Νόμοι

  |     |  
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1324/08-04-2016

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΦΠΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1316/7-4-2016

ΕΝΦΙΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1317/7-4-2016

ΕΝΦΙΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1314/7-4-2016

Κ.Φ.Α.Σ.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1315/07-04-2016

ΕΝΦΙΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1320/7-4-2016

ΕΙΣΟΔΗΜ-ΕΝΦΙΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1319/7-4-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1318/7-4-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑ_ΕΝΦΙΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1321/07-04-2016

ΤΕΛΗ KΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦΑ 1054130 ΕΞ2016: Απάντηση σε ερώτημα περί υπαγωγής φορολογουμένου...

Απάντηση σε ερώτημα περί υπαγωγής φορολογουμένου στις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, όταν ο βασικός εργοδότης είναι στην αλλοδαπή και στερείται ελληνικού Α.Φ.Μ., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα...Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Παρακολούθηση αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α που έχουν αποσταλεί στις Δ.Ο.Υ.

Γνωστοποίηση Υψηλότερων και Χαμηλότερων επιδόσεων στη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ με την ΠΟΛ.1073, το χρονικό διάστημα 28/03/2016-01/04/2016Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦΒ 1054893 ΕΞ 2016:Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης τιμών...

Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του ν.4172/2013 και του άρθρου 21 του ν.4174/2013.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1305/06-04-2016

ΕΝΦΙΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ.1042/16-03-2016

Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2015.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1304/06-04-2016

ΕΝΦΙΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1309/06-04-2016

ΕΝΦΙΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦ Α 1054386 ΕΞ2016: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης.

Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1302/06-04-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1307/06-04-2016

ΕΝΦΙΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 73/06-04-2016

ΔΩΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα