ΠΟΛ. 1035/18-03-2016

ΠΟΛ. 1035/18-03-2016

Κοινοποίηση της 47/2015 Γνωμοδότησης της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.Πηγή: Publicrevenue