015)Σχετ. έγγρ.: ΠΟΛ.1086/23.4.2013, ΠΟΛ.1157/27.6.2013, ΑΠΕΙΣΑ 1117822/23.7.2013 ΠΟΛ.1222/26.9.2013, ΠΟΛ.1138/13.5.2014, ΠΟΛ.1159/2.6.2014, ΠΟΛ.1258/15.12.2014, ΠΟΛ.1164/15.7.2015, ΓΗΛΔΓ Β 0004832ΔΞ/22.10.2013Σας κοινοποιούμε την οικ. 44566/18.12.2015 (ΦΕΚΒ'2969/31.12.2015)…

Περισσότερα
Img

4384/2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4384 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦΑ 1067167 ΕΞ 2016/ 25.4.2016 Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ εγκαταστάσεων (κεντρικού –υποκαταστήματος) της ίδιας οντότητας

Αθήνα 25.4.2016Αρ. Πρωτ:ΔΕΕΦΑ1067167ΕΞ2016Πρωτ. Εισ.:1148468 /17.11.2015ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Α΄ - ΦΠΑΤαχ. Δ/νση : Σίνα 2-4Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες : Φ. ΑθανασάκηΤηλέφωνο : 210- 3627717Fax : 210- 3645413e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.grΘέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ εγκαταστάσεων (κεντρικού –υποκαταστήματος) της ίδιας οντότητας.Σχετ: Το με αριθμ……… ….έγγραφό σαςΣε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ για τις χρεώσεις…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1066332 ΕΞ 2016/25.4.2016 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2016Αρ. Πρωτ. : ΔΔΘΤΟΚ Α 1066332 ΕΞ 2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝΤΜΗΜΑ A'Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10101 84 ΑθήναΠληροφορίες : Μ. ΛύτραΤηλέφωνο : 210-6987 480FAX : 210-6987 489Email : m.lytra@2001.syzefxis.gov.grΘΕΜΑ : Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.ΑΣΧΕΤ. : α. Άρθρα 168-172 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (Δ.1737/922/22.12.2000 Δ.Υ.Ο )β. {start}Άρθρο 126, παράγραφος 3{end} του Ν.…

Περισσότερα
Img

'Αρθρα Ενδοομιλικές Συναλλαγές - Ορισμός Συνδεδεμένων Προσώπων

Κωστής Ν. Ντρούκας, MScΟικονομολόγος – Σύμβουλος ΕπιχειρήσεωνΕπιστημονικός Συνεργάτης Taxheavenwww.knnconsulting.com | www.transferpricing.grΘέμα: Ενδοομιλικές Συναλλαγές - Ορισμός Συνδεδεμένων ΠροσώπωνΜε αφορμή την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Απριλίου (4ης Μαΐου 2016, λόγω του Πάσχα και της μεταφοράς της αργίας της Πρωτομαγιάς), στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι περιπτώσεις σύνδεσης προσώπων, από τις οποίες απορρέει η υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών και η υποβολή του σχετικού συνοπτικού πίνακα πληροφοριών στην ΓΓΠΣ. Καταρχάς, υπενθυμίζουμε ότι, τεκμηριώνονται συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών που…

Περισσότερα
Img

'Αρθρα Ο πίνακας Κ του εντύπου Ε3 και η διάκριση ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ - Ανάλυση και προβληματισμοί

Ο « ΠΙΝΑΚΑΣ Κ » ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 και Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ « ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ» - «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ » ( ΑΝΑΛΥΣΗ και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ) . Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven Στο έντυπο Ε3, του φορολογικού έτους 2015, προστέθηκε για πρώτη φορά ένας νέος Πίνακας στοιχείων με τον τίτλο : ΠΙΝΑΚΑΣ Κ'. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ. Διερευνώντας τα ζητήματα, που προκύπτουν από την συμπλήρωση του Πίνακα αυτού, έχουμε τα εξής : Α. «ΠΙΝΑΚΑΣ Κ » - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ Στην ΠΟΛ.1042/2016 «Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών…

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71/22-4-2016

ΕΙΣΠΡΑΞΗ-ΚΕΔΕΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα