Νόμοι

  |     |  
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 37/08-04-2016

ΠΡΟΣΤΙΜΟ Κ.Β.Σ- Κ.Φ.Α.ΣΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΤΔ Α 1055263ΕΞ 2016:Κοινοποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ2015/29/1/2016...

ΔΤΔ Α 1055263ΕΞ 2016: Κοινοποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ2015/29/1/2016 (ΦΕΚ 295/Β/12-2-2016) ΑΥΟ «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ' ύλην αρμοδιότητας Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, καθώς και λοιπών διατάξεων που αφορούν στην καθ'ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων»Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1332/08-04-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΝΦΙΑ 2014-2015Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1331/8-4-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΦΠΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1330/8-4-2016

ΕΝΦΙΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 340/08-04-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1324/08-04-2016

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1316/7-4-2016

ΕΝΦΙΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1317/7-4-2016

ΕΝΦΙΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1314/7-4-2016

Κ.Φ.Α.Σ.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1315/07-04-2016

ΕΝΦΙΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1320/7-4-2016

ΕΙΣΟΔΗΜ-ΕΝΦΙΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1319/7-4-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1318/7-4-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑ_ΕΝΦΙΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1321/07-04-2016

ΤΕΛΗ KΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦΑ 1054130 ΕΞ2016: Απάντηση σε ερώτημα περί υπαγωγής φορολογουμένου...

Απάντηση σε ερώτημα περί υπαγωγής φορολογουμένου στις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, όταν ο βασικός εργοδότης είναι στην αλλοδαπή και στερείται ελληνικού Α.Φ.Μ., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα...Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Παρακολούθηση αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α που έχουν αποσταλεί στις Δ.Ο.Υ.

Γνωστοποίηση Υψηλότερων και Χαμηλότερων επιδόσεων στη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ με την ΠΟΛ.1073, το χρονικό διάστημα 28/03/2016-01/04/2016Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ 2016:Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης τιμών...

Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του ν.4172/2013 και του άρθρου 21 του ν.4174/2013.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1305/06-04-2016

ΕΝΦΙΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1042/16-03-2016

Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα