Aριθμ. 76540/29.10.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1607/31.7.2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου

Aριθμ. 76540/29.10.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1607/31.7.2015) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου

Aριθμ. 76540

(ΦΕΚ Β' 2359/03-11-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015»,

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α΄ 135) και

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει.

2) Την υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1607/31.7.2015) Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία συστάθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι Επιτροπή.

3) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9397/12.10.2015 έγγραφο του Πρωτοδικείου Αθηνών.

4) Την ανάγκη ανασυγκρότησης και παράτασης της διάρκειας των εργασιών της ως άνω Επιτροπής.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1607/31.7.2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως εξής:

Ι) Ορίζονται νέα μέλη στην Επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων o Γεώργιος Αλμπούρας του Παντελή, Εφέτης Αθηνών, αποσπασμένος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Αλκιβιάδης Φερεσίδης του Δημητρίου, Πρωτοδίκης Αθηνών.

ΙΙ) Αντικαθίσταται η γραμματέας Αθηνά Χατζηαθανασίου του Βασιλείου και στη θέση της ορίζεται η Ελένη Καραγιώργη του Αριστείδη, ασκούμενη δικηγόρος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΙΙΙ) Παρατείνεται η διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής έως τις 30 Ιουνίου 2016.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 54243/13.7.2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1607/31.7.2015) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven