ΔΤ: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ Δ.Ο.Υ

ΔΤ: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ Δ.Ο.Υ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/03/2016: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ Δ.Ο.ΥΠηγή: Publicrevenue