ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69/05-04-2016

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69/05-04-2016

Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.Πηγή: Publicrevenue