Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: οικ. 43113/13.11.2015 Ηλεκτρονική έκδοση γνωματεύσεων για αποζημίωση παροχών του ΕΚΠΥ

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: οικ. 43113/13.11.2015 Ηλεκτρονική έκδοση γνωματεύσεων για αποζημίωση παροχών του ΕΚΠΥ

Μαρούσι, 13-11-2015
Αρ. πρωτ. οικ. 43113
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
www.eopyy.gov.gr
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΡ. ΓΡΑΜ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Σ.

Τηλ.: 210 6871706-708
Fax: 210 6871769
Ταχ. Δ/νση: ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ
E-mail: president@eopyy.gov.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΥ

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων, περί ηλεκτρονικής έκδοσης Γνωματεύσεων για παροχές προς ασφαλισμένους, όλοι οι γιατροί έχουν υποχρέωση, να εγγραφούν στο ίδιο σύστημα, προκειμένου να καταχωρούν τις αντίστοιχες Γνωματεύσεις.

Στο site του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr), επιλογή: Εφαρμογές / Ιατρικές Υπηρεσίες πραγματοποιούνται οι παρακάτω επιλογές:

Η Εγγραφή εφαρμόζεται μόνο από γιατρούς που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και αφορά αποκλειστικά την αρχική (πρώτη) εγγραφή.

Σε κάθε περίπτωση απώλειας του κωδικού χρήστη, μετά την πρώτη εγγραφή, εφαρμόζεται η επιλογή Επανεγγραφή Ιατρού.

Η Μεταβολή εφαρμόζεται μόνον για τους συμβεβλημένους γιατρούς και για την επικαιροποίηση των στοιχείων στο σύστημα.

Σταδιακά, όλοι οι γιατροί, ανά ειδικότητα, θα συνδέονται στην εφαρμογή «Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ» στην παραπάνω διεύθυνση, με τους κωδικούς, που διαθέτουν και θα εκδίδουν γνωματεύσεις για τις αντίστοιχες παροχές.

Ήδη, εκδίδονται ηλεκτρονικά οι Γνωματεύσεις Αιμοκαθάρσεων, Οπτικών, Αναπνευστικών, Ορθοπαιδικών, Ακουστικών και για Επιθέματα Κατακλίσεων.

Από 19/11/2015 δεν θα γίνονται δεκτές χειρόγραφες γνωματεύσεις για Οστομικά είδη, Καθετήρες και για Διάφορα Αναλώσιμα είδη (συνημμένος πίνακας) στις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, παρά μόνον εκτυπωμένες ηλεκτρονικές γνωματεύσεις. 

Η ηλεκτρονική γνωμάτευση έχει δυνατότητα να επικαιροποιηθεί με νεότερη ιατρική γνωμάτευση, η οποία παραμένει ιστορικά στο σύστημα.

Η διαδικασία υποβολής των δαπανών παραμένει ως έχει.

Για επιπλέον διευκρινήσεις στο: edapy@eopyy.gov.gr .


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ

1

02122

ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓ. ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

2

01290

ΕΜΦΥΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ)

3

02046

ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΜΘ

4

02047

ΑΝΑΛΩΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ

5

00463

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ

6

00464

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ

7

00465

ΗΛΕΚΤΡ. ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ

8

00466

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ-ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ

9

00555

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ

10

00468

ΛΑΒΙΔΑ KOCHER ΓΙΑ ΠΕΡΙΤ. ΚΑΘΑΡΣΗ

11

00527

ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ

12

00106

ΖΩΝΗ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ

13

00112

ΖΩΝΗ ΣΠΛΑΧΝΟΠΤΩΣΕΩΣ ΗΜΙΕΛΑΣΤΙΚΗ

14

00005

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΜΑΣΤΟΣ

15

00004

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΣ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗΣ

16

00068

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ

17

00099

ΕΡΕΣΙΝΩΤΟ

18

00379

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ Η ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Η ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Νο 0-25

19

00380

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ Η ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Η ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Νο 26-35

20

00381

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ Η ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Η ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Νο >35

21

00382

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Νο 0-25

22

00383

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Νο 26-35

23

00384

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Νο >35

24

00385

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ Νο 0-25

25

00386

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ Νο 26-35

26

00387

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΠΟΤΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ Νο >35

27

00389

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Νο 0-25

28

00390

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Νο 26-35

29

00391

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΕΩΣ 4 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Νο >35

30

00392

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ Νο 0-25

31

00393

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ Νο 26-35

32

00394

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΧΥΝΣΗ Νο >35

33

00422

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ-ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

34

00423

ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΣ

35

00566

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΜΕ ΕΝΘΕΤΑ ΠΕΛΜΑΤΑ, ΖΕΥΓΟΣ

36

00567

ΠΕΛΜΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ

37

00568

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΛΗΨΗΣ ΓΥΨΙΝΟΥ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ,ΖΕΥΓΟΣ

38

00569

ΜΠΟΤΑ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ (AIRCAST) ANA TEMAXIO

39

00570

ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ (HALF SHOES) ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

40

00571

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ (CAST) ANA TEMAXIOΑ/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΙΔΟΣ

41

00006

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΓΥΑΛΙΝΟΣ

42

00007

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

43

00003

ΠΕΡΟΥΚΑ

44

00002

ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΟ
Πηγή: Taxheaven