ΔΕΑΦΑ1035254 ΕΞ2016: Φορολογική μεταχείριση ποσού από πώληση αντικειμένου...

ΔΕΑΦΑ1035254 ΕΞ2016: Φορολογική μεταχείριση ποσού από πώληση αντικειμένου...

Φορολογική μεταχείριση ποσού που αποκτάται από πώληση αντικειμένου μεγάλης αξίας.Πηγή: Publicrevenue