Δ.Ε.Δ. Β1 1035074 ΕΞ 2016 :Τροποποίηση της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867

Δ.Ε.Δ. Β1 1035074 ΕΞ 2016 :Τροποποίηση της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867

Τροποποίηση της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867 ΕΞ 2015/21.04.2015 (ΦΕΚ Β΄ 815) Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης ΔιαφορώνΠηγή: Publicrevenue