Blog

  |  
Img

Αρ. πρωτ.: Γ3α/Γ.Π.72061/2015/22.1.2016 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΠΘ-7ΔΥ) Εγκυκλίου με θέμα «Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 – Διευκρινήσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ»

Αθήνα, 22 / 01 / 2016Αρ.Πρωτ.: Γ3α/Γ.Π.72061/2015(Σχετ. 71403/2015)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣΔ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣΤαχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17Ταχ. Κώδικας : 10187Πληροφορίες : Π. ΓρηγοροπούλουΤηλέφωνο :2132161625, 1720Φαξ :210 5230577Email :pfy1@moh.gov.grΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΠΘ-7ΔΥ) Εγκυκλίου με θέμα «Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 – Διευκρινήσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ».Σχετ: 1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων…

Περισσότερα
Img

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/49/ΕΕ) και άλλες διατάξεις

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ και άλλες διατάξεις)»Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣΙ. Με το παρόν σχέδιο νόμου ενσωματώνεται στη νομοθεσία μας η Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 περί των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων και αντικαθίστανται και καταργούνται οι ισχύουσες διατάξεις του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ Α' 27) για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).Σύμφωνα με την νέα Οδηγία 2014/49/ΕΕ η αρχική Οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 1994 περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων καταργείται…

Περισσότερα
Img

ΑΠ 80/2016 Για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή, σε περίπτωση θανάτου του, οι συγγενείς του χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης, αρκεί να συντέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότ

ΠερίληψηΑπό τα άρθρα 914 και 932 του ΑΚ προκύπτει ότι χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας. Οι διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του κ.ν. 551/1915, κατά τις οποίες ο παθών σε εργατικό ατύχημα δικαιούται να εγείρει την αγωγή του κοινού αστικού δικαίου και να ζητήσει πλήρη αποζημίωση μόνο όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη ή των προστηθέντων του ή όταν επήλθε σε εργασία στην οποία δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών για τους όρους ασφαλείας των εργαζομένων και εξαιτίας της μη τηρήσεως των διατάξεων αυτών, αναφέρονται…

Περισσότερα
Img

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 548/21.1.2016 Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης λύσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που δεν έχει δημοσιεύσει τη σύστασή της στο ΦΕΚ και δεν έχει απογραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2016Αρ. Πρωτ. : 548ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥΑκαδημίας 6 - 106 71 ΑθήναΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης λύσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που δεν έχει δημοσιεύσει τη σύστασή της στο ΦΕΚ και δεν έχει απογραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ»ΣΧΕΤΙΚΑ: Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Επιμελητηρίου Λακωνίας της 18- 11-2015 και με ΑΠ εισερχομένου στο ΕΣ 548/26.11.2015Σε απάντηση του ερωτήματος σας για την «Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης λύσης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης που δεν έχει δημοσιεύσει τη σύστασή της στο ΦΕΚ και δεν έχει απογραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ» σας ενημερώνουμε ότι η ομόφωνη απόφαση…

Περισσότερα
Img

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 574/21.1.2016 Αντιμετώπιση αιτήματος αναβίωσης ΕΠΕ, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή της (υπάρχει αδιανέμητο το κατοχυρωμένο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας)

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2016Αρ. Πρωτ. 574ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥΑκαδημίας 6 - 106 71 ΑθήναΘέμα : Αντιμετώπιση αιτήματος αναβίωσης ΕΠΕ, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή της (υπάρχει αδιανέμητο το κατοχυρωμένο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας).Σχετικά :1.    Επιστολή σας, με α.π. ΕΣ 574/09-12-2015.2.    Επιστολή μας, με α.π. 150/06-06-2013 και α.π. 485/25-11-2015Απαντώντας στην ανωτέρω επιστολή σας, σχετικά με «Αντιμετώπιση αιτήματος αναβίωσης ΕΠΕ, με επωνυμία ".......................................", που έχει λυθεί και έχει κάνει διακοπή στη…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016/21.1.2016 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα

Αθήνα, 21/01/2016Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016 Εισ.:Αρ. Πρ. 1145957/11.11.2015   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α'-ΦΠΑΤαχ. Δ/νση: Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Μ. ΚακούνηΤηλέφωνο: 210-3645848Fax: 210-3645413e-mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.grΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα.Σχετ: Το από 9.11.2015 ηλεκτρονικό σας μήνυμα.Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, προκύπτουν τα ακόλουθα:Το ερώτημα που τίθεται αφορά τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς…

