Διαβούλευση έργου Change Requests

Διαβούλευση έργου Change Requests

Διαβούλευση του Σχεδίου διακήρυξης του έργου «Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα της ΓΓΔΕ»Πηγή: Publicrevenue