4378/2016

  |     |     |  
4378/2016

4378/2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4378 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven