Img

7613/395/2019 Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2019Αριθμ. Πρωτ. : οίκ. 7613/395ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ& ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΔ/ΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ& ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Ι)Ταχ. Δ/νση : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΤαχ. Κώδικας :Τηλέφωνο :Ηλ. Ταχυδρομείο :Πληροφορίες :Σταδίου 29101 10 Αθήνα213 15 16 620dsr@ypakp.grΔημήτρης ΟυζούνηςΕΓΚΥΚΛΙΟΣΘΕΜΑ : Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.1. Με την υπ’ αριθμ. οικ. 4241/127/30.1.2019 απόφαση της Υπουργού…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Τα νέα δεδομένα στην ανάλωση κεφαλαίου και τα τεκμήρια διαβίωσης

Του Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία του Γιάννη Αρτσίτα (Senior Accountant – Φορολογία Φυσικών Προσώπων)*www.artion.grΜε το ν.820/78 θεσπίσθηκαν τα τεκμήρια διαβίωσης ως ένας (έμμεσος) τρόπος φορολόγησης. Από τότε μέχρι και σήμερα έχουν αλλάξει τρεις κώδικες φορολογίας εισοδήματος οι οποίοι συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν με εκατοντάδες νόμους. Σήμερα είναι σε ισχύ, για το μη παραγεγραμμένο έτος 2013 (1/1/2013-31/12/2013) οι διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 18, 19 του ν.2238/1994. Για τα έτη 2014 και εφεξής έχουν ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 29, 30, 31, 32 και 34 του ν.4172/2013.Με τις διατάξεις των άρθρων 30 - 34 του ν.4172/2013 θεσπίζεται εναλλακτικός…

Περισσότερα
Img

Yπόθεση C-562/17 Τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας – Επιχείρηση μη εδρεύουσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Προγενέστερη απόφαση περί μη επιστροφής του ΦΠΑ καταστάσα απρόσβλητη – Εσφαλμένος α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ένατο τμήμα) της 14ης Φεβρουαρίου 2019  «Προδικαστική παραπομπή – Δέκατη τρίτη οδηγία 86/560/ΕΟΚ – Τρόπος επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας – Επιχείρηση μη εδρεύουσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Προγενέστερη απόφαση περί μη επιστροφής του ΦΠΑ καταστάσα απρόσβλητη – Εσφαλμένος αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ»Στην υπόθεση C-562/17,με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Audiencia Nacional (κεντρικό δικαστήριο, Ισπανία) με απόφαση της 15ης Σεπτεμβρίου 2017, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 25…

Περισσότερα
Img

Ε.2032/2019 Φορολογική αντιμετώπιση της απόκτησης μερισμάτων από φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδος, τα οποία προέρχονται από αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2019Ε.2032/15-2-2019  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Α'2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β'3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας :10184 ΑθήναΤηλέφωνο:210.3375317-8210 3375872Fax :210.3375001E-Mail:d12.a@yo.syzefxis.gov.grdefk.b@aade.grUrl:www.aade.grΕ 2032/2019ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση της απόκτησης μερισμάτων από φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδος, τα οποία προέρχονται από αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013.Με αφορμή…

Περισσότερα
Img

ΣτΕ 1769/2018 Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου. Δεν επιτρέπεται η λήψη των μέτρων σε βάρος φυσικών προσώπων εντεταλμένων στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση νομικών οντοτήτων για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων, όταν γι’ αυτούς

(ΣτΕ  1769/2018)Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου. Δεν επιτρέπεται η λήψη των μέτρων σε βάρος φυσικών προσώπων εντεταλμένων στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση νομικών οντοτήτων για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων, όταν γι’ αυτούς τους παρακρατούμενους και αποδοτέους, κατά τη διάρκεια της θητείας τους φόρους, ήταν ανεκτή από τον νομοθέτη η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης απόδοσης αυτών. ΕπιμέλειαΜανουηλία – Ελευθερία Εμμ. Ζουλάκη Δικηγόρος – Φορολογική ΣύμβουλοςΥπ. ΔΝ, MDT Università Commerciale Luigi BocconiMέλος της Επιστημονικής Ομάδας του TAXHEAVEN Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμό 1769/2018 απόφασή του,…

