Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5023497 ΕΞ 2015/10.11.2015 Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ ΕΕ- Κολομβίας και Περού

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5023497 ΕΞ 2015/10.11.2015 Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ ΕΕ- Κολομβίας και Περού

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015
Πρωτ: ΔΔΘΤΟΚ Β 5023497 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο:210 69 87 541
FAX:210 69 87 477
Email: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ ΕΕ- Κολομβίας και Περού.

ΣΧΕΤ.: 1. Η αρ.πρωτ. Δ17Γ 5021347 ΕΞ2013/04-06-2013 Δ.Υ.Ο. (Κοινοποίηση της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού αφετέρου).
2. Η αριθ. πρωτ. ΔΘΤΟΚ Β 5017658ΕΞ2015/27-08-2015 Δ.Υ.Ο (Κοινοποίηση του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην ΕΕ).
3. Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ5025262ΕΞ2014/21-10-2014 ΔΥΟ (Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και της Κολομβίας και Περού των ποσών που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Εμπορίου μεταξύ ΕΕ - Κολομβίας και Περού).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν σχετικού εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας κοινοποιούμε συνημμένα πίνακα ισοτιμιών σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε ευρώ, όταν τα προϊόντα τιμολογούνται στο εθνικό νόμισμα των εκτός της Ευρωζώνης κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Παραρτήματος ΙΙ της Συμφωνίας Εμπορίου ΕΕ - Κολομβίας και Περού.

Οι εν λόγω αξίες, που εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2016, ισχύουν για:

1) Τη Δήλωση καταγωγής στο εμπορικό τιμολόγιο από οποιονδήποτε εξαγωγέα,
2) τις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και
3) τα μικροδέματα.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ TΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 

ΧΩΡΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ

ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

(€ 500)

 

 

(€ 6.000 )

ΕΠΙΒΑΤΩΝ (€ 1.200)

 

Βουλγαρία

Λεβ

Βουλγαρίας

11 700

2 300

1 000

Κροατία

Κούνα Κροατίας

45 880

9 176

3 823

Δημοκρατία της Τσεχίας

Κορώνα Τσεχίας

165 000

33 000

14 000

Δανία

Κορώνα Δανίας

45 600

9 000

3 800

Ουγγαρία

Φόριντ Ουγγαρίας

1 769 000

354 000

147 000

Πολωνία

Ζλότι Πολωνίας

28 000

5 600

2 400

Ρουμανία

Λέι

Ρουμανίας

27 100

5 400

2 300

Σουηδία

Κορώνα Σουηδίας

64 000

12 800

5 300

Ηνωμένο Βασίλειο

Λίρα Στερλίνα

5 700

1 140

470

 

 

Πηγή: Taxheaven