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1013/21.1.2016 Κοινοποίηση της 22/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑΤΑ: Γ'- Α'Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10    Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα    Πληροφορίες: Βλάχου Μ, Δασουράς Β.Τηλέφωνο: 210 - 3375149 210 - 3375314ΦΑΞ: 210 - 3375001ΠΟΛ 1013/2016ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 22/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 22/2014 ομόφωνη Γνωμοδότηση της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.1.    Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση αυτή, κοινωνία αστικού δικαίου, που έχει…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 2016/21.1.2016 Καταλογισμός Φ.Π.Α., μετά από έλεγχο, στο μη – κερδοσκοπικό σωματείο «…………..», λόγω μη υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή εκδηλώσεων τις οποίες οργάνωσε για την οικονομική του ενίσχυση

Αθήνα, 21.1.2016Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 2016Πρωτ. Εισ.:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Α΄ «ΦΠΑ»Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες: Θ. ΠαπαδόπουλοςΤηλέφωνο: 210 - 3645832Fax: 210 - 3645413e-mail: dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.grΘέμα: Καταλογισμός Φ.Π.Α., μετά από έλεγχο, στο μη – κερδοσκοπικό σωματείο «…………..», λόγω μη υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή εκδηλώσεων τις οποίες οργάνωσε για την οικονομική του ενίσχυση.Σχετ.: Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1009745/27.01.2015 έγγραφό σαςΑπαντώντας στο ανωτέρω σχετικό,…

Περισσότερα
Img

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1010186 ΕΞ 2016/21.1.2016 Οδηγίες για την εφαρμογή της αριθμ.πρωτ. ΠΟΛ 1194/2015 (ΦΕΚ 1968/Β) -Συμπλήρωση στη Θέση 44.1 του ΕΔΕ Εισαγωγής κωδικών για αυτούσια ή μεταποιημένα αγαθά

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2016Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Δ 1010186 ΕΞ2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.ΤΜΗΜΑ Δ' Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10Ταχ.Κώδικας:101 84 ΑθήναΠληροφορίες:Αικ.ΜελανίτουΤηλέφωνο:210.69.87.407    FAX:210.69.87.408E-mail: finexis@otenet.grΘΕΜΑ : «Οδηγίες για την εφαρμογή της αριθμ.πρωτ. ΠΟΛ 1194/2015 (ΦΕΚ 1968/Β) -Συμπλήρωση στη Θέση 44.1 του ΕΔΕ Εισαγωγής κωδικών για αυτούσια ή μεταποιημένα αγαθά»Σε συνέχεια της αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Δ 5020798 ΕΞ 2015/5.10.2015 Ε.Δ.Υ.Ο., με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθμ.πρωτ. ΠΟΛ.1194/27.8.2015…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1009154 ΕΞ 2016/21.1.2016 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2016Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1009154 ΕΞ 2016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ KAI Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A'Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10101 84 Αθήνα Πληροφορίες: Μ. Λύτρα Τηλέφωνο: 210-6987 480 FAX: 210-6987 489Email: m.lytra@2001.syzefxis.gov.grΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.ΑΣΧΕΤ.: α. Άρθρα 168-172 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (Δ.1737/922/22.12.2000 Δ.Υ.Ο ) β. Αρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Επαναπρόσληψη οδηγών τουριστικών λεωφορείων

Ανδρέας Κ. ΣακελλαριάδηςΛογιστής - ΦοροτέχνηςΣύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας, αριθμ. 1869/19-10-1987 (ΦΕΚ 582/Β/4-11-1987), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 38 του Ν.1836/89 αναφέρει ότι:  «Επιχειρήσεις Τουριστικών Λεωφορείων που έχουν προσλάβει και απασχολούν οδηγούς στα λεωφορεία τους για την τουριστική περίοδο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τους ίδιους οδηγούς και κατά την επόμενη τουριστική περίοδο, από τότε που αυτή θα αρχίσει, και ανάλογα με τον αριθμό των κινουμένων λεωφορείων τους.Ο οδηγός προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα για επαναπρόσληψή του, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, υποχρεούται να υποβάλλει γραπτή δήλωση για…

Περισσότερα
Img

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 31 ΕΞ 20.1.2016 Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε υποδωδεκάμηνη χρήση

Αθήνα, 20 .1 .2016Αριθμ. Πρωτ.: 31 ΕΞΕΛΤΕΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝΒουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα, Τ: 210 3242648, F: 210 3234141, www.elte.org.grΝ.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΘΕΜΑ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ»ΕΡΩΤΗΜΑ Η εταιρεία μας «………………………….» δραστηριοποιείται στον τομέα επεξεργασίας, συσκευασίας και εξαγωγής ελιών και η διαχειριστική της έληγε την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, μέχρι και τη χρήση 2014.Ωστόσο, η διαχειριστική χρήση 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου δεν αντικατοπτρίζει έναν πλήρη παραγωγικό κύκλο της εταιρείας μας καθώς λόγω της φύσης της δραστηριότητας της,…

