Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5023495 ΕΞ 2015/10.11.2015 Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ - Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα)

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5023495 ΕΞ 2015/10.11.2015 Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ - Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα)

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015
Πρωτ: ΔΔΘΤΟΚ Β 5023495 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Εύα Καραβανά
Τηλέφωνο:210 69 87 541
FAX:210 69 87 477
Email: d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Κορέας για τα ποσά που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ - Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα).

ΣΧΕΤ.: 1. Η αρ.πρωτ. Δ17Γ 5028487 ΕΞ 2011/30-06-2011 Δ.Υ.Ο. [Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα)]
2. Η αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5025177ΕΞ2014/21-10-2014 ΔΥΟ [Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της ΕΕ και της Κορέας των ποσών που είναι εκφρασμένα σε ευρώ στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ - Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα)]

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν σχετικού εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σας κοινοποιούμε συνημμένα πίνακα ισοτιμιών σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε ευρώ, όταν τα προϊόντα τιμολογούνται στο εθνικό νόμισμα των εκτός της Ευρωζώνης κρατών μελών της ΕΕ και της Κορέας, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Πρωτοκόλλου Καταγωγής της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. - Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα).

Οι εν λόγω αξίες, που εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2016, ισχύουν για:

1) Τη Δήλωση καταγωγής στο εμπορικό τιμολόγιο από οποιονδήποτε εξαγωγέα,

2) Τις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών και

3) Τα μικροδέματα.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ TΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016


ΧΩΡΑ

ΝΟΜΙΣΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ

ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΑ

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

(€ 500)

 

 

Υ

ΕΠΙΒΑΤΩΝ

 

 

 

(€ 6.000 )

(€ 1.200)

 

Βουλγαρία

Λεβ

Βουλγαρίας

11 700

2 300

1000

Κροατία

Κούνα Κροατίας

45 880

9 176

3 823

Δημοκρατία της

Κορώνα

165 000

33 000

14 000

Τσεχίας

Τσεχίας

 

 

 

Δανία

Κορώνα Δανίας

45 600

9 000

3 800

Ουγγαρία

Φόριντ Ουγγαρίας

1 769 000

354 000

147 000

Πολωνία

Ζλότι Πολωνίας

28 000

5 600

2 400

Ρουμανία

Λέι

Ρουμανίας

27 100

5 400

2 300

Σουηδία

Κορώνα Σουηδίας

64 000

12 800

5 300

Ηνωμένο Βασίλειο

Λίρα Στερλίνα

5 700

1 140

470

Πηγή: Taxheaven