Νόμοι

  |     |  
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΟΦ. ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 328/04-04-2016

Κ.Β.Σ. -ΠΡΟΣΤΙΜΟ Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2523/97- ΦΠΑ Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ.ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 326/4-4-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΑΝΑΠΗΡΙΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

4378/2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4378 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4378/2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4378 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4375/2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4375 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4375/2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4375 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

ΔΕΔ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΦ.ΕΝΔΙΚ. ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 1283/01-04-2016

ΕΙΣΟΔΗΜΑΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΤ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ.Γ.Δ.Ε. 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31-03-2016: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ.Γ.Δ.Ε. 2016 Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

4374/2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4374 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4374/2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4374 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

ΔΤ:ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Π.Δ. 32/2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 32 Ορισμός επιστημονικών κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ. 32/2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 32 Ορισμός επιστημονικών κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Δ.ΟΡΓ.Α 1038789ΕΞ2016: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014...

Δ.ΟΡΓ.Α 1038789ΕΞ2016: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-2-2014 (Β΄ 478 ΚΑΙ 558) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ" ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦ Α 1044454 ΕΞ2016

Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε εισοδήματα παραγεγραμμένων ετών, τα οποία δηλώνονται στο επόμενο μη παραγεγραμμένο έτος, προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά το σχηματισμό ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ. 1034/31-12-2015 (2016)

ΠΟΛ. 1034/31-12-2015 (2016): Τροποποίηση των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ 1657Β’), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α’)Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Δ.Ε.Δ. Β1 1035074 ΕΞ 2016 :Τροποποίηση της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867

Τροποποίηση της αριθμ. Δ.Ε.Δ. Β1 1052867 ΕΞ 2015/21.04.2015 (ΦΕΚ Β΄ 815) Απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης ΔιαφορώνΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ. 1036/18-03-2016

ΠΟΛ. 1036/18-03-2016: Παροχή οδηγιών σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων υπαγωγής οφειλετών στις διατάξεις του ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016: Διακοπή της σχέσης των μελών Δ.Σ ...

Διακοπή της σχέσης των μελών Δ.Σ Ανωνύμων Εταιρειών και διαχειριστή προσωπικών Εταιρειών, με την ένταξη των εταιρειών αυτών σε καθεστώς εκκαθάρισης. Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Τροποποίηση και συμπλήρωση της Δ6Α 1036682, 25-2-2014 (Β΄478 και 558) απόφασης..

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25-2-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα