Νόμοι

  |     |  
Img

ΠΟΛ. 1035/18-03-2016

Κοινοποίηση της 47/2015 Γνωμοδότησης της Α’ Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (πρώην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ)

Πληροφορίες για την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τις αρμοδιότητές της.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Δ.ΟΡΓ.Α 1039116 ΕΞ2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014...

«Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β΄ 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την μετατροπή του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης και του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης και σε Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας, αντίστοιχα και ως προς τις Διευθύνσεις Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικο...Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016: Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό...

ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016: Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από την ιδιοχρησιμοποίηση γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015. Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016: Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό...

ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016: Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από την ιδιοχρησιμοποίηση γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015. Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ. 1030/01-03-2016

Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1001/4-1-2016 (Β' 1) Απόφασης του Αν Υπουργού Οικονομικών "Καθορισμός της διδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ειδικού τέλους παιγνίων ανά στήλη όπως ορίζεται εκ των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.4346/2015 (152 Α΄) καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης αυτού.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΤ: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/03/2016: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ. 1029/29-02-2016

Κοινοποίηση της με αριθμό 121/2015 Γνωμοδότησης του Α΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τον συμψηφισμό ποσών από επιστροφή Ε.Φ.Κ. με ασφαλιστικές οφειλές και με οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΤ: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ Δ.Ο.Υ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/03/2016: ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ Δ.Ο.ΥΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

10/03/2016: ΟΜΙΛΙΑ Γ.Γ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ 12ο ATHENS TAX FORUM

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/03/2016: ΟΜΙΛΙΑ Γ.Γ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟ 12ο ATHENS TAX FORUMΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΤ: Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων Ιανουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10/03/2016: Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων Ιανουαρίου 2016Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΤ: Συνεχείς έλεγχοι στο λιμάνι του Πειραιά και σε άλλες περιοχές...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 08/03/2016: Συνεχείς έλεγχοι στο λιμάνι του Πειραιά και σε άλλες περιοχές, που φιλοξενούνται πρόσφυγες.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΤ: ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07/03/2016: ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΤ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07/03/2016: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Δ.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦ Α 1036150 ΕΞ 2016: Θέμα φορολογικής κατοικίας και τρόπου φορολόγησης...

ΔΕΑΦ Α 1036150 ΕΞ 2016: Θέμα φορολογικής κατοικίας και τρόπου φορολόγησης εισοδήματος.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Δημόσια Ανακοίνωση της FATF/ Φεβρουάριος 2016

Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2016.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

4370/2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4370 Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4370/2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4370 Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦΑ1035254 ΕΞ2016: Φορολογική μεταχείριση ποσού από πώληση αντικειμένου...

Φορολογική μεταχείριση ποσού που αποκτάται από πώληση αντικειμένου μεγάλης αξίας.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦ Α 1035394 ΕΞ 2016: Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρων προσωπικής...

ΔΕΑΦ Α 1035394 ΕΞ 2016: Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρων προσωπικής εταιρείας.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα