Νόμοι

  |     |  
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1306/06-04-2016

Κ.Β.Σ.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 71/06-04-2016

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 54 Ν. 4174/2013Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 72/6-4-2016

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΤ: ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 06/04/2016: ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΤ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/04/2016: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Δ.Τ.: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 333/05-04-2016

Φ.Μ.Α.Π.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1296/05-04-2016

ΕΝ.Φ.Ι.Α.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 45/05-04-2016

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1295/05-04-2016

ΕΝ.Φ.Ι.Α.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΑΙΤΗΣ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 36/05-04-2016

ΠΡΟΣΤΙΜΟ Ν. 3446/2006Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ. 1039/01-01-2016

Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων, που αφορούν σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών, που είναι δικαιούχοι καθεστώτων πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας και παραμονής στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους. Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 70/05-04-2016

Κ.Β.Σ.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 69/05-04-2016

Φ.Π.Α.-ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1293/05-04-2016

ΚΒΣΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΤ: ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4/4/2016: ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 327/04-04-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑ - [Ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών των άρθρων 2 & 3 Ν.3220/2004 (Άρθρο 169 παρ. 1 Ν.4099/2012)]Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Διαβούλευση έργου Change Requests

Διαβούλευση του Σχεδίου διακήρυξης του έργου «Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα της ΓΓΔΕ»Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1288/4-4-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 329/04-04-2016

Φ.Π.Α.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα