ΔΤ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Δ.

ΔΤ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07/03/2016: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Δ.Πηγή: Publicrevenue