Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1140469 ΕΞ 2015/30.10.2015 Τοποθέτηση υπαλλήλων

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1140469 ΕΞ 2015/30.10.2015 Τοποθέτηση υπαλλήλων

Αθήνα, 30/10/2015
Αρ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Β 1140469 ΕΞ 2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ Α/Α 105,108
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3375138-9
Fax:210 3375049

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ : «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του άρ. 66 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9.2.2007),

2. το άρ. 6 παρ. 2 του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/6.5.2010),

3. το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/29.08.2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»,

4. την υπ' αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α 1139240 ΕΞ 2015/27.10.2015 (ΦΕΚ 2329/Β/29.10.2015) απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,

5. την υπ' αριθ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 13/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών,

6. την υπ' αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0003412 ΕΞ 2015/22.10.2015 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2294/Β/22.10.2015) «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων»,

7. τις υπηρεσιακές ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τοποθετούμε από 30/10/2015 τους παρακάτω υπαλλήλους ως εξής:
Β. Οι αποφάσεις αποσπάσεων σε φορείς και υπηρεσίες εκτός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων καθώς και σε πολιτικά γραφεία παραμένουν σε ισχύ.

Γ. Παύει να ισχύει οποιαδήποτε απόφαση μετάθεσης, απόσπασης, μετακίνησης από και προς τις παλαιές δομές της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υπαλλήλους που δεν περιλαμβάνονται στην ως άνω απόφαση.

Δ. Οι υπάλληλοι με α/α 12,17,45,70,78 καλούνται να αναχωρήσουν την 2/11/2015 για τη νέα τους θέση και να αποσταλεί αυθημερόν αναφορά αναχώρησης και άφιξής τους στο φαξ 210 3375049.
 


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

Πηγή: Taxheaven