ΠΟΛ. 1011/22-01-2016

ΠΟΛ. 1011/22-01-2016

ΠΟΛ. 1011/22-01-2016: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.Πηγή: Publicrevenue