Αριθ. πρωτ.: οικ. 43066/13.11.2015 Σχετικά με την εφαρμογή της ΥΓ5(α)/70068 (ΦΕΚ Β' 2332/30.10.2015)

Αριθ. πρωτ.: οικ. 43066/13.11.2015 Σχετικά με την εφαρμογή της ΥΓ5(α)/70068 (ΦΕΚ Β' 2332/30.10.2015)

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2015
Αριθ.Πρωτ.: οικ. 43066
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
www.eopyy.gov.gr
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, Μαρούσι
Ταχ. Κώδικας:15123
E-mail:d6@eopyy.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εφαρμογή της ΥΓ5(α)/70068 (ΦΕΚ Β' 2332/30.10.2015)»

Διευκρινίζεται ότι με την Υ.Α.Γ5(α)/70068 (ΦΕΚ Β' 2332/30.10.2015) επικαιροποιήθηκε η στοχοθεσία γενοσήμων η οποία μεσοσταθμικά στοχεύει στην επίτευξη διείσδυσης γενοσήμων 40% στη συνταγογράφηση έως το Δεκέμβριο του 2015. Οι στόχοι αυτοί έχουν προκύψει από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων συνταγογράφησης του προηγούμενου έτους, με βάση τη διαθεσιμότητα των γενοσήμων και τις καταναλώσεις εντός κάθε θεραπευτικής κατηγορίας, όπως αυτή ορίστηκε στη Θετική Λίστα η οποία καθόρισε τα φάρμακα που έχουν θεραπευτική ισοδυναμία.

Προς διευκόλυνση σχεδιάστηκε στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ειδική ένδειξη εάν ο ιατρός προτείνει τη χορήγηση γενόσημου σκευάσματος και κατά την καταχώρηση συνταγής, στην προσθήκη θεραπείας, θα εμφανίζεται το μέχρι στιγμής ποσοστό επίτευξης του στόχου. Ο ιατρός θα μπορεί να επιλέξει την ειδική ένδειξη, εφόσον η ομάδα των ισοδύναμων φαρμάκων περιλαμβάνει γενόσημα σκευάσματα. Είναι σαφές ότι το εν λόγω ποσοστό του ιατρού δεν επηρεάζεται από το φάρμακο που τελικά επιλέγει να λάβει ο ασθενής στο φαρμακείο καταβάλλοντας τη διαφορά τιμής.

Επιπρόσθετα, προβλέφθηκε στο ποσοστό των γενοσήμων να συνυπολογίζεται και η συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός προστασίας της ίδιας δραστικής στην περίπτωση που με έκπτωση προς τον ΕΟΠΥΥ τα φάρμακα διαμόρφωσαν τιμή ανάλογη του γενοσήμου.

Επίσης στην ίδια απόφαση επικαιροποιήθηκαν τα όρια στη φαρμακευτική δαπάνη εκάστου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί, την περιφερειακή ενότητα της χώρας όπου έχει έδρα και το μήνα του έτους (εποχικότητα).

Διευκρινίζεται ότι εν τέλει τα προαναφερόμενα ποσοστά συνταγογράφησης θα εκτιμώνται αφού θα ολοκληρωθεί ο μήνας.

Σε κάθε περίπτωση η απόκλιση από τις ανωτέρω διατάξεις θα ελέγχεται από Επιτροπή ιατρών αντίστοιχων ειδικοτήτων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες συνταγογράφησης (έκδοση συνταγής από εξειδικευμένα κέντρα για συγκεκριμένο πληθυσμό κ.α.) πριν κινηθεί η διαδικασία κλήσης του ιατρού για παροχή εξηγήσεων.

Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα με απόφαση Προέδρου ΕΟΠΥΥ εξαίρεσης από το πλαφόν επιπλέον κατηγοριών ασθενών και ειδικών κατηγοριών ιατρών, μετά από γνωμοδότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.ΚΟΝΤΟΣ

Πηγή: Taxheaven