Νόμοι

  |     |  
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 77/14-04-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 352/14-04-2016

ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 351/14-04-2016

ΕΝ.Φ.Ι.Α.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1046/ 07-04-2016

Παροχή πληροφοριών ως προς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία)Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 349/13-04-2016

Κ.Β.Σ.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 349/13-04-2016

Κ.Β.Σ. Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΤ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1385/12-04-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2012Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1382/12-04-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2011Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1381/12-04-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2012Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1379/12-04-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2010Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Πρόσκληση πλήρωσης της θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1380/12-04-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2011Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1384/12-04-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 2011Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Προϊσταμένων....

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων προς πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΝ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 46/12-4-2016

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1387/12-04-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 76/12-04-2016

ΔΩΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 75/12-04-2016

ΔΩΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 74/12-04-2016

ΔΩΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα