Αριθμ. πρωτ.: 39081/6.11.2015 Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Γ' τριμήνου 2015 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αριθμ. πρωτ.: 39081/6.11.2015 Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Γ' τριμήνου 2015 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αθήνα , 06 Νοεμβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.: 39081

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α.

Ταχ. Δ/ νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Προβατάρης
Τηλ: 213 136 4802
e-mail: m.provataris@ypes.gr

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: Υποβολή Οικονομικών Στοιχείων Γ' τριμήνου 2015 των Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


ΣΧΕΤ.: 1. Οι αρίθμ 74712/29.12.2010 και 74713/29.12.2010 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την υποβολή οικονομικών στοιχείων στις βάσεις δεδομενων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» και «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών» του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Το υπ' αρίθμ. Γ1/1261/03-11-2015 έγγραφο της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την υποβολή οικονομικών στοιχείων των Νομικών Προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της ΕΛΣΤΑΤ και στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Χώρας για αποστολή τριμηνιαίων οικονομικών στοιχείων, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους υπεύθυνους υπαλλήλους (των νομικών προσώπων ή και των ίδιων των Δήμων ή Περιφερειών στις περιπτώσεις που αποστέλλουν στοιχεία για τα νομικά τους πρόσωπα) για την άμεση και ορθή υποβολή των στατιστικών δελτίων των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μηνός Σεπτεμβρίου 2015 (εάν ανήκουν στο ΜΦΓΚ) ή γ' τριμήνου 2015 (εάν δεν ανήκουν στο ΜΦΓΚ) στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (βάση ΥΠΕΣΔΑ-ΕΕΤΑΑ).

Κατά τη διαδικασία υποβολής, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί:

- Στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων Διαθεσίμων, Δανείων και Υποχρεώσεων. 

- Στην κατηγορία «Υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης», στην οποία καταγράφονται το σύνολο των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων απλήρωτων υποχρεώσεων του Φορέα προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, είτε υπάρχει διακανονισμός / ρύθμιση της πληρωμής σε δόσεις, είτε όχι.

- Στη μη συμπλήρωση αρνητικών μεγεθών (αριθμών).

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ν. ΧΑΤΖΗΕΡΓΑΤΗΣΠηγή: Taxheaven