ΔΤ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΤ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4/4/2016: ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Πηγή: Publicrevenue