ΔΕΑΦ Α 1033424 ΕΞ 2016:Απογραφή και προσδιορισμός κόστους πωληθέντων 2015

ΔΕΑΦ Α 1033424 ΕΞ 2016:Απογραφή και προσδιορισμός κόστους πωληθέντων 2015

Απογραφή και προσδιορισμός κόστους πωληθέντων φορολογικού έτους 2015. Πηγή: Publicrevenue