ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71/06-04-2016

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71/06-04-2016

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013Πηγή: Publicrevenue