Αρ. πρωτ.: Φ 439/ οικ. 71660/ 3647/19.11.2015 Χορήγηση Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ σε μεταφορείς που κάνουν χρήση άδειας ΕΔΥΜ

Αρ. πρωτ.: Φ 439/ οικ. 71660/ 3647/19.11.2015 Χορήγηση Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ σε μεταφορείς που κάνουν χρήση άδειας ΕΔΥΜ

Παπάγου, 19 / 11 / 2015
Αρ. Πρωτ.: Φ439 / οικ. 71660 / 3647
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Πληροφορίες : Α. Καραγιάννη
Τηλέφωνο : 213 1308464
Fax    : 210 6508491

ΘΕΜΑ : Χορήγηση Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ σε μεταφορείς που κάνουν χρήση άδειας ΕΔΥΜ.

Σχετ.: H υπ' αριθμ. πρωτ. Φ439/79946 / 6286 / 11-01-2002 «Πιστοποιητικά αδειών ΕΔΥΜ για οχήματα προδιαγραφών Euro I (πράσινα), Euro II (καταπράσινα), και Euro III», εγκύκλιος της Δ/νσης Εμπορευματικών Μεταφορών

Ενόψει της χορήγησης των αδειών ΕΔΥΜ για το έτος 2016 και κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με τη Γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού, σας γνωρίζουμε ότι είναι δυνατή η έκδοση Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ σε μεταφορείς που κάνουν χρήση άδειας ΕΔΥΜ και από Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.

Στη χώρα μας αντιστοιχούν σήμερα 90 άδειες, οι οποίες διανέμονται σε ελληνικές μεταφορικές επιχειρήσεις, κατόπιν αίτησής τους, για χρήση από το σύνολο των φορτηγών Δημόσιας Χρήσης που διαθέτουν. Τα εν λόγω φορτηγά πρέπει να είναι κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων EURO III ή ανώτερης και κατά τη διενέργεια μεταφορών με τη χρήση της άδειας ΕΔΥΜ, οφείλουν να έχουν  συμπληρωμένα έντυπα Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ στα Ελληνικά και σε μία από τις γλώσσες των Αγγλικών, Γαλλικών ή Γερμανικών, ξεχωριστά για τον τράκτορα και για το επικαθήμενο. Κάθε Πιστοποιητικό Ιδιωτικού ΚΤΕΟ θα φέρει αρίθμηση που θα είναι της μορφής: 3ψήφιος κωδικός εξουσιοδότησης Ιδιωτικού ΚΤΕΟ - Αύξων αριθμός έκδοσης (σε ετήσια βάση) - δύο τελευταίοι χαρακτήρες έτους έκδοσης (πχ: 128 - 001 - 16). Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω εγκύκλιος που επισυνάπτεται.

Επισυνάπτεται επίσης το έντυπο του Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ, σε τέσσερις γλώσσες (Ελληνικά - Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά) προς χρήση.Η Γενική Γραμματέας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Θ. Πέρκα

Ακριβές Αντίγραφο
Χ. Σταθουλοπούλου

Πηγή: Taxheaven