ΔΕΑΦ Α 1034079 ΕΞ2016 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών...

ΔΕΑΦ Α 1034079 ΕΞ2016 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών...

Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών από απογευματινά ιατρεία στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.Πηγή: Publicrevenue