4350/2015

  |     |     |  
4350/2015

4350/2015

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4350 Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»(Α' 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...Πηγή: Taxheaven