4360/2016

  |     |     |  
4360/2016

4360/2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4360 Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011...Πηγή: Taxheaven