ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016: Διακοπή της σχέσης των μελών Δ.Σ ...

ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016: Διακοπή της σχέσης των μελών Δ.Σ ...

Διακοπή της σχέσης των μελών Δ.Σ Ανωνύμων Εταιρειών και διαχειριστή προσωπικών Εταιρειών, με την ένταξη των εταιρειών αυτών σε καθεστώς εκκαθάρισης. Πηγή: Publicrevenue