Περισσότερα
Img

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2813 ΕΞ 20.1.2016 Κανόνες επιμέτρησης, σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Αθήνα, 20.01.2016 Αριθμ. Πρωτ.:2813 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝΝ.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 2813/2016ΘΕΜΑ: « ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ »Σχετ.: Το υπ΄αρ. πρωτ. ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1160870 ΕΞ 2015 έγγραφο.ΕΡΩΤΗΜΑΤο ………………………………… είναι ασφαλιστικός οργανισμός και έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τα άρθρα 33 και επόμενα του από 15.05.1920/Β.Δ. «περί επαγγελματικών σωματείων».Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 τεύχος Α), συμπληρώνεται η παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν 1469/1984 το ……………………….. ορίζεται ως φορέας ασθένειας.Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 3425/Γ1-583/21-04-2011 έγγραφο της…

Περισσότερα
Img

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2861 ΕΞ 20.1.2016 Ανάκληση και επανεξέταση της 1790/2015 Γνωμοδότησής σας

Αθήνα, 20.01.2016Αριθμ. Πρωτ.:2861 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝΝ.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 2861/2016ΘΕΜΑ: « ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ 1790/2015 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΣ »ΕΡΩΤΗΜΑΩς άμεσα επηρεαζόμενοι από την σχετική γνωμοδότηση σας, σχετικά με τις εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές εισφορές των εταίρων Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας στην οποία γνωμοδοτείτε πως: «(β) Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές, όπως εργασία και εγγυήσεις των εταίρων, δεν μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και συνεπώς δεν αναγνωρίζονται σε λογαριασμούς ουσίας (χρέωση περιουσιακών στοιχείων και πίστωση κεφαλαίου ή άλλου λογαριασμού της καθαρής θέσης).…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 215/2016 Χωρίς εισφορές επί των ασφαλίστρων υπέρ του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ) τα ασφαλιστήρια συμβόλαια

ΠερίληψηΑπορρίφθηκε η αίτηση της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας, της Ένωσης Συνταξιούχων Ασφαλιστών και του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών για ακύρωση της διάταξης του πρώτου άρθρου, παράγραφος ΙΑ υποπαράγραφος ΙΑ.3, 2.Α περ. κε΄ του ν. 4254/2014, η οποία καταργεί από 1.1.2015 τις αναφερόμενες σ’ αυτή διατάξεις που προέβλεπαν ως πόρο του αιτούντος Ταμείου εισφορά επί των ασφαλίστρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.Η διάταξη του άρθρου πρώτου, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ.3, περ. 2.Α. του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) ορίζει τα εξής: «Από 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις: α. … κε΄. της παραγράφου α΄ του άρθρου 4 του…

Περισσότερα
Img

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 9 ΕΞ 20.1.2016 Διευκρίνιση του ορισμού Κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών

Αθήνα, 20.01.2016 Αριθμ. Πρωτ.:9 ΕΞΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)ΣΛΟΤ 9/2016ΘΕΜΑ: « ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ »ΕΡΩΤΗΜΑΣτη Λογιστική Οδηγία που έχετε εκδώσει για την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν.4308/2014) στην παράγραφο 18.1.11 χρησιμοποιείτε την έκφραση «Κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών» και αναφέρεστε στα Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία.Όπως θα γνωρίζετε κατά τη μεταγραφή των ποδοσφαιριστών αλλά και άλλων αθλητών τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα είναι:- Οικονομική αποζημίωση της ΠΑΕ που ήδη εργάζεται ο ποδοσφαιριστής αν έχει συμβόλαιο που…

Περισσότερα
Img

4359/2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4359 Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

ΠΥΣ 1 της 20−1−2016 Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 1820 Ιανουαρίου 2016ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΠράξη 1 της 20−1−2016 Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α. Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).β. Τις διατάξεις της περίπτωσης 1 και της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Β.1008266 ΕΞ2016/20.1.2016 Ορισμός μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2016Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Β.1008266 ΕΞ2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΤαχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑΠληροφορίες : Φωτεινή ΣτάππαΤηλέφωνο : 210 - 33.11.291FAX :    210 - 32.30.829ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».Α Π Ο Φ Α Σ ΗΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ…

Περισσότερα
Img

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1007599 ΕΞ 2016/20.1.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2016 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1007599 ΕΞ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ KAI ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΤαχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10    Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-33.75.165 Fax: 210-32.32.815E-mail:s.digoni@mofadm.grΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.»Αναφορικά με το αντικείμενο…

Περισσότερα