Δημόσια Ανακοίνωση της FATF/ Φεβρουάριος 2016

Δημόσια Ανακοίνωση της FATF/ Φεβρουάριος 2016

Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2016.Πηγή: Publicrevenue