Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5023496 ΕΞ 2015/10.11.2015 Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και της Χιλής για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ- Δημοκρατίας της Χιλής

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5023496 ΕΞ 2015/10.11.2015 Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και της Χιλής για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ- Δημοκρατίας της Χιλής

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015
Πρωτ: ΔΔΘΤΟΚ Β 5023496 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο:210 69 87 541
FAX:210 69 87 477
Email: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και της Χιλής για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ- Δημοκρατίας της Χιλής.

ΣΧΕΤ.: 1. Η αριθ. πρωτ. Δ 537/299/11-04-2003 ΔΥΟΟ (Κοινοποίηση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ ΕΚ και Δημοκρατίας της Χιλής)
2. Η αριθ. πρωτ. Δ 1784/1108/05-11-2007 ΔΥΟΟ (Κοινοποίηση του δεύτερου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΚ-Δημοκρατίας της Χιλής, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην ΕΕ της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας)
3. Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ5025201ΕΞ2014/21-10-2014 ΔΥΟ (Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και της Χιλής των ποσών που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ - Δημοκρατίας της Χιλής).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν σχετικού εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας κοινοποιούμε συνημμένα πίνακα ισοτιμιών σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε ευρώ, όταν τα προϊόντα τιμολογούνται στο εθνικό νόμισμα των εκτός της Ευρωζώνης κρατών μελών της ΕΕ και της Χιλής, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Παραρτήματος 111 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ - Δημοκρατίας της Χιλής.

Οι εν λόγω αξίες, που εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2016, ισχύουν για:

1) Τη Δήλωση καταγωγής στο εμπορικό τιμολόγιο από οποιονδήποτε εξαγωγέα,

2) τις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και

3) τα μικροδέματα.

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ TΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ


 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΧΩΡΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (€ 6.000 )

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (€ 1.200)

ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ (€ 500)

Βουλγαρία

Λεβ

Βουλγαρίας

11 700

2 300

1 000

Χιλή

Πέσο Χιλής

4 687 200

937 440

390 600

Κροατία

Κούνα Κροατίας

45 800

9 176

3 823

Δημοκρατία της Τσεχίας

Κορώνα Τσεχίας

165 000

33 000

14 000

Δανία/Νησιά Φαρόε

Κορώνα Δανίας

45 600

9 000

3 800

Ουγγαρία

Φόριντ Ουγγαρίας

1 769 000

354 000

147 000

Πολωνία

Ζλότι Πολωνίας

28 000

5 600

2 400

Ρουμανία

Λέι Ρουμανίας

27 100

5 400

2 300

Σουηδία

Κορώνα Σουηδίας

64 000

12 800

5 300

Ηνωμένο Βασίλειο

Λίρα Στερλίνα

5 700

1 140

470Πηγή: Taxheaven