Δ. ΟΡΓ.Α. 1026537 ΕΞ2016: Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ...

Δ. ΟΡΓ.Α. 1026537 ΕΞ2016: Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ...

Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Αιγίου, Καλαμάτας, Πύργου και Τρίπολης, καθώς και της Δ.Ο.Υ. Α΄ Πατρών ως προς τις αρμοδιότητες που αφορούν στον έλεγχο και στο δικαστικό.Πηγή: Publicrevenue