Περισσότερα
Img

Ε.2031/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄) και της αρ. πρωτ. Α1051/6-2-2019 (ΦΕΚ 434/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν.2

Αθήνα, 15-02-2019Αριθ. Πρωτ.: Ε.2031/15-2-2019ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑΤΜΗΜΑ Δ΄Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας : 10184 ΑθήναΠληροφορίες : Ε. ΒενιζέλουΤηλέφωνο : 210 6987 401Fax : 210 6987 424E-Mail : finexcis@otenet.grUrl : www.aade.grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΕ 2031/2019ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α΄) και της αρ. πρωτ. Α1051/6-2-2019 (ΦΕΚ 434/Β΄) Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν.2960/01, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για…

Περισσότερα
Img

2/14833/ΔΠΓΚ/2019 Τροποποιήση της αριθμ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15.06.2018 εγκυκλίου «Εκθέσεις Αναφοράς για το Μητρώο Δεσμεύσεων»

Αθήνα, 15 / 2 /2019 Α.Π. οικ. 2 / 14833 / ΔΠΓΚΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΤαχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 101 65 ΑθήναΦαξ: 210 3338206, 8533 E-mail: dpgk@glk.gr, fd@glk.grΕΓΚΥΚΛΙΟΣΘΕΜΑ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15.06.2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ «ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ»Με την αριθμ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Η-94Φ) εγκύκλιο παρασχέθηκαν οδηγίες και υποδείγματα σχετικά με τη σύνταξη και…

Περισσότερα
Img

Α.1051/2019 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 2960/2001, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης.

Αριθμ. Α.1051/2019   Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 129 του ν. 2960/2001, ως προς τη δήλωση άφιξης κοινοτικών οχημάτων, για σκοπούς επιβολής τέλους ταξινόμησης. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 6 του άρθρου 129 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», β) τις διατάξεις του άρθρου 129 και 137 του ν. 2960/ 2001, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 64 του ν. 4583/ 2018 (ΦΕΚ 212 Α΄), γ) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της…

Περισσότερα
Img

Άρθρα Εγχειρίδιο εργασιών τέλους χρήσεως 2018 - Ενέργειες και χρονοδιάγραμμα σε 56 διαδοχικά «βήματα»

Φώτης Λώλας Ορκωτός ελεγκτής λογιστής Partner της «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 31/12/2018 ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ε.Λ.Π (ν.4308/2014) Περιεχόμενα 1. Ολοκλήρωση της Τιμολόγησης των συναλλαγών της χρήσης 2018. 2. Εκπτώσεις λόγου κύκλου εργασιών 3. Καταχώρηση όλων των εγγραφών μηνός Δεκεμβρίου 2018 και λήψη πρώτου προσωρινού ισοζυγίου. 4. Συμφωνία Γενικής λογιστικής και επιμέρους κυκλωμάτων 5. Έλεγχος της ορθότητας των υπολοίπων Πελατών – Προμηθευτών και…

Περισσότερα
Img

Δημόσια Πρόσκληση Νο 2/2019 Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Ημερ.14-2-2019Αρ. Πρωτ.13928ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕΔΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ. Κ. 17456, ΑΛΙΜΟΣ ΤΗΛ. 11320ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2019Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίαςΈχοντας υπόψη:α) το άρθρο 2 του ν.2956/2001 (Α' 258),β) το άρθρο 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ Α' 70),γ)το άρθρο 44 του ν.3986/2011 (Α'152), όπως ισχύει,δ)το άρθρο 40 του ν.4578/2018 (Α'200),ε)…

