Νόμοι

  |     |  
Img

ΔΕΑΦ Α 1034079 ΕΞ2016 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών...

Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών από απογευματινά ιατρεία στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦ Α 1034297 ΕΞ2016 Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών

Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορώνΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦ Α 1033419 ΕΞ2016: Πώληση συλλογής

Πώληση συλλογήςΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦ Α 1033424 ΕΞ 2016:Απογραφή και προσδιορισμός κόστους πωληθέντων 2015

Απογραφή και προσδιορισμός κόστους πωληθέντων φορολογικού έτους 2015. Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦ Α 1033546ΕΞ2016:Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού...

Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού καθώς και των ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Οργανoγράμματα

Οργανόγραμμα Υπ. Οικονομικών (πλην ΓΓΔΕ) και οργανόγραμμα ΓΓΔΕ.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Δ. ΟΡΓ.Α. 1026537 ΕΞ2016: Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ...

Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Αιγίου, Καλαμάτας, Πύργου και Τρίπολης, καθώς και της Δ.Ο.Υ. Α΄ Πατρών ως προς τις αρμοδιότητες που αφορούν στον έλεγχο και στο δικαστικό.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΤ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ.Γ.Δ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29/02/2016: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ.Γ.Δ.Ε.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

4369/2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4369 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4369/2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4369 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

ΔΤ: Κατεπείγουσα εντολή για διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26-02-2016: Κατεπείγουσα εντολή για διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

Δελτίο Τύπου 23/02/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΠηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΔΕΑΦΒ 1027291 ΕΞ2016 Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών...

Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση και τον διακανονισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ. 1023/12-02-2016

ΠΟΛ. 1023/12-02-2016: Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στους Δήμους Λευκάδας, Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας-Ιθάκης. Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

ΠΟΛ. 1011/22-01-2016

ΠΟΛ. 1011/22-01-2016: Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.Πηγή: Publicrevenue

Περισσότερα
Img

4368/2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4368 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4368/2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4368 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξειςΠηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ. 10/2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 10 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

Π.Δ. 10/2016

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 10 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις.Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα
Img

4366/2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4366 Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α' 182) και...Πηγή: Taxheaven

Περισσότερα