Οργανoγράμματα

Οργανoγράμματα

Οργανόγραμμα Υπ. Οικονομικών (πλην ΓΓΔΕ) και οργανόγραμμα ΓΓΔΕ.Πηγή: Publicrevenue