Αρ. πρωτ.: 109817/0092/6.11.2015 Παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011

Αρ. πρωτ.: 109817/0092/6.11.2015 Παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2015
Αρ.Πρωτ. 109817/0092

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής Πολιτικής
ΤΜΗΜΑ Β: Συνταξιοδοτικής Πολιτικής

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29
101 10 Αθήνα
Τηλέφωνα : 213-212 6701,704
Fax : 213-212 6778
E-mail : dne@glk.gr

Θέμα : Παράταση της ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011.

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015 παρατάθηκε η ισχύς των διατάξεων της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 μέχρι την 31-12-2016.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση και πρόνοια που παρακρατούνται από τις αποδοχές των υπαλλήλων οι οποίοι υπάγονται στις προαναφερόμενες διατάξεις, θα εξακολουθήσουν να υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών τους όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 31-10-2011.Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Γεώργιος Χουλιαράκης

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Τμηματάρχης ΔιεκπεραίωσηςΠηγή: Taxheaven