Περισσότερα
Img

Ε.2033/2019 Παροχή οδηγιών για την καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώνονται στη χώρα μας με μίσθωση από εκμισθώτρια εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2019 Αριθ. Πρωτ.:Ε.2033/13-2-2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Ε' ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝΤαχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας:101 84 ΑθήναΠληροφορίες:Αικ.ΜελανίτουΤηλέφωνο:210.69.87.407Fax:210.69.87.408E-Mail:vat-customs@2001.syzefxis.gov.grΕ 2033/2019Θέμα: «Παροχή οδηγιών για την καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώνονται στη χώρα μας με μίσθωση από εκμισθώτρια εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος -μέλος» Σχετ : Η αριθμ.πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 1039149 ΕΞ 2017/3.3.2017 (ΑΔΑ: ΩΡΕΠΗ-7Η9) εγκύκλιος διαταγήΣε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου διαταγής, με την…

Περισσότερα
Img

18920/2019 Διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους 2018

Αθήνα, 13/02/2019Αρ. Πρωτ.: 18920ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ KAJ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ(Ο.Π Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Γ.Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1.ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ 2. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝΕΓΚΥΚΛΙΟΣΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΕΤΟΥΣ 2018 1. ΓΕΝΙΚΑΗ χορήγηση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα για το έτος ενίσχυσης 2018 πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 1307/2013 Καν.(ΕΕ) 1306/2013, Καν.(ΕΕ) 639/2014, Καν.(ΕΕ) 640/2014, Καν.(ΕΕ) 641/2014, Καν.(ΕΕ) 809/2014 και τις υπ' αριθμ. 104/7056/2015…

Περισσότερα
Img

13283/54/2019 Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5)

Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆ΑΠ/13283/54Ηµ/νία: 13/02/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝΔ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΤμήμα Ανάπτυξης και Ανάλυσης Πολιτικών Ορυκτών Πρώτων Υλών (Ο.Π.Υ.)Ταχ. δ/νση : Μεσογείων 119101 92 ΑθήναΠληροφορίες : Κ. Κονταράτου – Κ. ΓεωργουλάκηςE-mail : kontaratouk@prv.ypeka.grgeorgoulakisk@prv.ypeka.grΤηλ. : 213 1513-351, -356Fax : 213 1513346Θέμα: Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5)Προκειμένου να συνταχθεί η έκθεση συγκεντρωτικών στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4512/2018 και μέχρι…

Περισσότερα
Img

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 6/2019 Εξαίρεση των μη μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ από την καταβολή εισφορών κλάδου υγείας, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας

Αθήνα, 13/2/2019Αρ.πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./116/182830ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝΔ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΤαχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 1810432 ΑθήναΠληροφορίες: Β. ΡεσίτηΤηλέφωνο: 210 - 5285580fax:210 - 5229840e-mail:tm.asfalisis@efka.gov.grΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 6ΘΕΜΑ: "Εξαίρεση των μη μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ από την καταβολή εισφορών κλάδου υγείας, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας"Σχετ.: 1) οι διατάξεις των άρθρων 22 & 23 του ν.4529/2018 (Α'56)2) Το αρ. πρωτ. Φ. 40021/οικ. 18530/1001/2018 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης & Παροχών της Γ.Γ.Κ.Α.…

Περισσότερα
Img

Ε.2029/2019 Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Γ.Π./Δ2β/οικ.2986/14.1.2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσικ

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2019Αριθ. Πρωτ.: Ε.2029/12-2-2019ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Β΄Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4Ταχ. Κώδικας : 10672 ΑθήναΤηλέφωνο : 2132122400Fax : 2103645413Url : www.aade.grΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝΕ 2029/2019Θέμα: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Γ.Π. / Δ2β/οικ. 2986/14-01-2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά…

Περισσότερα
Img

18301/2019 Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων για το έτος 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3213/2003, όπως ισχύει

Αθήνα, 12/02/2019Αριθ. Πρωτ. : 18301 - 12/02/2019ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝΤαχ. Δ/νσηΤαχ. ΚώδικαςΠληροφορίες: Νίκης 5-7 Σύνταγμα: 10180: 210 333 2348 - 2255ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΥπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων για το έτος 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3213/2003, όπως ισχύειΣύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ1 περ. λι του ν.3213/2003, όπως ισχύει, μεταξύ των υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2018 (χρήση 2017) είναι «λι. Τα μέλη και οι εισηγητές…

Περισσότερα
Img

1021643 ΕΞ 2019 Τροποποίηση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β 1055699ΕΞ2018/11-4-2018 (ΑΔΑ: 7ΑΤ146ΜΠ3Ζ-ΨΘ2) απόφασης του Αναπληρωτή Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ορισμός μελών του Ανώτερου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης/ Υ

Αθήνα , 12 Φεβρουαρίου 2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1021643ΕΞ2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΤαχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα Πληροφορίες: Φωτεινή ΣτάππαΣπυριδούλα Καραγκούνη Τηλέφωνο: 210-3311291 2132112950 Fax: 210-3230829E-Mail: f.stappa@aade.grUrl: www.aade.grΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β 1055699ΕΞ2018/11-4-2018 (ΑΔΑ: 7ΑΤ146ΜΠ3Ζ-ΨΘ2) απόφασης του Αναπληρωτή Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ορισμός μελών του Ανώτερου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης/ Υποδιεύθυνσης, των υπηρεσιών…

Περισσότερα
Img

Ε.2028/2019 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 κατά τη σύσταση ή μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας μετοχών, έναντι τιμήματος

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019Ε.2028/11-2-2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΤΜΗΜΑ Α΄Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑθήναΤηλέφωνο:210 3375317Fax:210 3375001E-Mail:d12.a@yo.syzefxis.gov.grUrl: www.aade.grΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 κατά τη σύσταση ή μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας μετοχών, έναντι τιμήματος.Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όπως ισχύουν, κάθε εισόδημα που…

Περισσότερα
Img

Δ3(α)/7458/2019 Επικαιροποίηση Δελτίων Τιμών Φαρμάκων λόγω διοικητικών μεταβολών και αλλαγής Φ.Π.Α.

Αθήνα, 12 - 2 - 2019Αριθμ. Πρωτ: Δ3(α)/ 7458ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥΤαχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17Ταχ. Κώδικας : 104 33 ΑθήναΤηλέφωνο : 2132161400 -1762-1850FAX : 2132161913e-mail : farmaka@moh.gov.grΑΠΟΦΑΣΗΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση Δελτίων Τιμών Φαρμάκων λόγω Διοικητικών Μεταβολών και αλλαγής Φ.Π.Α.».Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣΈχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις:α. Του ΝΔ 96/1973 (ΦΕΚ Α΄172/73) « Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων»β. Του Ν.1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ 3/Α/1983), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί…

Περισσότερα
Img

18010/2019 Παροχή διευκρινίσεων επί της εφαρμογής των διατάξεων της 51483/700/Φ.15/14.05.2018 (Β΄1692) κοινής υπουργικής απόφασης

Αθήνα, 12/2/2019Αριθ. Πρωτ.: 18010 – 12/2/2019ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝΤαχ. Δ/νση: Πλατεία ΚάνιγγοςΤ.Κ.: 10 200, ΑθήναΤηλ: 2103893808ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί της εφαρμογής των διατάξεων της 51483/700/Φ.15/14.05.2018 (Β΄1692) κοινής υπουργικής απόφασηςΕπί των δικαιολογητικών για την έκδοση έγκρισης εγκατάστασης υπ’ αρ. 4-8, όπως αποτυπώνονται στο άρθρο 1 της 51483/700/Φ.15/2018 (Β΄1692) κοινής υπουργικής απόφασης, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:1. Όταν…

Περισσότερα